Archive for februarie 2013

Întrebare nr. 170A/26.02.2013

februarie 27, 2013

Adresată: Domnului Daniel CHIȚOIU, Ministrul Finanţelor Publice

De către: Sanda-Maria ARDELEANU, deputat PDL de Suceava

Obiectul întrebării: Recuperarea sumelor de bani depuse pentru autoturisme Dacia

Stimate domnule ministru,

Readuc în atenția Ministerului pe care îl conduceți problema celor 2145 de deponenţi ai sumelor de bani aferente achiziţionării unui autoturism Dacia la C.E.C., care în decembrie 1989 şi-au transferat depunerile existente la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C.-S.A. către Banca Română pentru Dezvoltare – B.R.D., cu acelaşi scop.

Menționez că este pentru a treia oară când mă adresez Ministerului de Finanțe în această chestiune. De această dată, întrebarea mea vine ca urmare a răspunsului primit în data de 13.06.2012 din partea instituției pe care o reprezentați și din conținutul căruia am constatat că Ministerul Finanțelor Publice are acum toate informațiile pentru a putea duce demersul privind despăgubirea deponenților până la capat.

Prin adresa nr. 4186/13.06.2012 ni s-a comunicat  faptul că BRD Groupe Societe General a identificat 2145 de conturi active pentru care au fost calculate despăgubiri prin două variante de calcul, încă din martie 2012. Totuși, până în acest moment, nu au fost încă stabilite nici modalitatea de acordare și nici varianta de calcul a despăgubirilor persoanelor fizice aflate în cauză.

Dat fiind faptul ca aceste activități de calcul  țin nemijlocit de Ministerul pe care îl conduceți, Vă rog, Stimate Domnule Ministru, să îmi comunicaţi dacă ați identificat modalitatea de calcul și care va fi termenul de acordare a despăgubirilor.

Rog primirea unui răspuns în scris şi oral.

Cu deosebită consideraţie,

Deputat PDL,

Prof. univ. dr. Sanda-Maria ARDELEANU

Reclame

Întrebarea nr. 169A/26.02.2013

februarie 27, 2013

Adresată: Domnului Remus PRICOPIE, Ministrul Educației Naționale

De către: Sanda-Maria ARDELEANU, Deputat PDL de Suceava

Obiectul întrebării: Efectele generate de noul Plan-cadru pentru învățământul primar

 

Stimate domnule ministru,

 

Mă adresez Dumneavoastră ca urmare a discuțiilor avute cu învățători, părinți și profesori din toată țara în cadrul dezbaterii publice inițiate de Ministerul Educației Naționale asupra Proiectului de Plan-cadru pentru învățământul primar.

Vă rog, Stimate Domnule Ministru, să îmi comunicaţi dacă ați avut în vedere consecinţele pe care introducerea orelor suplimentare destinate stimulării motricității în rândul elevilor de la ciclul primar le va genera în programa școlară până la clasa a XII-a. Mai exact, vă întreb, stimate domnule Ministru, dacă echipa care lucrează la acest program cadru are în vedere operarea simultană a unor modificări în programa școlară și grilele de evaluare la testele naționale în învățământul gimnazial, liceal până la bacalaureat. De asemenea, vă rugăm să răspundeți la una dintre îngrijorările majore ale cadrelor didactice: cum va fi asigurat personalul de specialitate pentru aceste activități suplimentare  de educație fizică, mișcare, muzică și joc și ce se va întâmpla cu normele învățătorilor?

Rog primirea unui răspuns în scris şi oral.

Cu deosebită consideraţie,

Deputat PDL,

Prof. univ. dr. Sanda-Maria ARDELEANU

Declarație politică: USL rămâne consecvent în bulversarea învăţământului

februarie 21, 2013

Stimate Domnule Preşedinte,

Stimaţi Colegi,

Ministerul Educaţiei Naţionale a lansat în dezbatere publică Proiectul de Plan-cadru pentru învăţământul primar Am reuşit să stau de vorbă cu foarte multă lume, învăţători, profesori, elevi, părinţi, legat de Programul – cadru şi de ideea “năstruşnică” de a introduce încă 2 ore de mişcare (în combinaţie cu muzica şi jocul) la clasele I-IV. Opiniilor culese se adaugă, firesc, şi experienţa mea de profesor, dar şi cea de bunică de elevi în ciclul primar. Pot să sintetizez următoarele elemente ale punctului de vedere general:

1. aceste schimbări şi experienţe marca “prim-ministru” sau “miniştri ai educaţiei”, care se perindă într-un ritm ameţitor la conducerea treburilor ţării, dau efectiv peste cap sistemul. Prima reacţie a celor cu care am discutat a fost: “Ne-am săturat de schimbări”, ne-am săturat de excese”, ne-am săturat să fim cobaii miniştrilor”…;

2. mişcarea este foarte necesară în rândul copiilor de această vârstă, dar ea trebuie făcută profesionist, cu resursele umane şi materiale corespunzătoare şi obligatorii. În prezent, pentru marea majoritate a copiilor, părinţilor dar şi a învăţătorilor, cele 2 ore de educaţie fizică sunt un chin: nu există programă clară, nu există profesori specializaţi în toate şcolile, nu există infrastructura necesară, nu există un control asupra efectuării acestor ore care se transformă, cel mai adesea, în ore de limba română şi matematică;

3. 4 ore de “mişcare” pe săptămână ar crea mari probleme procesului de învăţământ deoarece ar trebui imediat adaptată programa de la matematică (numai 3 ore), grilele de evaluare la testări şi examene, nemaivorbind de faptul că o oră de limbă străină, începând cu clasa a III-a, e mult prea puţin în condiţiile respectării Cadrului european al limbilor. Se încurajează sistemul meditaţiilor în cazul în care unele familii doresc performanţă prin scoală;

4. cum se poate face această modificare – 4 ore de “mişcare” la ciclul primar- fără a se avea în vedere consecinţele în programa şcolară până la clasa a XII-a; a se lucra doar pe un ciclu este riscant, apar neconcordanţe şi, de aici, situaţia dezastruoasă de la examenele naţionale;

5. atât copiii cât şi părinţii, nu mai vorbesc de bieţii învăţători, sunt realmente speriaţi de această perspectivă, de ideile de aşa-zisa reformă pe care vrea să le pună în aplicare un prim-ministru, “mânat” de la spate de interese oculte. Părerea generală este că sunt mari interese în joc şi în acest caz;

6. mi-a plăcut (de data aceasta) atitudinea rezervată inclusiv a mass-media pe această temă.

Stimaţi Colegi, constat că singurul atuu al USL-ului rămâne consecvenţa. Da! Consecvenţa în a crea haos, în a destabiliza, cu orice preţ, un sistem care funcţiona bine, în a-şi bate joc de nişte dascăli care sperau că falsele dispute şi confuziile vor dispărea. Din păcate, dorinţa Guvernului USL de a-şi lega numele de schimbări, indiferent de consecinţe, face ca “ceaţa”  să persiste deasupra învăţământului românesc.

Vă mulţumesc!

 

 

Prof. univ. dr. Sanda-Maria ARDELEANU

Deputat PDL

Declarație politică: Noua clasificare internaţională a universităţilor

februarie 21, 2013

Stimate Domnule Preşedinte,

Stimaţi Colegi,

Subiectul pe care îmi doresc astăzi să îl supun atenţiei Dumneavoastră este cel al noii clasificări internaţionale a universităţilor, un subiect care ne interesează în mod direct pe toţi. Cred că fiecare dintre Dumneavoastră Vă amintiţi de prima clasificare a universităţilor din România, realizată în cursul anului 2011, ale cărei rezultate au iscat controverse, dispute politice, ample dezbateri şi nu în ultimul rând grave acuze nesusţinute cu argumente concrete.

Suntem în anul 2013. Au trecut doi ani de când a intrat în vigoare Legea Educaţiei Naţionale, lege care promovează depolitizarea învăţământului. Au trecut 7 ani de când România promovează principii şi norme europene ca stat memebru în Uniunea Europeană. Stimaţi colegi parlamentari, stimaţi colegi profesori, haideţi să lăsăm ca procesul tehnic de evaluare să se desfăşoare independent, după principiile europene, fără dezbateri politice inutile.

Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava în cadrul căreia îmi desfăşor activitatea de peste 20 de ani a fost clasată, injust, în categoria a III-a, a universităţilor centrate pe educaţie. Conducerea universităţii a contestat în instanţă rezultatele clasificării, invocându-se vicii de formă şi fond şi faptul că scopul acestei clasificări este justificarea unei finanţări reduse. Încă din septembrie 2011 declaram că rezultatele clasificării şi încadrarea acestora în trei categorii (universităţi de cercetare avansată şi educaţie, universităţi de educaţie şi cercetare ştiinţifică sau universităţi de educaţie şi creaţie artistică şi universităţi centrate pe educaţie) nu trebuie înţelese ca fiind un dat pe veşnicie. Demersul  reprezintă constatarea unei situaţii de fapt, în acel moment, el permiţând universităţilor redefinerea misiunii şi chiar reclasificarea în funcţie de performanţe şi obiective. Tot în 2011 spuneam că este necesar ca universităţile să se întoarcă cu investiţiiile către oameni, studenţi şi profesori deopotrivă, către toţi cei competenţi şi care au arătat ataşament faţă de universitate. Opinia mea a rămas aceeaşi, datele problemei stau însă diferit.

Comisia Europeană, iniţiatoarea acestei noi clasificări, anunţă că noua listă, denumită U-Multirank, va fi diferită de actualele clasificări. Procesul de clasificare se va realiza în funcţie de o gamă mai largă de factori de performanţă şi va viza furnizarea unui ghid mai realist şi mai uşor de utilizat în ceea ce priveşte oferta universităţilor. Clasificarea va poziţiona universităţile în cinci domenii distincte: reputaţia pentru cercetare, calitatea predării şi învăţării, orientarea internaţională, succesul transferului de cunoştinţe (de exemplu, parteneriate cu întreprinderile şi întreprinderile nou-înfiinţate) şi angajamente regionale.

Pentru a asigura imparţialitatea, calitatea şi verificarea, Comisia a selecţionat un consorţiu independent care să efectueze clasificarea. Centrul pentru învăţământ superior (CHE) din Germania şi Centrul pentru studii politice de învăţământ superior (CHEPS) din Ţările de Jos vor conduce procesul. Acestea vor colabora cu parteneri printre care se numără Centrul pentru studii ştiinţifice şi tehnologice de la universitatea Leiden (CWTS), Editura Ştiinţifică Elsevier, Fundaţia Bertelsmann şi firma de software Folge 3. Consorţiul va colabora, de asemenea, cu parteneri din clasificarea naţională şi cu organizaţii ale părţilor interesate pentru a compila date exacte.

Aşteptările mele ca profesor la universitatea în care îmi desfăşor activitatea de predare şi de cercetare sunt foarte mari deoarece cunosc potenţialul acestei instituţii de învăţământ superior. Ca deputat în Parlamentul României şi membru în Comisia pentru învăţământ, am toată încrederea în  principiile care stau la baza acestui proces de evaluare  care se află în total acord cu prevederile şi spiritul Legii Educaţiei Naţionale şi a cărui implementare face parte din procesul de reformare şi modernizare a sistemului de învăţământ universitar românesc.

Vă mulţumesc!

 

Prof. univ. dr. Sanda-Maria ARDELEANU

Deputat PDL