Archive for martie 2010

Student pentru 1 zi

martie 23, 2010

Reclame

„Nu există droguri uşoare sau ilicite, există doar droguri” pledoarie pentru conlucrare la nivelul instituţiilor şi organizaţiilor din domeniul traficului şi consumului de droguri

martie 23, 2010

Declarație politică

-17 martie 2009-

Traficul şi consumul de droguri au depăşit, din păcate, stadiul de fenomen, manifestându-se ca una dintre cele mai grave şi îngrijorătoare probleme cu care se confruntă lumea de astăzi.

Şi în România, această realitate se constituie într-o problematică deosebit de complexă ce nu-şi permite să opereze cu măsuri sau formulări simpliste.

Aş începe pledoaria noastră prin a saluta măsura Guvernului României de a închide, prin Ordonanţa de urgenţă nr.6 din 10 februarie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României nr.100/15.II.2010, aşa-numitele „magazine de vise” care, prin formula pleonastică „plante etnobotanice”, au pus în pericol viaţa a sute de tineri, inducând în mare eroare o întreagă societate.

Ca părinte, ca dascăl, ca cetăţean al României europene, trebuie să spun clar şi răspicat de la această înaltă tribună: „Nu există droguri uşoare sau ilicite, există doar droguri” şi joaca cu drogul este ca joaca cu focul, iar consecinţele, fără cale de întoarcere.

Experienţa europeană ne învaţă că o colaborare instituţională este nu numai posibilă, ci şi indispensabilă, dacă vrem să dezvoltăm abordări eficiente ale problemelor cu care ne confruntăm în privinţa traficului şi consumului de droguri.

Avem organisme naţionale cu capabilitate de a lupta împotriva acestui flagel. Însă nu trebuie să desconsiderăm eforturile întreprinse de foarte multe organizaţii nonguvernamentale. Înscriu în lunga listă a organizaţiilor nonguvernamentale, care au în centrul preocupărilor problematica consumului de droguri, CIADO România – Centrul Internaţional Antidrog şi pentru Drepturile Omului -, organizaţie nonguvernamentală înfiinţată în noiembrie 2007, avându-l ca preşedinte pe academicianul Constantin Bălăceanu-Stolnici. CIADO este membru afiliat EURAD – Europe Against Drugs -, cu 52 membri din 27 de state, o organizaţie internaţională cu statut participativ la Naţiunile Unite şi la Consiliul Europei.

CIADO România, în colaborare cu Asociaţia Naţională a Caselor de Cultură ale Sindicatelor din România (ANCCSR – cele 4 confederaţii sindicale reprezentative la nivel naţional: BNS, Cartel Alfa, CSDR, CNSLR Frăţia), desfăşoară programe şi proiecte macro în domeniul prevenţiei şi conştientizării asupra efectelor consumului de droguri în cele 42 de sucursale teritoriale (Centre INFO).

Scopul CIADO îl reprezintă desfăşurarea de programe sau proiecte în domeniul prevenirii traficului şi consumului de droguri, în domeniul tratamentului, recuperării şi reinserţiei sociale a dependenţilor de droguri, alcool, tutun etc., în domeniul prevenirii virusului HIV/SIDA, al traficului cu fiinţe umane, al terorismului, crimei organizate, corupţiei şi altor domenii ce privesc apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor sale fundamentale şi cooperarea internaţională, de interes general şi/sau comunitar, în ţară sau străinătate.

În ultimele luni, o serie întreagă de acţiuni cu rezonanţă şi mare impact în rândul opiniei publice au fost desfăşurate sub directa coordonare a CIADO – România. Aş aminti aici doar Proiectul naţional cultural „Artă Contra Drog” al cărui obiectiv îl reprezintă aducerea tinerilor, şi nu numai, de la spectacolul tragic al vieţii drogurilor din colţul străzii la spectacolele extraordinare din sală, precum şi conştientizarea publicului că arta reprezintă un mijloc important de luptă împotriva consumului de droguri. Sub egida CIADO se desfăşoară o gamă largă de activităţi menite să prevină şi să combată fenomenul mistuitor al consumului de droguri.

Consider că numai printr-o bună conlucrare a instituţiilor abilitate ale statului cu cele din sectorul neguvernamental se va ajunge la dezvoltarea unor servicii de calitate menite să prevină şi să combată. Sincopele de la nivelul colaborării între autorităţile statului român şi ONG-urile care activează în cadrul aceluiaşi domeniu întru îndeplinirea aceluiaşi scop trebuie, fără îndoială, înlăturate. Este impardonabil ca, în materie de prevenire a traficului şi consumului de droguri, autorităţile locale să nu sprijine proiectele CIADO şi să nu îşi elaboreze strategiile proprii, ignorând o realitate care ne doare şi care a ajuns la stadiul de terapie pentru că prevenţia nu a funcţionat la timp.

Avem nevoie de o Românie unită în aceleaşi valori şi deziderate care să aibă la bază instituţii compatibile, integrate unui sistem de gestiune unitar conceput la nivel naţional şi care să colaboreze în beneficiul românilor.

martie 23, 2010
1. 45/01-03-2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.84/1995- Legea învăţământului aviz/
punct de vedere
solicitat
2. 92/16-03-2010 Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România la comisii
3. 164/02-03-2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi senatorilor, modificată şi completată raport
depus
4. 270/18-05-2009 Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşei la Senat
5. 330/29-06-2009 Propunere legislativă „Legea învăţământului preuniversitar” retrasă
de către iniţiator
6. 331/29-06-2009 Propunere legislativă „Legea educaţiei permanente” retrasă
de către iniţiator
7. 332/29-06-2009 Propunere legislativă „Legea învăţământului superior” retrasă
de către iniţiator
8. 550/02-11-2009 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.35 /2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ Lege 29/2010
9. 601/16-11-2009 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România la comisii
10. 614/14-12-2009 Propunere legislativă privind încadrarea în condiţii speciale a unor locuri de muncă din carierele de extracţie a lignitului prin lucrări miniere la zi la comisii
11. 634/14-12-2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii la comisii
12. BP295/15-04-2009 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia la Senat
13. BP372/13-05-2009 Propunere legislativă pentru modificarea art.2, lit.d şi art.43, alin.2 din Legea 755 din 27 decembrie 2001 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România la Senat
14. BP521/08-07-2009 Propunere legislativă privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de reţele de transport şi distribuţie energie electrică la Senat
15. BP738/20-10-2009 Propunere legislativă privind sistemul unitar de pensii publice la Senat
16. BP1018/23-12-2009 Propunere legislativă privind acordarea unei recompense financiare cu caracter stimulatoriu elevilor premianţi ai olimpiadelor internaţionale şcolare la Senat
17. BP19/02-02-2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.44 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă la Senat
18. BP82/24-02-2010 Propunere legislativă pentru completarea Legii 49/2006 privind circulaţia pe drumurile publice cu modificările şi completările ulterioare la Senat

„La aniversare…”

martie 9, 2010

Declaratie politica

09.03.2010

Aş vrea să vă vorbesc astăzi, în calitate de slujitor al Şcolii, despre reputata Şcoala a Sucevei, perimetru al afirmării valorilor şi simbol perpetuu de rezistenţă culturală şi al învăţământului de calitate, intitulându-mi declaraţia politică „La aniversare…”

La 150 de ani de fericită şi împlinită fiinţare, adică tot atâţia ani câţi, tot în acest an, îşi sărbătoreşte şi mult-prestigioasa Universitate „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,cea dintâi universitate a ţării, Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” din Suceava îşi pregăteşte deja, pentru toamna anului curent, rotunda aniversare.

Despre acest adevărat focar de cultură şi învăţătură din partea de Nord a ţării, Eminescu însuşi avea să spună la timpul său:

„ Personalul didactic din Suceava este foarte bun, căci toţi profesorii sunt ieşiţi de la Facultatea de Litere şi Ştiinţe din Viena şi sunt români…..; liceul din Suceava ar fi menit să devină foarte bun, dacă nu cel mai bun, institut secundar românesc.”

Locuitorii Cetăţii de Scaun a Sucevei sunt deja copleşiţi de măreţia momentului aniversar şi vă rog să-mi permiteţi să exprim cu deferenţă, în numele lor, respectul deplin faţă de calitatea şi faima învăţământului realizat la Colegiul Naţional “Ştefan cel Mare” de-a lungul celor 150 de ani de existenţă neîntreruptă. De aceea, v-aş reţine atenţia  – şi vă mulţumesc ! – cu invocarea succintă a câtorva repere din strălucitul său curriculum.

La 4 septembrie 1860, rezultat al eforturilor asidue şi al solicitărilor românilor bucovineni de a avea şcoli în limba romană, s-a inaugurat la Suceava prin Ordinul nr. 14805 al Ministerului Învăţământului din Austria, Gimnaziul Superior Greco-oriental, prima şi singura şcoala românească  secundară din această parte a ţării până la Marea Unire. Iniţial s-a predat în limba germană, în limba română doar religia ortodoxă şi obiectul limba română. Cu o istorie încărcată de greutăţi şi piedici în realizarea menirii sale, Gimnaziul superior sucevean s-a impus prin rolul deosebit pe care l-a jucat în menţinerea şi dezvoltarea în conştiinţa elevilor şi a populaţiei româneşti a cultului pentru limba şi istoria naţională.

În timpul războiului de independenţă de la 1877, numeroşi elevi de la gimnaziul sucevean au trecut clandestin graniţa, înrolându-se în armata română. Fostul elev al gimnaziului, Ciprian Poumbescu, la acea dată preşedinte al Asociaţiei studenţeşti “Arboroasa”, se situa în fruntea mişcării de libertate şi unitate a românilor din Bucovina.

În anii primului război mondial, profesorii şi elevii liceului s-au alăturat ca voluntari armatei române, contribuind prin propria lor luptă şi jertfă la înfăptuirea Unirii Bucovinei cu România.

La 2 ianuarie 1919, vechiul Gimnaziu Superior Greco-oriental devine Liceul „Ştefan cel Mare” din Suceava. Pe 12 octombrie 1935, la Jubileul de 75 de ani, liceul este onorat cu prezenţa Regelui Carol al II-lea, a Principelui Moştenitor Mihai, a Principelui Nicolai, a membrilor Guvernului Gheorghe Tătărăscu.

După cel de-al doilea război mondial, în general cu aceiaşi profesori din perioada interbelică, liceul devine o adevărată baricadă, rezistând şablonizării şi ideologizării învăţământului. În anul centenarului, 1960, activităţile au fost mai mult decât modeste, importantul eveniment fiind marcat de acordarea de ordine şi medalii ale muncii pentru zece profesori ai Şcolii Medii „Ştefan cel Mare”.

Voi reamintii în mare treacăt că pe băncile acestei înalte şcoli au învăţat personalităţi eminente, precum: folcloristul şi membru al Academiei Române Simion Florea Marian, compozitorul Ciprian Porumbescu, criticul literar Dimitrie Păcurariu, scriitorul Mircea Radu Iacoban, academicianul Cristofor Simionescu, profesor doctor docent Nicanor Mânecan, scriitorul şi profesorul Norman Manea, recentul candidat al Premiului Nobel. Un număr impresionant de absolvenţi ai liceului, care în perioada 1972-2007 au înregistrat 20 de medalii la olimpiadele internaţionale de fizică, matematică, informatică, chimie şi biologie, au devenit cadre didactice universitare şi oameni de ştiinţă cu cariere profesionale cu totul remarcabile în ţară şi străinătate.

Stimaţi Colegi Parlamentari,

La manifestările prilejuite de aniversarea a 150 de ani a Colegiului Naţional „Ştefan cel Mare”, în octombrie 2010, întreaga suflare a şcolii îşi aşteaptă înalţii oaspeţi, printre care şi personalităţi de seamă ale politicii româneşti. Acum se speră, printre altele, că momentul jubiliar va facilita demersurile în vederea terminării lucrărilor la sala de sport, obiectiv început şi, din păcate, rămas la stadiul de „groapă şi fundaţie”.

Credem că dupa o suta cincizeci de ani de ilustră activitate întru strălucirea tradiţiei învăţământului românesc, şcoala noastră merită să aibă şi o sală de sport modernă.

Vă mulţumesc şi vă aşteptăm la aniversare,

Profesor universitar doctor Sanda-Maria ARDELEANU

Deputat PD-L