Archive for iunie 2012

Diversitate și nediscriminare – două principii fundamentale de funcționare a UE

iunie 26, 2012

Sămbătă, 23 iunie, la Universitatea Ștefan cel Mare Suceava, am susținut conferința intitulată Diversitate și nediscriminare – două principii fundamentale de funcționare a UE.

Această prezentare necesită JavaScript.

Căteva din aspectele abordate:

I.                  Introducere

I.1. Definirea conceptelor

II.                  Legislația

II.1. Legislația europeană

II.2. Legislația românească

III.Problema minorităților

III.1. Diversitatea etnică

III.2. Diversitatea lingvistică

III.3. Diversitatea culturală

IV. Educația interculturală

IV.1 Diversitatea culturală în dinamica dezvoltării economice – o analiză din perspectiva instituţiilor informale

V. Promovarea și utilizarea inovării și a bunelor practici în domeniul nediscriminării și diversității

V.1. O strategie-cadru pentru nediscriminare şi egalitatea de şanse pentru toţi

V.2. Asigurarea unei protecţii juridice eficiente împotriva discriminării            

V.3. Posibile măsuri de completare a cadrului legislativ actual

 V.4. Integrarea nediscriminării şi a egalităţii de şanse pentru toţi

V.5. Promovarea şi utilizarea inovării şi a bunelor practici

V.6. Sensibilizarea publicului şi cooperarea cu părţile interesate

V.7. Un efort special pentru protejarea minorităţilor etnice dezavantajate

V.8. Extindere, relaţii cu ţările terţe şi cooperare internaţională

Concluzii

Bibliografie 

  1. ABDALLAH – PRETCEILLE, M., 1999, „L’education interculturelle”, Paris, PUF, p. 49;
  2. ANASTASIU, I., 2008, Cultură şi diversitate: introducere în sociologie., Editura Polirom,  Bucureşti;
  3. BATELAAN, P., 2003, Le nouveau defi interculturel lance a l’education: la diversite religieuse et le dialogue en Europe,Consiliul Europei, Strasbourg;
  4. CHEVALIER, J., 2002, „Educaţia interculturală: concepte cheie şi elemente de metodologie” in Institutul Intercultural Timişoara, Timişoara;
  5. COZMA, T., 2001, O nouă provocare pentru educaţie: interculturalitatea, Editura Polirom, Iaşi;
  6. DELORS, J., 1996, L‘education: un tresor est cache dedans. Rapport a l’UNESCO de la Commission Internationale pour l’education du vingt et unieme siecle (extrase), Paris, Editions Odile Jacob, p. 18 ;
  7. IRIMIA, Mihaela; 2008, Odisei (I) : Trasee conceptuale, Editura Universității din București, București;
  8. IRIMIA Mihaela, IVANA D.; 2009, Odisei (II): O cartografie identitară: Studii de caz, Editura Universității din București, București;
  9. IRIMIA, Mihaela; IVANA, D.; 2010, Odisei (III): Întoarcerea acasă, Editura Universității din București, București;
  10. IVASIUC, Ana; KOREC, Maria; KŐVÁRI, Roberta; 2010, Educație interculturală: de la teorie la practică – Raport de ceercetare al Agenției de Dezvoltare Comunitară „Împreună”;
  11. KLUCKHON, C., KROEBER; A.E., 1952, Culture: a Critical Review of Concepts and Definitions,HarvardUniversity Press,Cambridge,MA;
  12. MEUNIER, O., 2007, Approches interculturelles en education. Etude comparative internationale, Institut National de Recherche Pédagogique, Lyon;
  13. MOROIANU-ZLĂTESCU, Irina, 2008, Egalitate, nediscriminare, bună administrare, Institutul Român pentru Drepturile Omului, București;
  14. MUNTEANU, Ligia, 2012, „Diversitatea culturală în dinamica dezvoltării economice – o analiză din perspectiva instituţiilor informale” in http://www.fc-d.ro;
  15. NEDELCU, A., 2008, Fundamentele educaţiei interculturale, Editura Polirom, Iaşi;
  16. PATRAŞ, A., 2010, „Diversitate” in revista România literară, an 42, nr. 12, p. 6;
  17. PAVEL, N., 2007, „Definirea conceptului de egalitate şi nediscriminare din perspectiva teoriei valorilor juridice” in revista Studii de drept românesc, an 19 (52), nr. 3-4;
  18. RAŢIU, E., 2007, „Diversitate culturală” in revista Contemporanul, v. 18, nr. 3, p. 25;
  19. RĂDUŢ, C., 2006, Egalitate şi nediscriminare – reguli fundamentale ale convieţuirii într-o societate democratică,  Editura Universitaria Craiova;
  20. ROTHSCHILD, J., 1998,  Introducere în diversitate, Editura Antet, București;
  21. SZAKÁTS,  Rarița, 2005, Minorități în tranziție – Raport privind politicile publice în domeniul minoritãților naționale și etnice din România, Cluj;
  22. TODOROV, T., 1999, Noi şi ceilalţi: despre diversitate, Editura Institutul European, Iași;
  23. VLĂDESCU-LUPU, Andreea; BECHET, Florica; CIOBANU, Estella Antoaneta, 2010, Omogenitate, diversitate, identitate: spaţiul european şi integrare. Vol. III – Întoarcerea acasă, Editura Universităţii din Bucureşti, București;
  24. http://www.antidiscriminare.ro, accesat in iunie 2012;
  25. Convenţia Cadru pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale, document disponibil la adresa: http://www.anr.gov.ro/docs/legislatie/internationala/Conventia_Cadru_pentru_Protectia_Minoritatilor_Nationale.pdf, accessat în iunie 2012;
  26. http://www.europa.eu, accesat în iunie 2012;
  27. http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2011/221/ro/1/EF11221RO.pdf, accesat în iunie 2012;
  28. http://www.europeana.ro/index.php/2011/01/05/diversitatea-culturala/, accesat în iunie 2012;
  29. http://www.intercultural.ro/rom/about/projects.html#completed , accesat în iunie 2012;
  30. http://www.mediadiversity.eu/ro.html, accesat în iunie 2012.

   

           

Reclame

iunie 13, 2012

Felicitări tuturor căștigătorilor alegerilor locale și mult succes!

Final de campanie: ” … chiar au făcut ceva pentru Suceava și suceveni …”

iunie 8, 2012

Finalul campaniei electorale ne-a surprins ieri în cartierul „George Enescu”, un cartier tănar și optimist, cu oameni implicați în viața orașului. Participanții la întâlnire ne-au provocat la dialog și cred că dacă am fi dat cuvântul fiecăruia dintre ei am fi putut obține o lungă listă cu proiectele realizate în acest cartier.  Le-a enumerat însă, cu grijă, însuși primarul Ion Lungu, puternic susținut de echipa sa. Crearea de  locuri de muncă constituie însă prioritatea prioritătilor, iar ultimele date care vorbesc despre reducerea șomajului cu 0,5 % în Suceava în luna mai demonstrează că se poate.

În loc de concluzie pentru acestă campanie pot spune că ea s-a desfășurat sub semnul  ELEGANȚEI discursului și comportamentului politic, grație actorilor principali, Gheorghe Flutur și Ion Lungu, care și-au permis „luxul” de a nu replica atacurilor, jignirilor, invectivelor și injuriilor. Pentru ei au vorbit faptele.

Aceasta face diferența, drept pentru care Suceava merge înainte!

Această prezentare necesită JavaScript.

Primire entuziastă a primarului Ion Lungu de către suceveni, în Piața Centrală

iunie 7, 2012

 

Această prezentare necesită JavaScript.