Despre mine

 

 

 

I. DATE PERSONALE

 

Numele şi prenumele : ARDELEANU Sanda-Maria

Numele purtat anterior : PAVEL

Data şi locul naşterii : 10 august 1954, Fălticeni, Suceava

Starea civilă : căsătorită

Copii : Ioana-Aura Ardeleanu (n. 1977) şi Şerban Ardeleanu (n. 1980)

Domiciliul: str. Iancu Flondor, nr.1, Suceava

tel.: 0745622172

e-mail: sanda_ard@yahoo.com

II. STUDII

Doctorat :

 • 1990-1994 – Universitatea „Al.I. Cuza”, Iaşi – titlul tezei: Gramatica Narativă – dinamica investigaţiei textuale, conducător ştiinţific prof.univ.dr. Maria Carpov;
 • 1995 – publicarea tezei la Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti, cu titlul: Repere în dinamica studiilor pe text – de la o Gramatică narativă către un model de Investigaţie Textuală, ISBN: 973-30-4843-7, 120 p.

 

Studii universitare :

 • 1973-1977: Facultatea de Limbi Străine (specializarea: Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura engleză), Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi;

Studii gimnaziale şi liceale

 •  1969 : Şcoala Generală nr. 2 – Suceava
 • 1969-1973 : Liceul “Petru Rareş” – Suceava
 • 1973 – Bacalaureat – Liceul “Petru Rareş”, Suceava

III. FUNCŢII  ÎNDEPLINITE

 • din 2012 – Deputat în Parlamentul României
 • 2008 – 2012 – Deputat în Parlamentul României
 • din 2004 – Prorector cu imagine universitară, relaţii internaţionale, integrare şi cooperare europeană;
 • din 2008 – conducător de doctorat
 • din 2005 – director executiv al Centrului de Cercetare Analiza discursului
 • din 2003 – prof.univ.dr. la Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, Catedra de limba şi literatura franceză, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava;
 • din 2002 – membră a Senatului Universităţii;
 • 2000–2004 – director al Departamentului de Relaţii Internaţionale;
 • din 2000 – coordonator ECTS şi Socrates la Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava (cu aprobarea Senatului Universităţii);
 • din 2000 – coordonator al masteratului „Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate” la Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, Suceava (cu aprobarea Consiliului Academic);
 • 1998–2000 – responsabila Serviciului de Relaţii Internaţionale, coordonator al Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS), coordonator instituţional Socrates, Universitatea “Ştefan cel Mare”, Suceava (cu aprobarea Senatului Universităţii);
 • 1997- conf.univ. dr. la Facultatea de Litere, Catedra de limba şi literatura franceză, Universitatea “Ştefan cel Mare”, Suceava;
 • 1996-1997 – şef al Catedrei de limba şi literatura franceză;
 • din 1996 – membră a Consiliului Academic al Facultăţii de Litere;
 • 1992 – lector drd. la Facultatea de Litere şi Ştiinţe, Catedra de franceză, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava;
 • 1990-1992 – profesoară de franceză la Şcoala nr. 12 şi Liceul “Petru Rareş”, Suceava;
 • 1987-1990 – inspector de specialitate în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava;
 • 1986-1987 – profesoară de franceză, Şcoala nr. 12, Suceava;
 • 1978-1986 – profesoară de franceză la Şcoala Tomeşti, Iaşi;
 • 1977-1978 – profesoară de franceză la Şcoala Popeşti,  Iaşi.

IV.  PREMII, DISTINCŢII, TITLURI ŞI GRADE ŞTIINŢIFICE ÎN ŢARĂ ŞI STRĂINĂTATE

 • 2008 – Doctor Honoris Causa al Universităţii de Stat din Chişinău, Republica Moldova
 • 2007, 2009 – Diploma de Merit a Consulatului General al României la Cernăuţi pentru rezultate deosebite în dezvoltarea relaţiilor româno-ucrainiene
 • 2006 – Premiul de excelenţă al Fundaţiei Culturale Bucovina pentru contribuţia excepţională adusă în organizarea Colocviului Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului şi la întreaga mişcare francofonă din ţara noastră
 • 2006 – Diploma şi medalia jubiliară „Universitatea de Stat din Moldova” pentru rezultate remarcabile în activitatea didactico-ştiinţifică, la cea de-a 60-a aniversare de la fondarea USM
 • 2005 – Doctor Honoris Causa al Universităţii „Jurii Fedkovici”, Cernăuţi, Ucraina;
 • 2005 – Membru de onoare al Catedrei de Filologie Franceză „Grigore Cincilei”, Universitatea de Stat din Chişinău, Republica Moldova;
 • 2004 – Ordinul „Meritul pentru Învăţământ” în grad de Ofiţer al Ministerului Educaţiei şi Cercetării din România;
 • 2004 – Premiul Fundaţiei Culturale a Bucovinei pentru activitate ştiinţifică şi culturală;
 • 2002 –  Diploma de Onoare a Universităţii “Jurii Fedkovici”, Cernăuţi, Ucraina;
 • 1999 –  Ordinul “Chevalier des Palmes Académiques” al Republicii Franceze;
 • 1997 – Medalia Academiei du Var pentru Serviciul adus limbii şi culturii  franceze prin organizarea celei de-a IV-a ediţii a Colocviului Internaţional de  Ştiinţe ale Limbajului, Suceava;
 • 1985-1987 – Titlul de “profesor evidenţiat” acordat de Inspectoratele Şcolare Iaşi şi Suceava.

V. STAGII  DE  PERFECŢIONARE

 

 • septembrie 2000 – Schimb de experienţă în domeniul Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS) la Universitatea din Bristol, Anglia în cadrul proiectului TEMPUS  1998-2001, Iaşi-Suceava-Bacău-Bristol-Gröningen.
 • februarie-martie 1999 – Stagiu de perfecţionare în management Relaţii Internaţionale şi în domeniul Sistemului European de Credite transferabile (ECTS) la Universitatea Paris VI “Pierre et Marie Curie”;
 • septembrie 1996 – stagiu de perfecţionare în Analiza discursului organizat la Universitatea „Ovidius” din Constanţa;
 • noiembrie 1995-noiembrie 1999 – doctorandă în cadrul Universităţii Sorbona, Paris V „René Descartes”, cu teza: Imaginarul lingvistic – actualităţi în franceză şi română, coordonator prof.dr. Anne-Marie Houdebine – Gravaud;
 • septembrie 1995-iulie 1996 – Stagiu de perfecţionare postdoctorală AUPELF-UREF, Universităţile din Angers şi Paris V ”René Descartes”, Franţa, în domeniul Sociolingvisticii şi al dinamicii limbilor, coordonator prof. dr. Anne-Marie Houdebine-Gravaud, Universitatea Paris V, Sorbonne, Franţa;
 • octombrie-noiembrie 1994 – Stagiu de perfecţionare TEMPUS la Universitatea din Angers, Franţa în domeniul Semiologiei şi didacticii limbii franceze;
 • mai 1990 – susţinerea lecţiilor demonstrative şi a lucrării metodico-ştiinţifice pentru obţinerea gradului didactic I, Grammaire Narrative et son exploitation didactique dans l’enseignement du français langue étrangère, sub conducerea doamnei prof.univ.dr. Maria Carpov, la Liceul „Petru Rareş”, Suceava;
 • iulie 1985 – cursuri de perfecţionare organizate de Facultatea de Litere, secţia Franceză, din cadrul Universităţii „Al.I.Cuza”, Iaşi, în vederea susţinerii examenului pentru obţinerea gradului didactic II în învăţământul preuniversitar;
 • iulie 1980 – cursuri de perfecţionare organizate de Facultatea de Litere, secţia FRANCEZĂ, din cadrul Universităţii „Al.I.Cuza”, Iaşi, în vederea susţinerii examenului de definitivare în învăţământul preuniversitar;
 • iulie-august 1975 – Cursuri de vară pentru studenţii străini, Universitatea Grenoble, Franţa;

 

VI. ACTIVITATE PROFESIONALĂ

VI.1. ACTIVITATE ACADEMICĂ ŞI ŞTIINŢIFICĂ

– Competenţe ştiinţifice şi domenii de cercetare: Lingvistică generală, Limba franceză contemporană (Sintaxa Frazei, Analiza discursului, Imaginar lingvistic), Sociolingvistică, Semiolingvistică, Comunicare mediatică

 

VI.1.1. Coordonare de doctorat

a. Teze susţinute – 1

b. Teze în pregătire – 8

VI.1.2. Coordonare stagii postdoctorale

a. Teze în cadrul programului de burse „Eugène Ionesco” (2 teze – 2010, Senegal, Camerun)

VI.1.3. Participare în comisii de doctorat

 1. Naţionale – 10
 2. Internaţionale – 4

VI.1.4. Coordonare lucrări de grad – 27

VII. MEMBRU ÎN SOCIETĂŢI  ŞTIINŢIFICE,  PROFESIONALE SAU CULTURALE

 • 2009 – Membru fondator şi Vice-preşedinte al Asociaţiei „Compania Teatrală Bucovina”, Suceava
 • 2009 – Membru fondator şi Preşedinte al Asociaţiei Vorbitorilor de Limbă Engleză, filiala Suceava
 • 2008 – Membru în ARDUF (Association Roumaine des Départements Universitaires Francophones), Universitatea „Al.I. Cuza”, Iaşi
 • 2007 – Vice-preşedintă şi membru de onoare al Asociaţiei franco-române „Fenêtres francophones”, Paris
 • 2006 – Membru al Association pour la Sauvegarde et l’Expansion de la Langue française, Paris
 • 2005 – Membru fondator  al Asociaţiei Române de Studii Semiotice (AROSS), Iaşi
 • 2005 – Membru fondator  al Asociaţiei de Artă „Nicolae Tonitza”, Suceava
 • din 2000 – Membră a Asociaţiei Ordinului “Palmes Académiques”
 • 1996–2000 – Preşedintă a Fundaţiei Internaţionale pentru Cultură şi Ştiinţă “Ştefan Lupaşcu”, Iaşi – Filiala Suceava
 • din 1996 – Membră în Asociaţia de Ştiinţe ale Limbajului (Association des Sciences du Langage), Paris
 • din 1996 – Membră în Societatea de Lingvistică Funcţională (Société de Linguistique Fonctionnelle), Paris
 • 1995-2000 – Membră în Colectivul de redacţie al Revistei Mots, Paris, în calitate de corespondent străin
 • 1995-1998 – Membră a Grupului de cercetare în proiectul internaţional Semiologie, antropologie culturală şi didactica limbii franceze, cu participarea unor echipe din Universităţile din Angers-Franţa şi Iaşi-România

VIII. PROFESOR  INVITAT  LA  UNIVERSITĂŢI  DIN  STRĂINĂTATE

 • martie 2008 – Universitatea de Stat din Chişinău, Republica Moldova (predare Curs de comunicare şi cultură, nivel Masterat)
 • martie 2007 – Universitatea din Rouen – Franţa (misiune de predare si monitorizare studenţi în Programul Socrates-Erasmus)
 • februarie 2007 – Universitatea de Stat din Chişinău, Republica Moldova (misiune de predare la masterat şi la Şcoala pentru Adulţi)
 • decembrie 2006 – Asociaţia „Printemps Roumain” – Lille, „Aventura europeană a României”
 • mai 2006 – Universitatea Naţională „Jurii Fedkovici”, Cernăuţi, Ucraina
 • aprilie 2006 –  Universitatea de Stat din Chişinău, Republica Moldova
 • februarie-martie 2006 – Universitatea din Angers – Franţa
 • noiembrie 2005 – Universitatea de Stat din Chişinău, Republica Moldova, Catedra de Filologie Franceză
 • aprilie 2005 – Universitatea Cergy-Pontoise-Paris (misiune de predare si monitorizare în Programul Socrates-Erasmus)
 • aprilie 2005 – Universitatea din Rouen – Franţa (misiune de predare si monitorizare studenţi în Programul Socrates-Erasmus)
 • martie 2005 – Universitatea de Stat – Chişinău, Republica Moldova (misiune de predare în Proiectul universitar AUF – Soros)
 • mai 2004 – Universitatea din Rouen – Franţa (misiune de predare şi monitorizare studenţi în Programul Socrates-Erasmus)
 • aprilie 2004 – Universitatea din Angers – Franţa (misiune de predare şi monitorizare studenţi în Programul Socrates-Erasmus)
 • aprilie 2004 – Universitatea din Nancy – Franţa (misiune de predare şi monitorizare studenţi în Programul Socrates-Erasmus)
 • noiembrie 2003 – Universitatea de Stat din Chişinău, Republica Moldova (mobilitate de predare – masterat de traductologie, în proiect AUF, finanţat de Soros, iniţiat de Centrul Interuniversitar Multilingv de Excelenţă în domeniul Traducerii, Terminologiei şi Ingineriei Lingvistice – Strasbourg, Franţa)
 • aprilie-mai 2003 – Universitatea Rouen, Franţa (mobilitate de predare în cadrul Programului European Socrates-Erasmus, domeniul: Sociolingvistică)
 • noiembrie 2002 – Universitatea de Stat Chişinău, Republica Moldova (profesor invitat cu o conferinţa: La dynamique de la langue entre une „mauvaise langue” et l’évolution linguistique)
 • mai 2001 – Universitatea din Rouen, Franţa (mobilitate de predare în cadrul Programului European Socrates-Erasmus, domeniul: Analiza discursului)
 • martie 2001 –  Universitatea de Stat Chişinău, Republica Moldova (conferinţe, cursuri la Facultatea de Limbi Străine, secţia franceză, pentru studenţii în licenţă, masterat şi doctorat, pe tema: Dinamica limbilor şi imaginarul lingvistic, în cadrul unui proiect interuniversitar al A.U.F.)
 • decembrie 1995 – Universitatea Paris V-Sorbona: L’Imaginaire Linguistique des Roumains
 • noiembrie 1994 – Universitatea din Angers, Franţa cu conferinţele: Le concept opératoire d’Investigation Textuelle (IT) dans le dynamique de l’étude des textes şi Application des recherches sémiologiques dans l’enseignement du FLE en Roumanie

 

 

IX. PROIECTE  NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE

 • octombrie 2009 – Proiect de co-finanţare pentru Colocviul Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului „Eugeniu Coşeriu”, ediţia a X-a, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava şi Agence Universitaire de la Francophonie (nr. CE/LR/348/209 – 1200 Euro) – coordonator
 • octombrie 2009 – Proiect de co-finanţare pentru Colocviul Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului „Eugeniu Coşeriu”, ediţia a X-a, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava şi Primăria Municipiului Suceava (nr.30844 – 10.000 RON) – coordonator
 • octombrie 2009 – Proiect de co-finanţare pentru Colocviul Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului „Eugeniu Coşeriu”, ediţia a X-a, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava şi Consiliul Judeţean Suceava (10.000 RON) – coordonator
 • octombrie 2007 – Proiect de finanţare al Colocviului Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului „Eugeniu Coşeriu”, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare, Comisia nr.12 pentru Manifestări Ştiinţifice şi Expoziţionale – coordonator
 • martie 2007 – Proiect de cercetare CECA (AUF) – Langue française, diversité culturelle et linguistique: culture d’enseignement, culture d’apprentissage – director de proiect
 • nov. 2006 – Tradiţiile bisericii slave ca mediator al relaţiilor lingvistice şi culturale româno-ucrainiene în Bucovina sec. XVII-XVIII (proiect de cooperare transfrontalieră cu Universitatea Naţională „Yurii Fedkovici”-Cernăuţi) – coordonator
 • nov. 2006 – Raporturile lingvistice ucraino-române în contextul proceselor de integrare europeană (proiect de cooperare transfrontalieră cu Universitatea Naţională „Yurii Fedkovici”-Cernăuţi) – membru în echipa de cercetare
 • nov. 2006 – iulie 2007 – Terminologia europeană şi comunicare strategică pentru Republica Moldova – „Fundaţia pentru o societate deschisă” (Parteneri: Universitatea de Stat Moldova-USM, Centrul Naţional de Terminologie-CNT, Institutul Superior de Traducători şi Interpreţi, Bruxelles-ISTI, ASE-Bucureşti, Politehnica Timişoara, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava) – membru în echipa de cercetare
 • 2006 – Proiect pentru Seminarul internaţional „Text, discurs, comunicare” din cadrul Centrului de Cercetare Analiza Discursului, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava (coordonator ), Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare, Comisia nr.12 pentru Manifestări Ştiinţifice şi Expoziţionale;
 • 2005, 2006, 2007 – Proiect internaţional „Neo-umanism şi dialogul intercultural”, în colaborare cu Guvernul României, Direcţia de minorităţi – membru în echipa de cercetare;
 • 2004-2006 – Proiect interuniversitar al AUF „ Elaboration du curriculum du cursus modulaire et rénové des futurs professeurs de FLE selon la méthodologie ECTS orientée FOAD (universitate coordonatoare: Universitatea de Stat din Chişinău; participant: Universitatea din Tirana, Albania şi Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava) – membru în echipa de cercetare;
 • 2003-2006 – Proiect interuniversitar al AUF, cu finanţarea Fundaţiei pentru o Societate deschisă „Soros” (universitate coordonatoare: Universitatea de Stat din Chişinău); iniţiator: Centrul Interuniversitar Multilingv de Excelenţă în domeniul Traducerii, Terminologiei şi Ingineriei Lingvistice; participant: Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava – membru în echipa de cercetare;
 • 2000-2001 – Proiectul Tempus, Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS) şi managementul universitar (împreună cu Universităţile din Iaşi, Bacău, Bristol, Gröningen) participant: Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava – membru în echipa de cercetare;
 • 2000-2001 – Proiect interuniversitar al Association des Universités Francophones (AUF) – (împreună cu Universitatea de Stat  din Chişinău) – membru în echipa de cercetare;
 • 1995-1998 – Proiectul “Sémiologie, anthropologie culturelle et didactique du Français Langue Etrangère”(împreună cu Universităţile Iaşi şi Angers – Franţa) – membru în echipa de cercetare;  

X. PARTICIPĂRI  LA  MANIFESTĂRI  ŞTIINŢIFICE  DE  PRESTIGIU

 • martie 2010 – Colocviul Internaţional „La Francopolyphonie”, Institutul de Cercetări filologice şi interculturale, ULIM, Chişinău
 • octombrie 2009Colocviul Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului „Eugeniu Coşeriu”, ediţia a X-a, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
 • martie 2008 – Colocviul Internaţional „La francopolyphonie: les valeurs de la francophonie”, Universitatea Liberă Internaţională ULIM, Institutul de Cercetări filologice şi interculturale, Chişinău, Republica Moldova
 • decembrie 2007 – KCTOS: Knowledge, Creativity and Transformations of Societies; Section: The Urbanity of the World and the Dividing of the Cities: „Le besoin d’éphémère dans l’icono-textualité photographique de la ville de Paris – hier et aujourd’hui”, Viena, Austria
 • decembrie 2007 – Colocviul Internaţional Probleme de Lingvistică Generală şi Romanică, ed. a II-a, Chişinău, Republica Moldova
 • noiembrie 2007 – Simpozionul „Oameni, devenire, succes”, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
 • octombrie 2007 – Colocviul Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului „Eugen Coşeriu”, ediţia a IX-a, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
 • octombrie 2007 – „Pratiques intertextuelles” – Table ronde – Lettre R, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
 • septembrie 2007 – Simpozionul Internaţional „Neo-Umanismul şi dialogul intercultural”, ediţia a III-a, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
 • septembrie 2007 – Colocviul Internaţional „Filologia secolului XXI”, ediţia a III-a, in Honorem acad. Silviu Berejan, Chişinău-Bălţi, Republica Moldova
 • septembrie 2007 – XXXIe Colloque International de Linguistique Fonctionnelle, Lugo, Spania – Langues minoritaires et normalisation linguistique (normalisation des usages médias)
 • mai 2007 – International Conference of Philosophy, Volgograd, Rusia: „Mircea Eliade – en tant qu’Européen”
 • aprilie 2007 – „Ucraina-România: realizări şi perspective de colaborare trasnfrontalieră în contextul proceselor de integrare europeană” – Cernăuţi, cu comunicarea: Sanda-Maria Ardeleanu & colab. „Experienţa Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava în derularea programelor Uniunii Europene”
 • noiembrie 2006 – „Politici publice în domeniul pădurilor şi sectorului forestier”, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
 • octombrie 2006 – Colocviul Internaţional „Conexiuni şi perspective în filologia contemporană”, ediţia a II-a, Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău
 • septembrie 2006 – Colocviul Internaţional „Lingvistică, literatură şi glotodidactică”, Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău (60 de ani de la înfiinţarea USM)
 • mai 2006 – Colocviul Internaţional „Interferenţe româno-spaniole, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
 • martie 2006 – Colocviul Internaţional „La Francopolyphonie comme vecteur de la communication”, Institutul de Cercetări filologice şi interculturale, ULIM, Chişinău
 • martie 2006 – Seminarul Internaţional „Text, discurs, comunicare” din cadrul Centrului de Cercetare Analiza Discursului, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
 • martie 2006 – Seminarul Internaţional „Etudes francophones”, Centrul de Studii Canadiene, Iaşi
 • noiembrie 2005 – Colocviul Internaţional „La Linguistique entre la recherche et l’application”, Universitatea de Stat din Chişinău, Republica Moldova
 • octombrie 2005 – Schimbul cultural Italia-România „Civilta Latine a Confronto”, Chivasso – Torino; simpozionul „Umanismul latin în cultura română”, raportor cu conferinţa: „Humanisme et dialogue des langues”
 • septembrie 2005 – Colocviul Internaţional „Mythe et mondialisation. L’exil dans les littératures francophones”, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
 • septembrie 2005 – Al XXIX-lea Colocviu Internaţional de Lingvistică Funcţională, Helsinki, Finlanda
 • iulie 2005 – Simpozionul Internaţional „Neo-Umanismul şi dialogul intercultural”, Şcoala de Vară, ediţia a V-a, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
 • mai 2005 – Colocviul Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului, ediţia a VIII-a, Chişinău;
 • martie 2005 – Journées d’études internationales – Francophonie et diversité linguistique, Ceske Budejovice, Cehia
 • noiembrie 2004 – „Messages, Sages and Ages” – Colocviu Internaţional, Suceava
 • noiembrie 2004 – 3-ème Journée UNESCO de la Philosophie, Suceava
 • septembrie 2004 – Al XXVIII-lea Colocviu Internaţional de Lingvistică Funcţională, Santiago de Compostela, Spania
 • martie 2004 – Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Probleme actuale de lingvistică, didactică şi ştiinţă literară”, Chişinău, Republica Moldova
 • octombrie 2003 – Colocviul Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului: „Le discours médiatique entre Norme(s) et créativité linguistique”, ediţia a VII-a, Cernăuţi, Ucraina
 • octombrie 2003 – Colocviul Internaţional de Lingvistică Funcţională: „La Langue entre Norme et Loi”, ediţia a XXVII-a, Ceske Budejovice, Cehia
 • septembrie 2003 – Sesiunea ştiinţifică internaţională „M.Dragomanov”, Universitatea Dragomanov, Kiev, Ucraina
 • noiembrie 2002 – Colocviul Internaţional “Grigore Cincilei”: „Probleme de lingvistică generală şi romanică”, Chişinău, Republica Moldova
 • octombrie 2001 –  Colocviul Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului, ediţia a VI-a, Suceava
 • septembrie 2001 – Conferinţa Ştiinţifică “Victor Banaru” – De la frază la text: probleme actuale de lingvistică şi literatură, Universitatea de Stat din Chişinău, Republica Moldova
 • aprilie 2001 – a 25-a ediţie a Colocviului SILF, Frankfurt / Oder, Germania
 • iunie 2000 – a 24-a ediţie a Colocviului Societăţii Internaţionale de Lingvistică Funcţională, Toronto, Canada
 • octombrie 1999 – A V-a ediţie a Colocviului Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului, Suceava
 • octombrie 1997 – A IV-a ediţie a Colocviului Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului, Suceava
 • iunie 1996 – Al XXI-lea Congres Internaţional al Societăţii de lingvistică Funcţională (SILF), Universităţile Sorbona, Paris şi “Al. I. Cuza”, Iaşi
 • octombrie 1995 – A III-a ediţie a Colocviului Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului, Suceava
 • martie 1995 – Zilele Francofoniei, Centrul Cultural şi Universitatea “Al.I.Cuza” , Iaşi
 • octombrie 1994 – Colocviul “B.Fundoianu – B.Fondane”, Institutul de Filologie Română, Iaşi şi Facultatea de Litere a Universităţii “Al. I. Cuza”, Iaşi
 • iulie 1994 – Congresul al V-lea al Filologilor Români, Iaşi-Chişinău, Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaşi
 • noiembrie 1993 – Colocviul Internaţional Le FLE à l’Université, Varşovia, Polonia
 • octombrie 1993 – Colocviul Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului, Universitatea “Ştefan cel Mare”,  Suceava
 • mai 1993 – Sesiune ştiinţifică, Universitatea din Baia Mare
 • octombrie 1992 – Colocviul Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului, Universitatea “Ştefan cel Mare”, Suceava
 • aprilie 1992 – Colocviul Teoria şi practica în comunicarea lingvistică, Universitatea “Transilvania” Braşov

PUBLICAŢII  COLECTIVE

 • 1994, 1997, 1998, 1999 – membră în colectivul de redacţie al Analelor Universităţii “Ştefan cel Mare”, Secţia Filologica, Suceava;
 • 1997, 1999, 2001 – redactor al volumului “Limbaje şi comunicare”, (III, IV, V), Actele Colocviului Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului, Suceava;
 • 2000-2002 – coordonator al Analelor Universităţii “Ştefan cel Mare”, Secţiunea Lingvistică, Editura Universităţii Suceava;
 • 2001 – membră în Colectivul Director al revistei de cultură “Noul Continent” (apărută cu sprijinul Ministerului Culturii);
 • 2003 – coordonator al volumului „Limbaje şi comunicare” V, Actele Colocviului Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului, ediţia a VI-a, Suceava;
 • 2003 – redactor al volumului Probleme de lingvistică generală şi romanic㸠Acte ale Colocviului Internaţional, Chişinău;
 • 2004membră în Colegiul de redacţie al volumului Probleme actuale de lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară (III), Chişinău, Republica Moldova
 • 2004 – redactor responsabil al volumelor Anale ale Universităţii „Ştefan cel Mare”, 2000-2002,  A. Lingvistică, B. Literatură, Tomul VIII, Facultatea de Litere, Editura Universităţii, Suceava;
 • 2004 – membru în Colectivul de redacţie al Analelor Universităţii „Ştefan cel Mare”, A. Lingvistică, Tomul X, nr. 1
 • 2004 coordonator al colectivului de organizare a Şcolii de Vară Suceava-Cernăuţi, ediţia IV
 • 2005 – coordonator al volumului de Acte ale Colocviului Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului, ediţia VII, Cernăuţi, 2003
 • 2006 – membru în Colegiul de redacţie al volumului „La Francopolyphonie comme vecteur de la communication”, Colloque International, Chişinău 24 martie 2006, Alliance Française de Moldavie, ULIM, Institutul de cercetări filologice şi interculturale  
 • 2006 – director executiv al Revistei Centrului de Cercetare Analiza Discursului ANADISS, Editura Universităţii Suceava
 • 2006 – responsabil Serie „Ştiinţele limbajului” la Editura Institutul European, Iaşi
 • 2007 – membru în Colegiul de redacţie al revistei „Lecturi filologice” a ULIM, Chişinău
 • 2007 – coordonator volume „Limbaje şi comunicare IX”, Partea I şi Partea a II-a, Actele Colocviului Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului „Eugen Coşeriu”, ediţia a IX-a, Editura Universităţii Suceava
 • din 2008 – membru în colegiul ştiinţific al Actelor Colocviului Internaţional „La francopolyphonie”, Universitatea Liberă Internaţională ULIM, Institutul de Cercetări filologice şi interculturale, Chişinău, Republica Moldova
 • 2009 – coordonator al volumelor „Limbaje şi comunicare X”, Partea I şi Partea a II-a, Actele Colocviului Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului „Eugeniu Coşeriu”, ediţia a X-a, Casa Editorială Demiurg, Iaşi

 

SINTEZA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE PUBLICATE

 

Nr. crt. Tipul de publicaţie Numărul de publicaţii
1. Articole publicate în ţară

70

2. Articole publicate în străinătate

31

3. Cursuri publicate

9

4. Cărţi şi manuale publicate

11

5. Editare publicaţii

9


1. ARTICOLE PUBLICATE ÎN ŢARĂ

 • Sanda-Maria ARDELEANU, 1983, Lingvistica discursului şi didactica limbilor moderne, in Buletin de informare şi documentare metodică şi ştiinţifică al Societăţii de Ştiinţe Filologice, Suceava, pp. 95-97;
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 1992, Micro-lexic de Gramatică Narativă, in Analele Universităţii “Ştefan cel Mare”, Suceava, Seria Filologica, anul I, vol. I, ISSN 1221-6283, pp. 7-9;
 • Sanda-Maria ARDELEANU (colab.), 1992, Traducerea numelor proprii din poezia eminesciană, in Analele Universităţii “Ştefan cel Mare”, Suceava, Seria Filologica, anul I, vol. I, ISSN 1221-6283, pp. 81-83
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 1992, Le discours analytique – une sémanalyse du discours littéraire, in Actes du Colloque International des Sciences du Langage, Suceava, Editura Institutului European, Iaşi, ISBN 973-9148-80-8;
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 1993, Evaluarea ca regulă a discursului, in Forum, Revista Învăţământului Superior, nr. 11-12, anul XXXVI, Bucureşti, pp.24-28;
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 1993, Discursul analitic în viziunea lui Kristeva şi Barthes, in Actele Colocviului de teorie şi practică a comunicării lingvistice, Braşov, pp. 103-107;
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 1993, Dinamica investigaţiei lingvistice spre o Gramatică Narativă, (I), in Analele Universităţii “Ştefan cel Mare”, Seria Filologica, anul II, vol. II, Suceava, ISSN 1221-6283, pp. 7-12;
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 1993, Dinamica investigaţiei lingvistice către o Gramatică Narativă, (II), in Analele Universităţii “Ştefan cel Mare”, Seria Filologica, anul II, vol. II, Suceava, ISSN 1221-6283, pp. 13-19;
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 1994, Momente în evoluţia Gramaticii narative, in Buletin ştiinţific, seria A, vol. IX, Baia Mare, ISSN 1222-64-92, pp. 61-67;
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 1994, Narrativité et discursivité, in Analele Universităţii “Ştefan cel Mare”, an III, Suceava, ISSN 1221-6283, pp.5-7;
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 1995, Semiotică narativă – manifestare a universului natural, in Anuar de lingvistică şi istorie literară (Seria B: Istorie literară, t. XXXX, Institutul de Filologie Română, Al. Philippide şi Facultatea de Litere a Universităţii “Al. I. Cuza”, Iaşi;
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 1995, Sub sensul semnului, in Bucovina literară, anul IV, no. 5, 6, 7 (50, 51, 52), Suceava, ISSN 123-7167;
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 1995, L’évaluation comme règle du discours-un point de vue sémiotique, in Limbaje şi comunicare, Actele Colocviului Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului – Suceava, Editura Institutului European, Iaşi, ISBN 973-9148-80-8, pp. 5-9;
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 1996, „L’aventure sémiologique” dans la didactique du FLE, in Analele Universităţii “Al. I. Cuza”, Iaşi, pp.261-266;
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 1996, Câteva repere semiologice în didactica limbii franceze, in Buletin de Informare şi documentare metodico-ştiinţică al Societăţii de Ştiinţe filologice, Suceava;
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 1995, Voltaire – teoretician al limbajului?, in Analele Universităţii “Ştefan cel Mare”, Suceava, ISSN 1221-6283, pp.13-17;
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 1996, L’Imaginaire linguistique – sa théorie, in Analele Universităţii “Ştefan cel Mare”, Suceava, ISSN 1221-6283, pp.9-13;
 • Sanda-Maria ARDELEANU, Anne-Marie Houdebine-Gravaud, 1996, Le français dans l’Imaginaire Linguistique des personnages du roman „Cel mai iubit dintre pământeni” de Marin Preda, in Actes du XXI Colloque International de Linguistique Fonctionnelle, Universitatea „Al.I. Cuza”, Iaşi, pp.175-179;
 • Sanda-Maria ARDELEANU, Georgeta Raţă, 1997, Argumentarea – suport referenţial de al Investigaţiei Textuale, in Actele Colocviului Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului, Suceava – 1995, Editura Institutului European, Iaşi, ISBN 973-586-076-7, pp.187-191;
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 1997, L’importance de la parole dans l’oeuvre de M. Preda, Analele Universităţii “Ştefan cel Mare”, seria Filologie, Editura Universităţii Suceava, ISSN 1221-6283;
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 6.01.1998, Limbile străine şi cultivarea limbii materne, in Crai Nou, anul IX, nr. 2045, Suceava;
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 1998, Întrebările unui cititor…dincolo de politicile lingvistice”, rev. Bucovina literară, anul VIII, nr. 13 (83), Suceava, ISSN 123-7167;
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 1998, Discursul didactic: o semioză orientată, in Bucovina literară, nr. 3, martie, anul VIII, Suceava, ISSN 123-7167;
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 1998, Limba română văzută din Franţa la sfârşitul secolului XX, rev. Bucovina literară, anul VIII, nr. 12 (94), dec., Suceava, ISSN 123-7167;
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 1998, O lectură semiolingvistică sau pentru o recuperare a textului literar, rev. Bucovina literară, Suceava, ISSN 123-7167;
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 1998, Limbaje, etnie, cultură, Suceava, ISSN 123-7167;
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 1998, Sur l’imaginaire linguistique des Roumains, in Limbaje şi comunicare, III – Expresie şi sens, Editura Junimea, Iaşi, ISBN 973-37-0430-X, pp.33-43;
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 1999, O carte care lipsea, în rev. Convorbiri literare, iulie;
 • Sanda-Maria ARDELEANU (prezentare şi traducere), 1999, Feminismul în apărarea interlocutorului exclus, în Bucovina literară, nr. 7-9 (101-103), Suceava, ISSN 123-7167;
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 1996, Etude sur l’Imaginaire Linguistique de Marin Preda, Analele Universităţii “Ştefan cel Mare”, seria Filologie, Suceava, ISSN 1221-6283, pp.8-13;
 • Sanda-Maria ARDELEANU, Prouet Liliana, 1999, La norme dans les  imaginaires des langues, in Limbaje şi Comunicare, (IV) Colocviul Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului, Suceava, ISBN 973-9408-77-X, pp.127-132;
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 2000, Noutăţi în cercetarea lingvistică internaţională, in Noul Continent, anul I, nr.1-4, Ed. Universităţii Suceava, ISSN 1582-2737, pp.313-316;
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 2000, Jeanne Martinet: Nous nous sommes rencontrées dans des conditions un peu petit romanesques.., in Noul Continent, anul I, nr.1-4, Ed. Universităţii Suceava, ISSN 1582-2737, pp.91-97;
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 2003, Semnificaţii ale gestualităţii mâinii – studiu de caz, în Analele Universităţii „Ştefan cel Mare”, Suceava, Secţia Filologică, Ed. Universităţii Suceava, ISSN 1584-2878, pp.11-14;
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 2003, Les registres de langue dans l’oralité, in Analele Universităţii „Ştefan cel Mare”, Suceava, A. Lingvistică, Tomul IX, nr. 2, ISSN 1584-2878, pp.9-14;
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 2003, Politiques linguistiques ou quelques réflexions inspirées par le texte de la Charte Européenne des langues régionales ou minoritaires, in „Limbaje şi comunicare – in honorem Eugen Coşeriu”, VI, partea I, Ed. Universităţii Suceava, ISBN 973-8293-85-5, pp.7-14;
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 2004, Limbile în Europa la început de mileniu, in Analele Universităţii „Ştefan cel Mare”, Suceava, A. Lingvistică, Tomul XII, 2000-2002, Ed. Universităţii Suceava, ISSN 1584-2878, pp. 53-60;
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 2004, La communication – un point, c’est tout, in Analele de Lingvistică ale Universităţii „Ştefan cel Mare”, Seria Filologie, Editura Universităţii Suceava, ISSN 1584-2878, pp.15-22;
 • Sanda-Maria ARDELEANU, Raluca Balaţchi, 2004, Which Norm(s) for Spoken Discourse?, in „Procedeeings of the 1st International Conference on British and American Studies – Messages, Sages and Ages”, Suceava, Editura Universităţii Suceava, ISBN 973-666-117-2, pp. 311-319;
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 2005, Le discours médiatique entre Norme(s) et créativité linguistique, in „Limbaje şi comunicare” VII, Actele Colocviului Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului, Editura Universităţii Suceava, ISBN 973-666-118-0, pp. 27-37;
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 2005, interviu cu Alexandra Makarov, in La Lettre R, nr.1, Editura Universităţii Suceava, ISSN 1841-2009, pp.73-78;
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 2005, Pratique de la traduction et théories linguistiques I, in Ateliers de traduction, Ed. Universităţii Suceava, ISSN 1584-1804, pp. 39-51;
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 2005, Pratique de la traduction et théories linguistiques II, in Ateliers de traduction, no.4, Ed. Universităţii Suceava, ISSN 1584-1804, pp. 87-94;
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 2005, Umanismul latin şi dialogul dintre limbi in revista „Di nuovo insieme”, nr.10, decembrie, Bucureşti, ISSN 1221-7026, pp.4-5.
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 2005, Une minorité culturelle: les poètes bessarabiens d’aujourd’hui et la quête de l’identité culturelle, in La Lettre R, nr.2-3, Ed. Universităţii Suceava, ISSN 1841-2009, pp. 208-215;
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 2005, Langue, culture, identité dans la  poésie bessarabienne contemporaine, in Analele Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, Filologie, Lingvistică, Tomul XI, nr.1, ISSN 1584-2878, pp.9-17;
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 2005, La même langue mais pas une „langue unique”, in Analele Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, Filologie, Lingvistică, Tomul XI, nr.1, ISSN 1584-2878, pp.9-17;
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 2005, Langue, culture, identité dans la poésie bessarabienne, in Analele Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, Filologie, Seria Ştiinţe ale Educaţiei, Tomul XI, nr.1, ISSN 1584-2878, pp.164-174;
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 2005, Une „langue unique” dans une situation linguistique complexe, in Analele Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, Seria Ştiinţe ale Educaţiei, tomul IV, nr.1, ISSN 1582-1129, pp. 128-138;
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 2006, Plurilinguisme et fonctionnement des langues ou le français – langue mythique, in „Mythe et mondialisation. L’exil dans les littératures francophones”, Actes du Colloque International, Editura Universităţii Suceava, ISBN (10) 973-666-183-0, (13) 978-973-666-183-9, pp. 9-14;
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 2006, De l’éphèmere du discours politique, in ANADISS, „Text, Discurs, Comunicare”, no.1, Editura Universităţii Suceava, ISSN 1842-0400, pp.43-56;
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 2006, Moralitatea în termeni semiologici: stânga / dreapta – studiu comparativ, in Analele Universităţii „Ştefan cel Mare”, seria Filologie, A. Lingvistică, tomul XII, nr.2, Editura Universităţii Suceava, ISBN 1584-2878, pp.53-59;
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 2006, Une nouvelle réalité discursive: le discours de l’intégration, in Analele Universităţii „Ştefan cel Mare”, seria Filologie, A. Lingvistică, tomul XII, nr.2, Editura Universităţii Suceava, ISBN 1584-2878, pp. 123-129;
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 2006, La linguistique du corpus (recenzie), Presses Universitaires de Rennes, 2005, 240 p., in Analele Universităţii „Ştefan cel Mare”, seria Filologie, A. Lingvistică, tomul XII, nr.2, Editura Universităţii Suceava, ISBN 1584-2878, pp.205-207;
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 2006, Producţiile mediatice şi o gramatică a greşelilor, Analele Universităţii „Ştefan cel Mare”, seria Filologie, A. Lingvistică, tomul XII, Editura Universităţii Suceava, ISBN 1584-2878, pp.29-36;
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 2006, (recenzie) Ioana-Crina Coroi, Eléments du français de spécialité en sylviculture, Editura Universităţii Suceava, 2006, in Analele Universităţii „Ştefan cel Mare”, seria Filologie, A. Lingvistică, tomul XII, Editura Universităţii Suceava, ISBN 1584-2878, pp.199-200;
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 2006, Europei îi revine acum misiunea de a propune alternative, în spiritul diversităţii culturilor, in Revista de cultură „Caiete botoşănene-Hyperion”, nr.3-4 (165-166), interviu cu A. Furtună, ISSN 1453-7354, pp.3-6;
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 2007, Modaliser interrogativement dans la langue-grille d’analyse sur un corpus médiatique, in „Espace(s) francophone(s) – Actes de la Journée d’étude du 29 mars 2006”, Universitatea „Al.I. Cuza”, Casa Editorială Demiurg, Iaşi, ISBN 978-973-7603-82-1, pp.186-196
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 2007, Un posibil parcurs al lingvisticii textuale, (cuvânt înainte) in Periferia textului, de Philippe Lane, Seria „Ştiinţele limbajului”, Colecţia „Academica”, Editura Institutul European, Iaşi, ISBN 978-973-611-464-9, pp.7-10;
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 2007, Représentations du langage chez Paul Miclău, in „Faut-il qu’il m’en souvienne?”, Mélanges Paul Miclău, Editura Cavallioti, Bucureşti, ISBN 978-973-7622-37-2, pp.23-30;
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 2007, Une nouvelle réalité discursive: le discours de l’intégration, in „Anadiss”, Comunicarea politică (2), nr.3, Editura Universităţii Suceava, ISSN 1842-0400, pp.11-19;
 • Sanda-Maria ARDELEANU, Raluca-Nicoleta Balaţchi, 2007, Le paratexte médiatique entre l’arbitraire du signe et la réalité langagière, in CADISS, nr.4, Editura Universităţii Suceava, ISSN 1842-0400, pp.12-32;
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 2007, Innover, inventer, transgresser – une affaire du locuteur, in Limbaje şi comunicare IX, Editura Universităţii Suceava, ISSN 1843 – 6714, pp. 118-125
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 2007, (recenzie), Lelia Trocan, Les années de plomb, 2007, in Limbaje şi comunicare IX, Partea I, Editura Universităţii Suceava, ISSN 1843 – 6714, pp. 405-406
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 2007, (recenzie), Irina Condrea, Studii de sociolingvistică, 2007, in Limbaje şi comunicare IX, Partea I, Editura Universităţii Suceava, ISSN 1843 – 6714, pp. 407-409
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 2007, Discours argumentatif et genre littéraire, in „La Lettre R”, Editura Universităţii Suceava, (în curs de apariţie)
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 2009, Le besoin d’éphémère dans l’iconotextualité photographique de la Ville (de Paris) – hier et aujourd’hui, in Discours et images, Casa editorială “Demiurg”, Iaşi, ISBN: 978-973-152-130-5, pp.11-25
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 2009, Mesaj şi imaginar lingvistic în discursul public, in Limbaje şi comunicare X, partea a II-a, Casa editorială “Demiurg”, Iaşi
 • Sanda-Maria ARDELEANU, Ioana-Crina Coroi, 2010, De l’intertextualité dans la presse francophone en Roumanie-étude de cas, in ANADISS, « Intertexte-Interdiscours (II) », nr.10, Editura Universităţii Suceava
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 2011, DLR, Un exemplum, in De Narratione, nr.1, Iaşi

2. ARTICOLE  PUBLICATE  ÎN  STRĂINĂTATE

 • Sanda-Maria ARDELEANU, 1993, Le résumé – activtité de production, in Le français langue étrangère à l’Université – théorie et pratique, Actes du Colloque International de Varsovie, ISBN 83-900811-4-8, pp. 141-147;
 • Sanda-Maria ARDELEANU (colab.), 1994, Despre semiotica obiectului, in Limba Română, no. 4 (16), anul IV, Chişinău, Republica Moldova, ISSN 0235-9111, pp. 31-36;
 • Sanda-Maria ARDELEANU (colab.), 1995, Mărci lingvistice ale modalităţilor aletice, in Limba română, no. 1 (19), Chişinău, Republica Moldova, ISSN 0235-9111, pp. 129-134;
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 1997, La Marelle de Robert Doisneau – analyse sémiolinguistique, in Travaux de sémiologie, no. 8, Université d’Angers, ISBN 0752-4269, p.19-26;
 • Sanda-Maria  ARDELEANU, 2000, Le roumain vu depuis la France à la  fin du XXe siècle, in Travaux de didactique du français langue étrangère,  nr. 43/44, Montpellier, ISSN 0765-1635, pp.91-97;
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 2000, L’Imaginaire Linguistique dans la didactique du FLE en Roumanie, in Claude Tatilon et Alain Baudot (textes réunis et publiés par), La linguistique fonctionnelle au début du siècle: actes du vingt-quatrième Colloque International de linguistique fonctionnelle, Collége universitaire Glendon, Université York, Actes du Colloque de la SILF, Toronto (Ontario), Canada, 23-27 juin, GREF, colection „Dont actes”; ISSN 1701-0594, ISBN 0-921-916-84-1, pp. 245-250;
 • Sanda-Maria  ARDELEANU, 2001, Rolul normelor este cel de omogenizare a limbii, in „Limba română”, nr.4-8, an XI, Chişinău, ISSN 0235-9111, pp. 148-150;
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 2002,  Pentru o sintaxă a textului”, în Conexiuni şi perspective în filologia contemporană / in memoriam/ Victor Banaru 60 ani de la naştere, Chişinău – CEUSM, ISBN 9975-70-112-4, pp. 96-101;
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 2002, Un nouvel univers d’apprentissage: les classes/cours de géographie culturelle de la France, in Langue – Communauté-Signification, Approches en linguistique fonctionnelle, Actes du XXV-ème Colloque International de Linguistique Fonctionnelle, Ed. Peter Lang, Germania, ISBN 3-631-38301-0, pp.310-314;
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 2003, La dynamique de la langue entre une mauvaise langue et l’évolution linguistique, în Actele Colocviului Internaţional, Probleme de lingvistică generală şi romanică, Casa Editorială USM – Chişinău, ISBN 9975-70-329-1, 9975-70-330-5, pp.205-210;
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 2004, La langue entre Norme et Loi, in „Opera Romanica” 5, Editio Universitatis Bohemica Meridionalis, Bohemo Budvicium, ISBN 80-7040-703-4, pp. 142-151;
 • Sanda-Maria ARDELEANU, Ioana-Crina COROI, 2004, Traduction et communication, in Actele Conferinţei Internaţionale „Probleme actuale de lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară III”, Chişinău, Republica Moldova, ISBN 9975-70-535-9, pp.68-71;
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 2005, Plurilinguisme et dialogue des langues in Actele Colocviului Internaţional „La Linguistique entre la recherche et l’application”, Chişinău, Republica Moldova, ISBN 978-9975-70-646-9, pp.116-120;
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 2006, Le rôle du français dans le renforcement du plurilinguisme européen, in „Opera Romanica” 7, „Francophonie et diveristé linguistique. Journées d’études internationales”, Editio Universitatis Bohemica Meridionalis, Bohemo, Ceske Budejovice, Cehia, ISBN 80-7040-811-1, pp. 8-19;
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 2006, Le discours francophone – un discours polyphonique, in „La Francopolyphonie comme vecteur de la communication”, Colloque International, Chişinău, ISBN 978-9975-934-97-8, pp. 12-17;
 • Sanda-Maria ARDELEANU, Ioana-Crina Coroi, 2006, La poésie bessarabienne  contemporaine et la quête de l’identité culturelle  – un vrai défi de l’interculturalité, in Sfidë no5, Viti i, IV i, Botimit,Tirana, Albania, pp.522-533 ;
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 2006, L’âme bessarabienne entre les langues et les cultures, in „Lecturi filologice”, Revista ştiinţifică, no.1/2006, ian.-martie, ULIM, Chişinău, ISSN 1857-095X, pp.117-121;
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 2006, Où en est l’Analyse du Discours: concepts et corpus, in Actele Colocviului Internaţional „Învăţământul superior şi cercetarea-piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere”-dedicată jubileului de 60 de ani al Universităţii de Stat din Moldova, Chişinău, ISBN 978-9975-70-666-7, 978-9975-70-667-6, pp. 61-62;
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 2006, La norme communicationnelle du français courant, in Staregii discursive, Actele CISL, ediţia a VIII-a, partea I, Centrul Editorial-poligrafic al USM, Chişinău, ISBN 978-9975-917-30-8, 2978-9975-917-31-5, pp.5-14;
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 2006, Economie linguistique et usage oral de la langue, in „Perspectives fonctionnelles: emprunts, économie et variation dans les langues, édité par Monserrat Lopéz Diaz, Maria Montes Lopéz, AXAC, Lugo-Spain, ISBN 84-933341-7-0, pp.253-256;
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 2006, Limbile Europei în contextul plurilingvismului şi multiculturalităţii, „Lecturi filologice”, Revistă ştiinţifică, nr.1 / 2006, ULIM, Chişinău, ISSN 1857-095X;
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 2007, Mircea Eliade-en tant qu’Européen, pe site-ul the IVth International Conference on Human Being in Contemporany Philosophy, Volgograd; in The IVth International Conference on Human Being in Contemporany Philosophy, Volgograd, Rusia, ISBN 978-5-9669-0313-8, pp.741-746;
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 2007, Usage oral et usage écrit dans une „langue unique”, Actele celui de al XXIX-lea Colocviu Internaţional de Lingvistică Funcţională, Helsinki, Finlanda, Publication du Département des Langues romanes de l’Université Helsinki 18, ISBN 978-952-10-3815-0, ISSN 0359-775X, pp. 25-29;
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 2007, Pentru o lingvistică de corpus, Actele Colocviului In Honorem Silviu Berejan, Chişinău (în curs de apariţie)
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 2007, „Prefaţa” la Angela Grădinaru, Fenomenul atracţiei paronimice în limba franceză, Chişinău – CEUSM, ISBN 978-9975-70-286-7, pp.5-7
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 2007, Le besoin d’éphémère dans l’iconotextualité photographique de la Ville (de Paris) – hier et aujourd’hui, in Actele KCTOS, Viena, Austria (în curs de apariţie)
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 2007, (recenzie), Irina Condrea, Studii de sociolingvistică, in revista “Limba română”, nr.10-12 (148-150), anul XVII, Chişinău, pp.180-182
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 2008, Marques et stratégies d’un nouveau type de discours: le discours d’integration, in „La diversité linguistique”, Actes du Colloque SILF, ed. Axac, Lugo, Spania, ISBN 13: 978-84-935495-8-9, 10: 84-935495-8-4, pp.315-320;
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 2008, Perspective sémiolinguistique sur le discours de l’intégration, in Actele Colocviului Internaţional „Probleme de Lingvistică generală şi romanică”, ediţia a II-a, CEP USM, Chişinău, ISBN 978-9975-70-562-2, pp. 169-176
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 2008, Le locuteur et la diversité linguistique (quelques refelxions à partir d’une linguistique du locuteur) in Actes du Colloque International „La francopolyphonie: les valeurs de la francophonie”, Universitatea Liberă Internaţională ULIM, Institutul de Cercetări filologice şi interculturale, Chişinău, Republica Moldova, ISBN 978-9975-920-61-2, pp.151-160
 • Sanda-Maria ARDELEANU, Ioana-Crina Coroi, 2010, Forţa discursului într-o campanie electorală, in „Francopolyphonie: Langue, littérature, culture et pouvoir”, nr.5, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Chişinău, Republica Moldova, ISSN 1857-1883, pp.33-43;


3. CURSURI

 • Sanda-Maria ARDELEANU (colab.), 1993, Précis de géographie culturelle de la France, Editura Fundaţiei “Chemarea”, Iaşi;
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 1994, La Correspondance moderne, Universitatea Suceava;
 • Sanda-Maria ARDELEANU (colab.), 1995, Vers la richesse du français, recueil de textes et exercices pour l’apprentissage du français, Editura Fundaţiei “Chemarea”, Iaşi;
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 1997, Repères et principes fondamentaux dans l’analyse du discours, Editura Universităţii Suceava; ISBN: 973-98210-1-4, 132 p.
 • Sanda-Maria ARDELEANU & Liliana TOLONTAN, 1997, Précis d’histoire de la langue française, Editura Universităţii Suceava; ISBN: 973-97787-9-8, 130 p.
 • Sanda-Maria ARDELEANU (colab.), 2002, Syntaxe du français contemporain, Curs pentru Învăţământul la Distanţă, Universitatea “Ştefan cel Mare”, Suceava;
 • Sanda-Maria ARDELEANU (colab.), 2002, Le Discours en action – étude théorique et pratique sur la discursivité, Curs pentru Învăţământul la Distanţă, Universitatea “Ştefan cel Mare”, Suceava
 • Sanda-Maria ARDELEANU (colab.), 2002, Imaginaire socio-linguistique, Curs pentru Învăţământul la Distanţă, Universitatea “Ştefan cel Mare”, Suceava;
 • Sanda-Maria ARDELEANU & colab., 2007, Le discours en action – étude théorique et pratique sur la discursivité, CEP USM, Chişinău, Republica Moldova, ISBN 978-9975-70-133-4, 147 p.

4. CĂRŢI ŞI MANUALE PUBLICATE

 • Georgeta Raţă, Sanda-Maria ARDELEANU, 1994, De la vie à l’expression personnelle. Guide pratique de conversation, Editura Fundaţiei „Chemarea”, Iaşi
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 1995, Repere în dinamica studiilor pe text. De la o Gramatică Narativă (GN) către un model de Investigaţie textuală (IT), Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti; ISBN: 973-30-4843-7, 120 p.
 • Sanda-Maria ARDELEANU (colab.), 1996, Principes de grammaire pour la méthode EVENTAIL, Colecţia Didactica, Institutul European, Iaşi ; ISBN: 973-9148-85-9, 255 p.
 • Sanda-Maria ARDELEANU, Simona MANOLACHE, 1998, Syntaxe fonctionnelle du français contemporain, Editura Fundaţiei “Chemarea”, Iaşi; ISBN: 973-9237-42-8, 203 p.
 • Sanda-Maria ARDELEANU (colab.), 1999, Apprendre à communiquer en français – niveau moyen, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti; ISBN: 973-30-3638-2, 144 p.
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 2000, Dynamique de la langue et Imaginaire Linguistique, Casa editorială “Demiurg”, Iaşi; ISBN: 973-98902-9-6, 146 p.
 • Sanda-Maria ARDELEANU, Ioana-Crina COROI, 2002, Analyse du discours – éléments de théorie et pratique sur la discursivité, Editura Universităţii Suceava; ISBN: 973-8293-58-8, 195p.
 • Sanda-Maria ARDELEANU, Raluca BALAŢCHI, 2005, Eléments de syntaxe du français parlé, Editura Institutului European, Iaşi; ISBN: 973-611-335-3;
 • Sanda-Maria ARDELEANU, 2006, Imaginaire linguistique francophone, Casa editorială Demiurg, Iaşi; ISBN (10): 973-7603-34-6;
 • Sanda-Maria ARDELEANU & colab., 2007, Perspectives discursives : concepts et corpus, Casa editorială “Demiurg”, Iaşi, ISBN: 973-152-026-0, 267 p. (lucrare editată cu sprijinul Agenţiei Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică)
 • Sanda-Maria ARDELEANU (coord.), 2009, Discours et images, Casa editorială “Demiurg”, Iaşi, ISBN: 978-973-152-130-5

COORDONATOR VOLUME

 • Sanda-Maria ARDELEANU (coord.), 1997, 1999, 2001 – Limbaje şi comunicare, (III, IV, V), Actele Colocviului Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului, Suceava
 • Sanda-Maria ARDELEANU (coord.), 2000-2002 – Analele Universităţii “Ştefan cel Mare”, Secţiunea Lingvistică, Editura Universităţii Suceava
 • Sanda-Maria ARDELEANU (coord.), 2005 – Acte ale Colocviului Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului, ediţia VII, Cernăuţi, 2003
 • Les résolutions du CISL ou un combat pour le devenir de la Langue (2003, 2005, 2007), Casa editorială Demiurg, Iaşi; ISBN: 973-152-061-9, 49p
 • Sanda-Maria ARDELEANU (coord.), 2007 – Limbaje şi comunicare IX, Partea I şi Partea a II-a, Actele Colocviului Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului „Eugen Coşeriu”, ediţia a IX-a, Editura Universităţii Suceava
 • Sanda-Maria ARDELEANU (coord.), 2009 – Limbaje şi comunicare X, Partea I şi Partea a II-a, Actele Colocviului Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului „Eugeniu Coşeriu”, ediţia a X-a, Casa Editorială Demiurg, Iaşi
 • Sanda-Maria ARDELEANU (coord.), 2009, Discours et images, Casa editorială “Demiurg”, Iaşi, ISBN: 978-973-152-130-5, 230p.
 • Sanda-Maria ARDELEANU (coord., sprijin, prefaţa), 2009, George L. Ostafi, Teatru. Amprente pe flăcări, vol. I, Accent Print, Suceava, pp.5-12
 • Sanda-Maria ARDELEANU (coord., sprijin, prefaţa), 2011, George. L. Ostafi, Teatru. Amprente pe flăcări, vol. II, Accent Print Suceava, pp.5-7.

Prof.univ.dr. Sanda-Maria ARDELEANU

Aprilie 2011

Reclame

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat asta: