Archive for iunie 2010

Sondaj propus de Organizatia de Femei a Partidului Democrat Liberal(OFPDL) si Fundatia Konrad Adenauer

iunie 30, 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scopul: Relaţia politicianului cu electoratul

Participanţi: doamne primar, deputat şi senator

Perioada: Iunie 2010

1. Ce canale de comunicare folosiţi în relaţia cu alegătorii?

x  a) orele de audienţă

x  b) scrisori către alegători

x  c) forumuri de discuţie

x  d) blog

x  e) website

x  f) call-center

x  g) participări la emisiuni interactive la posturile radio şi TV

x  h) rubrici permanente în ziare

x  i) conferinţe de presă

x  j) manifestări publice

x  k) petiţii

x  l) altele: rubrica permanenta „Reflectii parlamentare” din ziarul electronic www.newsme.ro

2. Cât de frecvent folosiţi aceste canale de comunicare într-o lună?

Fiecare canal de comunicare este folosit ori de cate ori este necesar, in functie si de tipul acestuia. Zilnic folosim cel putin un canal de comunicare cu cetatenii, cu presa, cu alte institutii.

* a se vedea rubricile blogului personal www.sandamariaardeleanu.wordpress.com

Activitate in colegiu

https://sandamariaardeleanu.wordpress.com/category/activitate-in-colegiu/

Agenda mea

https://sandamariaardeleanu.wordpress.com/category/agenda-mea/

In Parlament

https://sandamariaardeleanu.wordpress.com/category/in-parlament/

Comunicate de presa

https://sandamariaardeleanu.wordpress.com/category/comunicate-de-presa/

Educatie si cultura

https://sandamariaardeleanu.wordpress.com/category/educatie-si-cultura/

Evenimente

https://sandamariaardeleanu.wordpress.com/category/evenimente/

Personal

https://sandamariaardeleanu.wordpress.com/category/personal/

3. Care sunt mijloacele preferate de interacţiune cu alegătorii?

Mijloacele preferate de interactiune sunt cele care presupun o legatura directa cu alegatorii (orele de audinta, intalniri publice pe diverse teme de interes). Comunicatele de presa si blogul personal sunt canalele de comunicare cel mai des folosite in mentinerea legaturii cu electoratul prin evidentierea activitatii desfasurate in calitate de deputat.

4. În ce masură dialogul cu alegătorii a fost materializat în iniţiative legislative?

Ca ales al cetatenilor din Colegiul Uninominal nr. 1 Suceava in Parlamentul Romaniei, am intotdeauna obligatia dar si deschiderea de a dialoga in mod nemijlocit cu cetatenii, de a le reprezenta si sustine propunerile in Parlament. Astfel, pe parcursul acestor luni de mandat, am propus numeroase amendamente la Legea Educatiei Nationale, am initiat si am sustinut, la propunerea alegatorilor, legi in domeniul invatamantului, al turismului, al sanatatii. (Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.84/1995- Legea învăţământului, Propunere legislativă pentru modificarea art.2, lit.d şi art.43, alin.2 din Legea 755 din 27 decembrie 2001 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.35 /2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ)

* a se vedea Propuneri legislative iniţiate în legislatura 2008-prezent- http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=14&cam=2&leg=2008

 

 

5. Care sunt temele principale de discuţie pe care le abordează alegătorii în discuţiile cu dumneavoastră?

Temele abordate de cetateni ating aspecte diverse precum: politica actuala, reglementari legislative, probleme ale vietii sociale si culturale, initiative in plan local dar si national, relatii internatioanle.

6. Unde consideraţi că există un deficit de comunicare între dumneavoastră şi alegătorii pe care îi reprezentaţi?

Preocuparile personale de transparenta a activitatii si de comunicare cu alegatorii nu inregistreaza intotdeauna succesul scontat deoarece consider ca adresabilitatea la cabinetul meu parlamentar poate fi imbunatatita. Constat o lipsa de incredere a cetateanului fata de politician, chiar daca acesta provine din societatea civila si a fost ales pe sistemul uninominal, chiar daca parlamentarul incurajeaza si invita permanent cetatenii la dialog.

7.  Cărui canal de comunicare doriţi să îi acordaţi o mai mare atenţie în viitorul imediat şi mediu?

Canalul de comunicare caruia ii voi acorda o mai mare atentie in viitor va fi blogul personal Cuvantul… dinspre si catre mine, care, incepand cu aceste zile, este promovat si prin intermediul volumului lansat de  www.machiavelli.roCartea blogurilor politice. Am deschis acest blog personal, la început, din dorinţa de a fi mai uşor percepută şi în noua mea calitate, cea de politician. Încercările din mass-media de a mi se construi un “profil politic” mi se păreau total nereuşite, de aceea mi-am luat destinul în propriile mâini: un blog care sa spună cât mai multe despre politicianul Sanda-Maria Ardeleanu. La pornire, reacţia celorlalţi a fost una de neîncredere, mirare chiar stupoare, gestul fiind considerat “monden” sau “fără şanse de reuşită”. Concepţia blogului mi-am facut-o personal, în funcţie de ceea ce am dorit eu să transmit oamenilor. După peste un an de funcţionare, blogul meu s-a dovedit a fi o minunată punte a  dialogului “fără frontiere“. “En toute sincerite“. O cale de acces de la sufletul meu către sufletul cititorilor, o punere în mişcare a feed-back-ului la atitudinea politicianului. Le multumesc tuturor celor care au avut curiozitatea să ajungă la mine prin blogul “Cuvântul dinspre şi către mine“. Comunicăm, deci existăm.

8. Cum  ar trebui să arate strategia de comunicare personală şi a partidului pentru alegerile din 2012 şi 2014?

Pentru alegerile urmatoare consider ca trebuie sa avem o strategie de comunicare coerenta la nivel de partid, in cadrul careia comunicarea personala cu electoratul sa fie mult mai activa. Este nevoie de cunoasterea strategiilor de comunicare politica si implementarea lor in cadrul unui dialog continuu cu cetatenii (nu doar in perioada alegerilor).

Vă mulţumim pentru timpul acordat!

Reclame

La aniversară…Cuvânt către dascăli

iunie 29, 2010

 

 

Sunt, ca şi Dvs., slujitor al şcolii, şi viaţa mi se confundă cu acest nobil statut. Este avuţia  cea mai de preţ şi, vă mărturisesc, sunt mândră şi fericita de asta.

Sunt dascăl, ca şi Domniile Voastre, slujitori  sufletişti şi devotaţi ai catedrei.

Sunt om. Şi, de vreme bună, un politician…  de tranziţie, experienţă extrem de fertilă şi pentru magistrul din mine. Şi vă mulţumesc, şi astăzi, pentru tot ceea ce faceţi, cu sacrificii numai de Dvs. ştiute, ca omul să rodească în lumină şi adevăr, ca planeta să se înfrumuseţeze, şi prin munca Dvs., pentru ca şi viaţa să devină mirabilă şi  omul să fie mai bun. Aţi înmulţit, bucuros,  căutări şi deveniri, sporiţi omul în frumuseţe şi înţelepciune. Aţi îmbărbătat fiinţele  fragede să năzuiască spre orizonturi întinse şi înălţimi semeţe. Aţi pus suflet şi v-aţi închinat energiile zilnice construirii şi împlinirii omului. Şi vorba iubitului Nichita Stănescu: Aţi curăţat câmpul, ca să aibă loc unde să aterizeze îngerii!

 

 

Iubiţi  colegi,

 

Sunt fericită, astăzi – într-o şcoală modernă, slujită de dascăli moderni,  jucătorii de bază ai prefacerilor îndrăzneţe scontate – să vă asigur de preţuirea noastră,  dăruindu-ne  şi slujind împreună  unei nobile cauze.

Vă asigur, o dată mai mult, de recunoştinţa şi dragostea noastră.

În slujba şcolii şi-ntru cinstirea dascălului român dintotdeauna,

 


A Dvs.,

 

Prof. Sanda-Maria ARDELEANU

 

30 iunie 2010

RAPORT COMUN asupra proiectului de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” – Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Suceava, judeţul Suceava (PL-x 524/2009) şi asupra proiectului de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” -Staţiunea de Cercetare -Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, judeţul Suceava (PL-x 574/2009)

iunie 29, 2010

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT, Bucureşti, 28 iunie 2010 , Nr.29/323/345
  

COMISIA PENTRU AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, INDUSTRIE ALIMENTARĂ ŞI SERVICII SPECIFICE, Bucureşti, 28 iunie 2010,  Nr. 24/528/527

 

 

 

 

 

 

1. În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, prin adresele nr. PL-x 524/28 octombrie 2009 şi nr. PL-x 574/4 noiembrie 2009, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au fost sesizate, spre dezbatere şi avizare, în fond, cu proiectul de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” – Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Suceava, judeţul Suceava şi cu proiectul de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” – Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Suceava, judeţul Suceava.

În conformitate cu prevederile art. 67 alin. (3) şi art. 68 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, în cazul în care mai multe iniţiative legislative au acelaşi obiect de reglementare se întocmeşte un singur raport.

Pentru întocmirea raportului, Comisiile au analizat avizele primite de la Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, avizul Consiliului Legislativ, precum şi Punctul de vedere al Guvernului.

Proiectele de Lege au ca obiect de reglementare trecerea unor terenuri, în suprafaţă totală de 15,056 ha, din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Studii Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” – Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava, în domeniul public al municipiului Suceava şi în administrarea Consiliului local al municipiului Suceava, prin derogare de la prevederile art. 31 alin. (3) din Legea nr. 45/2009, cu modificările ulterioare, pentru realizarea obiectivelor de interes public cimitir, complex sportiv şi drum de acces.

2. La lucrări au fost prezenţi 57 deputaţi din totalul de 58 membri ai Comisiilor.

La dezbaterea proiectului de Lege au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat: doamna Oana Adriana Badea şi domnul Kiraly Andrei Gheorghe – secretari de stat în cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării; domnul Dănuţ Apetrei şi domnul Adrian Rădulescu – secretari de stat şi domnul Aurel Florentin Badiu – director în cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;  domnul Anton Marin – secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii; doamna Irina Alexe – secretar de stat în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor; domnul acad. Gheorghe Sin – preşedinte, domnul Dumitru Simionescu – vicepreşedinte şi domnul Ianculescu Marian – secretar general, Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”.

3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92  alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este  Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat PL-x 524/2009 în şedinţa din 26 octombrie 2009 şi a respins PL-x 574/2009  în şedinţa din 2 noiembrie 2009.

4. În raport de obiectul şi conţinutul lor, proiectele de Lege fac parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art.73 din Constituţia României, republicată.

5. În urma dezbaterii, în şedinţele din 03 noiembrie 2009, 17 martie 2010 şi 28 iunie 2010, Comisiile au propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, adoptarea PL-x 574/2009, în forma propusă de iniţiator, şi respingerea   PL-x 524/2009.

 

 

 

PREŞEDINTE

Prof. univ. dr. Cristian Sorin DUMITRESCU

 

 

 

SECRETAR

Mihai RADAN

 

Expert

Ioana Florina Mînzu

PREŞEDINTE

Prof. univ. dr. Valeriu TABĂRĂ

SECRETAR

Vasile MOCANU

Consilier – Şef serviciu

Anton Păştinaru

Cartea Blogurilor Politice

iunie 19, 2010
Am deschis un blog personal, la început, din dorinţa de a fi mai uşor percepută şi în noua mea calitate, cea de politician. Încercările din mass-media de a mi se construi un “profil politic” mi se păreau total nereuşite, de aceea mi-am luat destinul în propriile mâini: un blog care sa spună cât mai multe despre politicianul Sanda-Maria Ardeleanu. La pornire, reacţia celorlalţi a fost una de neîncredere, mirare chiar stupoare, gestul fiind considerat “monden” sau “fără şanse de reuşită”. Concepţia blogului mi-am facut-o personal, în funcţie de ceea ce am dorit eu să transmit oamenilor. După peste un an de funcţionare, blogul meu s-a dovedit a fi o minunată punte a  dialogului “fără frontiere„. “En toute sincerite„. O cale de acces de la sufletul meu către sufletul cititorilor, o punere în mişcare a feed-back-ului la atitudinea politicianului. Le multumesc tuturor celor care au avut curiozitatea să ajungă la mine prin blogul „Cuvântul dinspre şi către mine„. Comunicăm, deci existăm .

***Cuvântul doamnei deputat Sanda-Maria ARDELEANU de la lansarea volumului „Machiavelli.ro – CARTEA BLOGURILOR POLITICE” – prima apariţie editorială din România dedicată exclusiv blogurilor scrise de politicieni, București, 21 iunie 2010 .