Archive for the ‘declaraţii politice’ Category

Declarație politică: Din nou în atenție: DEPOLITIZAREA ȘCOLII!

septembrie 6, 2016

download

DECLARAŢIE POLITICĂ

(06.09.2016)

Din nou în atenție: DEPOLITIZAREA ȘCOLII!

 

 

Stimate Domnule Preşedinte,

Stimaţi Colegi,

Am fost și am rămas un susținător al ideii de depolitizare a învățământului românesc. Este unul dintre subiectele care au apărut periodic și constant în luările mele de poziție ca deputat, membru în Comisia de învățământ a Camerei Deputaților, începând cu 2008. Am avut speranțe mari atunci când am lucrat, alături de colegi,  la Legea Educației Naționale nr. 1. Eram chiar vehementă pe această temă, ani de-a rândul, în dorința de a impune aplicarea unuia dintre principiile fundamentale care au stat la baza LEN astăzi în vigoare. În 2012, la audierea noului ministru, am formulat explicit această întrebare: Cum veți acționa, dacă veți susține, pentru depolitizarea școlii românești? Răspunsul formulat a fost aproape o promisiune.

De fiecare dată, miniștrii Educației, pe rând, unul câte unul, și-au luat, conștiincios, angajamentul că „vor face totul” pentru depolitizare. Salutam, pe blogul meu, în urmă cu câteva săptămâni, inițiativa actualului ministru, profesorul-rector Mircea Dumitru, care, propunându-și să facă din depolitizarea școlii o prioritate, a anunțat organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de directori din unitățile de învățământ preuniversitar. Tot atunci, îmi exprimam sprijinul necondiționat pentru demersul Ministrului Educației, anunțându-l că îi voi sesiza situații concrete de politizare a școlii care vor ajunge la biroul meu parlamentar.

Astfel încât acum, aduc în atenția Dumneavoastră, Stimați Colegi, stimate domnule Ministru Mircea Dumitru, stimați membri ai echipei din cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice,  o serie de aspecte, încă perfectibile, din cadrul Metodologiei privind organizarea concursului de ocupare a funcției de director din unitățile de învățământ preuniversitar:

  • posibilitatea ca propunerile și validarea candidaților să vină din partea Consiliului Profesoral al unității de învățământ. Astfel, profesorii sunt cei care își aleg directorul, comisia de evaluare urmând doar să verifice competențele de manager ale candidaților; Nu putem vorbi de depolitizare în organizarea acestui concurs de vreme ce din comisiile de evaluare fac parte și consilieri locali, membri în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ, persoane active în cadrul partidelor politice;
  • candidații să fie titulari ai unității de învățământ;
  • crearea a două sesiuni de concurs, astfel încât candidații care nu au promovat examenul național să aibă posibilitatea susținerii unui alt examen până la interviu. În eventualitatea nepromovării examenului, candidații să aibă dreptul de a fi numiți prin detașare în această funcție;
  • vârsta candidaților să fie cu cel puțin 4 ani mai mică decât vârsta standard de pensionare.

La aceste aspecte, trebuie să adăugăm și altele, generale, dar care vizează direct subiectul politizării școlii și de aceea se impune, urgent, clarificarea situației directorilor de școli și a inspectorilor școlari care dețin și funcția de consilier local/județean. Este, în opinia mea, o situația clară de incompatibilitate. De asemenea, trebuie reglementat și contractul de management al directorului de școală, care ajunge subordonat al primarului, situație care afectează, în foarte multe cazuri, activitatea în școală.

Mai sunt doar câteva zile înainte de începerea anului școlar, iar faptul că politizarea continuă să fie  o realitate indubitabilă ne obligă să luăm atitudine. Continui să susțin că valorile și respectarea lor trebuie să se regăsească în primul rând în școală. Continui să visez la ziua în care toate școlile din România vor fi conduse de directori cu har, de dascăli în adevăratul înțeles al cuvântului, cu școală de management dar, în primul rând, cu iubire de oameni, fie ei copii sau educatori, și scoală. Și avem atât de mulți în sistem …

Sunt convinsă că majoritatea dintre Dumneavoastră, Stimați Colegi, gândiți ca mine. Noi, parlamentarii, putem fi o a doua „mână dreaptă” pentru colegii din Ministerul Educației pentru a finaliza cu succes această operațiune dificilă, dar care merită orice efort, în primul rând, de conștiință.

Vă mulţumesc.

 

Prof. univ. DHC Sanda-Maria ARDELEANU

Deputat PNL Colegiul nr.1 Suceava

 

Reclame

Declarație politică: Universitatea din Cernăuți, la 140 de ani de înaltă viață academică

octombrie 1, 2015

 

Stimate Domnule Preşedinte,

Stimaţi Colegi,

Chiar în aceste momente, când gândurile noastre se îndreaptă spre Cernăuți, la Universitatea Națională “Yurii Fedkovici” au început și se desfășoară manifestările închinate împlinirii a 140 de strălucită istorie academică.

Înființată în anul 1875, de către Împăratul Franz Josef, Universitatea cernăuțeană a reprezentat, încă de atunci, un reper cultural și educațional european, fiind un templu al intelectualității de vârf la altarul căruia au venit să ia Lumină numeroși oameni de seamă.

Cu doar trei facultăți la început, Filosofie, Teologie Ortodoxă și Drept, purtând numele Regelui Carol I după Unirea Bucovinei cu Patria-Mamă, Universitatea din Cernăuți a devenit, în perioada 1920-1940, una dintre cele mai puternice instituții educaționale românești.

Începând cu 1989, Universitatea ia numele renumitului scriitor și exponent al Renașterii naționale ucrainene, Yurii Fedkovici, devenind Universitate de rang național. Cele 16 facultăți, peste 900 de cadre didactice, peste 16.000 de studenți la fizică, politehnică, matematică, chimie, biologie, filologie, istorie, limbi străine, geografie, economie, pedagogie, drept, filosofie și teologie, 5 centre de cercetare, o bibliotecă ce conține peste 2,5 milioane volume, 14 clădiri, o Grădină Botanică, o Grădină Zoologică, un Muzeu, o editură cu tipografie reprezintă doar o parte din averea acestui loc de veche spiritualitate dar și de dinamism modern, specific instituțiilor formatoare de oameni ai viitorului. Departamentul de Filologie clasică și română asigură, alături de recent înființatul Lectorat de limbă română, predarea limbii române și transmiterea valorilor culturii și civilizației românești.

După 1990, unul dintre primele parteneriate internaționale a fost semnat între Universitatea din Cernăuți și Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava. De atunci, această înfrățire a devenit una emblematică pentru mediile academice din cele două țări. Mi-am dedicat o importantă parte a carierei mele academice acestui înalt ideal de apropiere între cele două universități, Universitatea suceveană fiind urmașă a Universității din Cernăuți. Cu emoție îmi amintesc astăzi că, în urmă cu exact 10 ani, în 2005, deveneam, prin titlul de Doctor Honoris Causa, membru al comunității academice din Cernăuți. Școala de Vară Suceava-Cernăuți, Colocviul Internațional de Științe ale Limbajului „Eugeniu Coșeriu”, itinerant la Suceava, Chișinău și Cernăuți sunt doar două dintre punțile pe care le-am construit între cele două instituții academice.

Stimați Colegi, într-o perioadă de mari incertitudini privind relațiile internaționale în Europa dar și în lume, există o componentă a acestora care poate să ne ofere soluții de înțelegere între oameni și națiuni: colaborarea interuniversitară și diplomația academică. În acest sens, aniversarea a 140 de ani de existență a Universității din Cernăuți capătă o importanță deosebită. De aceea, Stimați Colegi Parlamentari, Vă invit, în semn de respect, să-i recunoaștem activitatea meritorie și rolul său istoric.

Urez La mulți și fructuoși ani academici prestigioasei universități cernăuțene.

Astăzi, 1 octombrie, dată simbol de începere a anului universitar românesc, urez tuturor profesorilor și studenților, putere și încrederea în valorile educației.

 

Sanda-Maria ARDELEANU

Profesor univ. dr. – Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

și Profesor DHC al Universității „Yurii Fedkovici” din Cernăuți

Deputat de Suceava în Parlamentul României

Declarație politică: S.O.S. Rădăuți

septembrie 17, 2015

Stimate Domnule Preşedinte,

Stimaţi Colegi,

Municipiul Rădăuți, considerat localitate de referință pentru Bucovina, păstrătoare a tradițiilor strămoșești, locuită de oameni harnici și ambițioși, a devenit, din punct de vedere administrativ, un caz unic în România:

  • mandatul primarului ales, domnul Aurel Olărean, al municipiului Rădăuţi este suspendat prin Ordinul Prefectului judeţului Suceava nr. 221 din 24.06.2015, pe perioada măsurii controlului judiciar;
  • Consiliul Local al municipiului Rădăuţi a fost dizolvat prin hotărâre judecătorească, respectiv Sentinţa civilă nr. 5747 pronunţată de Tribunalul Suceava – Secţia de contencios administrativ şi fiscal la data de 09.10.2014 în dosar nr. 4550/86/2014, rămasă definitivă prin Decizia nr. 1870 din 31.03.2015 a Curţii de Apel Suceava;
  • în prezent funcţia publică de conducere vacantă de secretar al municipiului Rădăuţi a fost ocupată temporar prin detaşare, numirea fiind făcută de Prefect prin Ordin, în condiţiile OUG nr. 14/2015.

Ca urmare a acestei situații de fapt, autoritatea administraţiei publice locale se confruntă cu blocaje majore privind îndeplinirea condiţiilor legale necesare validării deciziilor care să asigure rezolvarea problemelor municipiului Rădăuţi: autorizaţiile de construire/demolare/renovare se semnează de către primar,  modificarea raporturilor de serviciu/contractelor de muncă, salarizarea, acordarea tranşelor de vechime, asigurarea venitului minim garantat prin acordarea ajutorului social lunar, încadrarea asistentului personal al persoanei cu handicap, constituirea unor comisii necesare desfăşurării activităţii curente etc. se realizează prin dispoziţie a primarului, autoritate inexistentă în acest moment în Rădăuți. Cetăţenii acestui municipiu solicită ca instituţiile statului să identifice soluţii concrete de deblocare a acestei situaţii.

Am participat recent, alături de o parte din parlamentarii județului Suceava, la o întâlnire organizată de Instituția Prefectului, în vederea identificării soluțiilor necesare a fi implementate de urgență la nivel guvernamental, legislativ și administrativ, astfel încât locuitorii minicipiului Rădăuți să poată beneficia, din nou, de o viață normală în orașul în care trăiesc, muncesc, învață și cu care, până recent, se mândreau.

La nivelul lunii august, Instituția Prefectului a fost înștiințată de către Ministerul Afacerilor Interne că propunerile privind completarea art. 132 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale au fost înaintate Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru analiză și decizie.

În aceeași ordine de idei, se impune rectificarea bugetului UAT-ului pentru anul 2015 în vederea cuprinderii sumelor necesare achitării hotărârilor judecătoreşti  şi plata salariilor pentru personalul din învăţământ, salariile pentru Spitalul municipal „Sf. Doctori Cosma şi Damian”, începând cu luna octombrie 2015 şi pentru plata salariilor angajaţilor proprii, care  se aprobă de Consiliul local, dizolvat la momentul actual în municipiul Rădăuți.

O altă problemă de maximă urgență o reprezintă deblocarea tuturor proiectelor de investiţii ce se derulează la nivelul municipiului Rădăuţi.

Stimați Colegi, o asemenea situație are nevoie de o soluție clară din partea Guvernului României. Mă adresez Dumneavoastră pentru a vă informa cu ceea ce se întâmplă într-un loc minunat al Bucovinei devenit, dintr-o dată, un no man’s land, în care Statul român nu își mai exercită obligațiile înscrise în Constituție față de oamenii de care trebuie să aibă grijă.

Vă rog, Stimați colegi, să susțineți demersurile pe care parlamentarii suceveni le întreprind în vederea deblocării administrative a municipiului Rădăuți. Este nevoie de implementarea unei soluții constituționale și incontestabile care, de această dată, să meargă până la rezolvarea problemei pe care astăzi am dorit să V-o aduc la cunoștință, invitându-Vă să veniți în sprijinul cetățenilor din municipiul Rădăuți.

Vă mulţumesc.

 

Declarație politică: “Cine are nevoie de o NOUĂ Lege în Educație?”

iunie 11, 2015

DECLARAŢIE POLITICĂ

(11.06.2015)

“Cine are nevoie de o NOUĂ Lege în Educație?”

Stimate Domnule Preşedinte,

Stimaţi Colegi,

După ce au mutilat Legea Educației Naționale nr.1/2011 prin numeroase Ordonanțe de Guvern,” rezolvând” în regim „de urgență” problemele unor grupuri de interese ale PSD, reprezentanții Puterii din România, plictisiți să mai ciunțească una dintre cele mai europene legi implementate în sistemul de educație, lansează spre dezbatere un nou Proiect de lege a educației. Ideea nu este nouă, ea a „mocnit” ani de zile în Parlament, sub diferite denumiri: Codul educației, Noua Lege a Educației.

Deci, această „veche lege” se dorește a intra în vigoare chiar din anul școlar 2016-2017. Termenul devine o mare promisiune a inițiatorilor, inconștienți de faptul că o lege în sistemul de învățământ nu poate apărea peste noapte, nici de la un an la altul. Astfel, principiile predictibilității și stabilității sistemului ar fi grav încălcate chiar de cei care le clamează într-un exercițiu retoric artificial.

De fapt, fără nici o coerență, aruncând într-o așa-zisă dezbatere o sumedenie de propuneri, sub deviza „Nu știm, vom vedea”, inițiatorii acestui demers mai au câteva interese de satisfăcut prin această lege, în numele politizării absolute.

Am participat la diverse întâlniri cu cadre didactice și părinți. Fiecare dezbatere, indiferent de temă, a atins subiectul oportunității unei noi legi a educației, iar părerea generală a fost una clară: sistemul nu mai poate suporta un nou restart, un nou punct zero. Este nevoie de stabilitate, în primul rând, și de menținere a principiilor care au stat la baza LEN nr.1/2011: democratizare, depolitizare, descentralizare.

Procesul de restaurație pe care și-l propune Guvernul PSD, alături de actuali și foști miniștri, este „vândut” în spațiul public sub forma unui fals proiect de lege, în care sunt introduse noi testări, noi examene, care nu fac altceva decât să ne întoarcă în timp, măcar cu 20 de ani. Într-un mod inexplicabil sunt reluate în discuție, ca și cum ele nu ar funcționa deja în baza legii existente, chestiuni ca: debirocratizarea, finanțarea per elev, modernizarea programelor curriculare, autonomia universitară, creșterea nivelului de internaționalizare a universităților, dar și altele.

Stimați Colegi, nu putem susține ideea demolării unei construcții legislative care are la bază un Pact pentru educație, care a reformat sistemul și care, după eforturi din partea tuturor celor implicați, este implementată în școli și universități, perfectată acolo unde a fost cazul, doar pentru a satisface nevoia unora de a-și lega numele de o nouă lege a educației. În plus, ca profesor, consider că un Guvern neperformant, care și-a pus semnătura pe o serie întreagă de OUG-uri care au afectat grav sistemul de învățământ, aservindu-l intereselor clientelei de partid, nu poate avea legitimitatea de a elabora o lege a educației.

Vă mulţumesc.