Archive for mai 2010

Alegeri interne in partid

mai 27, 2010

Conform noului statut al Partidului Democrat Liberal (PDL) în structura partidului există următoarele nivele de organizare: nivelul secției de votare, nivelul local- comune, orașe, municipii-, nivelul colegiului electoral, nivelul județean și cel național. Noutatea pe care o aduce noul statut al PDL este organizarea pe nivelul secții de votare si pe nivelul colegii electorale.

Organizația de sectie de votare (OSV) este nucleul de bază al structurii organizatorice a partidului având, în principal, atribuții executive privind legătura directă, constantă cu cetățenii și desfășurarea în condiții optime a  campaniilor de atragere de noi membri şi simpatizanți precum și a campaniei electorale și a alegerilor din secția de votare respectivă. Această organizație este condusă de un birou format din 5 membri (1 președinte și 4 membri).

Procesului alegerilor interne are loc de la baza partidului catre vârf, linia ierahica va pleca de la OSV, apoi birourile organizaţiilor locale, organizaţiile de pe colegii uninominale şi, nu în ultimul rând, organizaţia judeţeană.

La nivelul Colegiului Uninominal nr. 1 Suceava s-a respectat întocmai calendarul alegerilor emis la nivel central, în perioada 27 aprilie 2010 – 23 mai 2010 desfășurându-se alegeri în toate cele 42 de secții de votare (cartierul Obcini – 6 secții, cartierul George Enescu – 12 secții, Zamca, Mărășești – 12, Centru -9 secții, Ițcani – 3 secții).

Odată cu desfășurarea alegerilor a avut loc și recensământul membrilor. Aceştia au completat fişe de înscriere într-o organizaţie arondată unei secţii de votare, urmând să primească şi carnete noi de membru al PDL.

În perioada 24 mai- 13 iunie vor fi organizate alegeri în birourile locale, iar din 14 iunie  şi până pe 24 iunie, alegeri la nivelul colegiilor uninominale. Biroul permanent pe colegiu (BPC), conform statutului, este format din : președinte, prim-vicepreședinte,  2 vicepreședinți, consilierii județeni –  desemnați de BPJ, cu rang de vicepreședinte, secretar general, 3 secretari executivi, primarii – membri PDL din colegiu, presedinții BPL.

În urma Colegiului Director al PDL Suceava din data de 26 aprilie au fost anunţaţi şi preşedinţii de colegii, pe Colegiul Uninominal 1 Suceava fiind numiți co-președinți doamna deputat Sanda-Maria ARDELEANU si domnul senator Orest ONOFREI.

Reclame

Parlamentarii PD-L, cu acordul Ministerului Educaţiei, au rezolvat problema titularizării cadrelor didactice de care vor beneficia 225.000 de profesori şi învăţători.

mai 16, 2010

În timpul dezbaterilor privitoare la Legea Educaţiei Naţionale din Comisia de învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Camerei Deputaţilor, la propunerea parlamentarilor PD-L au fost adoptate o serie de amendamente menite să rezolve mult discutata problemă a titularizării în sistemul naţional de învăţământ.

Deputaţii PD-L din Comisie au propus un amendament referitor la personalul didactic titular în sistemul de învăţământ preuniversitar care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, îşi vor păstrează dreptul dobândit prin concursul naţional de titularizare. Acelasi amendament prevede ca, in condiţiile intrării în restrângere de activitate, cadrele didactice titulare în sistemul de învăţământ preuniversitar beneficiază de soluţionarea acesteia prin transfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar sau prin repartizarea pe posturi/catedre vacante coordonată de Inspectoratul Şcolar Judeţean sau Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, conform unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului până la data de 15 noiembrie a fiecărui an.

Prin restrângere de activitate se înţelege situaţia în care postul/norma didactică nu se încadrează în sistemul de normare privind efectivele de preşcolari şi elevi prevăzute de lege sau situaţia în care se constată diminuarea numărului de ore sub nivelul unei jumătăţi de normă fără posibilitatea de completare în aceeaşi unitate sau într-o unitate de învătământ apropiată.

Un alt amendament important depus la Legea Educatiei Nationale de catre deputatii PDL este acela referitor la cadrele didactice netitulare calificate. Astfel, cadreşe didactice netitulare calificate care au participat la concursul naţional de titularizare în ultimii trei ani dinaintea intrării în vigoare a prezentei legi, au obţinut cel puţin nota 7 şi au ocupat un post/o catedra, devin titulari ai şcolilor respective, dacă se certifică viabilitatea postului/catedrei si consiliul de administraţie al unităţii respective este de acord;

Aceste amendamente respectă în egală măsură nevoia de reformare a  sistemului de învăţământ din România şi spiritul acestei legi, dar şi eficientizarea resurselor umane existente în sistem. Concomitent cu instituirea concursului la nivelul unităţii de învăţământ ca modalitate de ocupare a posturilor didactice, care este expresia descentralizării, prin modificările aduse de PD-L proiectului Legii Educaţiei Naţionale se respectă un drept câştigat al cadrelor didactice titulare ale sistemului şi totodată se elimină teama de pierdere a siguranţei postului sau catedrei prin restrângerea de activitate.

Aceste măsuri creează stabilitate în sistemul de învăţământ şi au menirea să asigure siguranţa posturilor pentru 225.000 de cadre didactice într-o perioadă de criză dificilă pentru toţi cetăţenii României.

Ca urmare a acestor considerente, amendamentele PD-L au fost agreate atât de reprezentanţii MECTS, de cei ai sindicatelor şi de toţi membrii Comisiei de învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din Camera Deputaţilor.

 

 

Prof.univ.dr.Sanda-Maria ARDELEANU

Deputat PDLCifre de școlarizare de susținere a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010/2011

mai 5, 2010

Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului a alocat Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava un număr important de locuri pentru ciclurile universitare de licență, masterat și doctorat. Astfel, pentru ciclul de studii universitare de licență, Universitatea va avea 936 de locuri, din care: 50 de locuri pentru specializările Limba și Literatura Ucraineană – o Limbă și Literatură Modernă (Franceză, Engleză) / Limba și Literatura Română – Limba și Literatura Italiană / Limba și Literatura Română – Limba și Literatura Spaniolă; 10 locuri pentru rromi.

Pentru ciclul de studii universitare de masterat au fost repartizate 580 de locuri iar pentru ciclul de studii universitare de doctorat au fost alocate 40 de locuri.

Pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenți de studii liceale în România, au fost repartizate 14 locuri la ciclul de studii universitare de licență dintre care: 2 pentru Științe ale Naturii; 2 pentru Științe Umaniste; 1 pentru Drept; 1 pentru Științe Sociale și Politice; 1 pentru Științe Economice; 2 pentru Educație Fizică și Sport; 5 pentru Științe Inginerești.

Menționăm că pentru învățământul universitar, stabilirea cifrei de școlarizare a avut la bază numărul estimat al absolvenților din promoția 2010 și din promoțiile anterioare precum și propunerile înaintate de către universități, în funcție de necesități si capacitate de funcționare.

MECTS  a făcut eforturi pentru ca toate universitățile din România să beneficieze de o cifră de școlarizare pentru anul universitar 2010/2011 cât mai apropiată de cifra de școlarizare din anul universitar precedent, respectiv 2009/2010 dar și în funcție de solicitările venite din partea universităților.  In urma lobby-ului făcut de parlamentarii suceveni alături de conducerea Consiliului Județean Suceava, Universitatea „Ștefan cel Mare” va beneficia de cel mai mare număr de locuri alocat până acum de către Minister instituției de învățământ superior sucevene. Considerăm că această alocare se constituie într-un semnal pozitiv privind aprecierea de care se bucură Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și perspectivele ei de dezvoltare.

Agenda mea (aprilie 2010)

mai 4, 2010

1. Activitate in Parlament:

Declaratii politice:

„Pledoarie pentru o şcoală incluzivă”-13 aprilie 2010:

http://www.cdep.ro/pls/steno/steno.stenograma?ids=6799&idm=1,21&idl=1

„Ideal educaţional şi model de dascăl în actuala reformă a educaţiei”- 27 aprilie 2010:

http://www.cdep.ro/pls/steno/steno.stenograma?ids=6820&idm=1,15&idl=1

 

Propuneri legislative iniţiate:

Nr.
crt.
Numărul şi data
înregistrării
Titlu Stadiu
1. 179/13-04-2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată la comisii
2.

BP269/13-04-2010

Propunere legislativă pentru interzicerea clonării şi a aplicaţiilor biomedicinei care înalcă drepturile omului şi demnitatea umană la Senat
3. BP270/13-04-2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil la Senat
 
Propunerile legislative inițiate din 2008 – prezent și stadiul lor actual:


Nr.
crt.
Numărul şi data
înregistrării
Titlu Stadiu
1. 45/01-03-2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.84/1995- Legea învăţământului la comisii
2. 92/16-03-2010 Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România la comisii
3. 109/29-03-2010 Propunere legislativă privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de reţele de transport şi distribuţie energie electrică la comisii
4. 164/02-03-2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi senatorilor, modificată şi completată raport
depus
5. 179/13-04-2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată la comisii
6. 249/03-05-2010 Propunere legislativă privind sistemul unitar de pensii publice înregistrată
7. 270/18-05-2009 Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşei la Senat
8. 330/29-06-2009 Propunere legislativă „Legea învăţământului preuniversitar” retrasă
de către iniţiator
9. 331/29-06-2009 Propunere legislativă „Legea educaţiei permanente” retrasă
de către iniţiator
10. 332/29-06-2009 Propunere legislativă „Legea învăţământului superior” retrasă
de către iniţiator
11. 550/02-11-2009 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.35 /2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ Lege 29/2010
12. 601/16-11-2009 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România la comisii
13. 614/14-12-2009 Propunere legislativă privind încadrarea în condiţii speciale a unor locuri de muncă din carierele de extracţie a lignitului prin lucrări miniere la zi la comisii
14. 634/14-12-2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii la comisii
15. BP295/15-04-2009 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia la Senat
16. BP372/13-05-2009 Propunere legislativă pentru modificarea art.2, lit.d şi art.43, alin.2 din Legea 755 din 27 decembrie 2001 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România la Senat
17. BP1018/23-12-2009 Propunere legislativă privind acordarea unei recompense financiare cu caracter stimulatoriu elevilor premianţi ai olimpiadelor internaţionale şcolare la Senat
18. BP19/02-02-2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.44 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă la Senat
19. BP82/24-02-2010 Propunere legislativă pentru completarea Legii 49/2006 privind circulaţia pe drumurile publice cu modificările şi completările ulterioare la Senat
20. BP123/03-03-2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie la Senat
21. BP269/13-04-2010 Propunere legislativă pentru interzicerea clonării şi a aplicaţiilor biomedicinei care înalcă drepturile omului şi demnitatea umană la Senat
22. BP270/13-04-2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil la Senat

 

Interpelare adresată Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale privind Necesitatea unor reglementări în domeniul asistenţei sociale:

http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari.detalii?idi=23196&idl=1

Participare la dezbaterea Pachetului de legi pentru Educaţie (3 săptămâni)

2. Activitate in cadrul Partidului Democrat Liberal:

– şedinţele de Birou Permanent Judeţean ale Organizaţiei PD-L Suceava;

– şedinţa Consiliului de Coordonare Naţional a Partidului Democrat Liberal;  

3. Activitate la Cabinetul parlamentar:

Audiente, proiecte in domeniul educatiei, culturii, activitatilor sociale, alte proiecte;

4. Activitate in Colegiul Uninominal nr. 1, Suceava:

 • continuarea demersurilor necesare reînvierii mișcării teatrale în Suceava și instituționalizprii teatrului  
 • sustinerea unor cifre de școlarizare nediscriminatorii pentru Universitatea “Ștefan cel Mare ” Suceava;
 • continuarea demersurilor în vederea susținerii continuării lucrărilor de construire a sălii de sport de la Colegiul National „Stefan cel Mare”, Suceava și implicarea în organizarea manifestărilor prilejuite de împlinirea a 150 de ani de existență a colegiului;

Participare la:

 • manifestarile prilejuite de Sărbatori Pascale – Paște în Bucovina – ediția a II-a;
 • festivitatea de închidere a celei de-a XVIII-a ediţii a Olimpiadei Naţionale de Limba şi Literatura Ucraineană, pentru clasele VII-XII.
 • Simpozionul omagial dedicat personalitații academicianului Victor Tufescu organizat sub egida Societății de Geografie din România –Filiala Suceava, desfășurat sâmbată, 24 aprilie 2010, la Colegiul „Mihai Eminescu” Suceava – rostirea alocuţiunii Ideal educaţional şi model de dascăl, în actuala reformă a educaţie https://sandamariaardeleanu.wordpress.com/2010/04/26/ideal-educational-si-model-de-dascal-in-actuala-reforma-a-educatiei/

Vizita la Bruxelles – proiectul „Bucovina – Tradiţie, Multiculturalitate, Bioland„(13-17 aprilie 2010):

 • participare la evenimentul ce a avut ca obiectiv promovarea Bucovinei în Palramentul European co-organizat de europarlamentarul PDL Petru Luhan şi preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur.
 • seminar de informare privind activitatea si rolul Parlamentului European – 13 aprilie 2010;
 • întâlnire cu reprezentanţi ai cercurilor de afaceri belgiene la sediul Uniunii Naţionale a Consiliilor judeţene de la Bruxelles – 14 aprilie 2010;

5. Legatura cu mass-media:

Apariții în presa scrisa

Crai Nou:

Sesiune omagială Victor Tufescu la Colegiul Naţional “Mihai Eminescu” Suceava

de Adrian POPOVICI. Publicat în secţiunea Spiritual, la data de 19/4/10.

Marginalii la Simpozionul de geografie „Tufescu”, de la CN „Eminescu”

de  Publicat în secţiunea Spiritual, la data de 28/4/10.

Arta de a drege busuioaca…

de Dumitru BRĂDĂŢAN. Publicat în secţiunea Vicii si delicii, la data de 27/4/10.

Care Gică…

de Dumitru BRĂDĂŢAN. Publicat în secţiunea Vicii si delicii, la data de 8/4/10.

Monitorul :

 1. Sanda-Maria Ardeleanu vrea depolitizarea universităţilor
  27 Aprilie 2010 / Dan COMAN
 2. PD-L începe alegerile interne cu un recensământ exact al membrilor partidului
  26 Aprilie 2010 / Dana HUMOREANU
 3. Sanda Maria Ardeleanu vrea depolitizarea universităţilor
  26 Aprilie 2010 /
 4. PD-L începe alegerile interne cu un recensământ exact al membrilor partidului
  25 Aprilie 2010 /
 5. Un consilier al lui Flutur, un deputat şi patru jurnalişti suceveni, blocaţi în Bruxelles
  17 Aprilie 2010 / Dana HUMOREANU
 6. Bucovina şi-a prezentat tradiţiile şi produsele bio în Parlamentul European
  15 Aprilie 2010 / Dan COMAN
 7. Suplimentare de locuri fără taxă la Facultatea de Litere de la Universitatea „Ştefan cel Mare”
  08 Aprilie 2010 / Oana ALPHONSO

Obiectiv:

Universitatea suceveană desfiinţată de noua Lege a Educaţiei? – Luni, 26 Aprilie 2010

Delegaţia de suceveni, blocată la Bruxelles din cauza suspendării zborurilor în mai multe ţări europene – Sambata, 17 Aprilie 2010

Demersuri la Ministerul Afacerilor Externe pentru suplimentarea cifrei de şcolarizare a Facultăţii de Litere Suceava – Joi, 8 Aprilie 2010

Articole aparute in rubrica Reflectii parlamentare a cotidianului newsme:

Cu mândria de a fi bucovinean în Europa – luni, 19 aprilie 2010 – http://www.newsme.ro/sanda_maria_ardeleanu_10.php

Ideal educaţional şi model de dascăl, în actuala reformă a educaţiei- http://www.newsme.ro/sanda_maria_ardeleanu_11.php

Interviu acordat televiziunii Kanal D – 6 aprilie 2010;

Emisiune Radio As

Interventie pe tema Legii Educației Naționale in emisiunea Sara pe deal din data de 20 aprilie prezentata de domnul Marian Nistor

Comunicate de presă:

Informare privind creșterea cifrei de școlarizare la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava – 07.04.2010;

https://sandamariaardeleanu.wordpress.com/category/activitate-in-colegiu/page/3/

Dezbaterile din Parlament asupra Proiectului Legii Educatiei Nationale – 19 aprilie 2010

https://sandamariaardeleanu.wordpress.com/category/comunicate-de-presa/page/3/

Cu mândria de a fi bucovinean in Europa – 19 aprilie 2010

https://sandamariaardeleanu.wordpress.com/category/comunicate-de-presa/page/2/

Dezbateri in Parlament asupra Legea Educației Naționale – 26 aprilie 2010

https://sandamariaardeleanu.wordpress.com/category/comunicate-de-presa/

6. Activitate profesionala Universitatea „Stefan cel Mare” Suceava;