Archive for februarie 2010

Militantismul feminin şi teoriile de gen (II)

februarie 22, 2010

Studiile de gen reprezintă un sub-domeniu al investigaţiilor culturale ce proliferează în ultimele două decenii în cadrul dezbaterilor animate de problematica relaţiei bărbat-femeie. Această inepuizabilă temă de discuţie marchează istoria civilizaţiilor într-o dialectică a relaţiei dintre genuri, locul şi rolul femeii în societate constitutind o sursă de opinii generatoare de atitudini de cele mai multe ori contrarii discursului, fie el oral sau scris.

Recent, la Editura Foxtrot din Chişinău, a apărut volumul „Po(ï)etosfera şi proiecţii hermeneutice„, scris de rafinata intelectuală, universitar şi director al Institutului de Cercetări Filologice şi Interculturale din cadrul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, Elena Prus, activ prezentă în spaţiul cultural românesc, cu lucrări ce se disting prin modernitatea abordării şi largă deschidere spirituală.

În acest sens, Elena Prus ne propune în ultima sa carte un capitol intitulat „Sfera Gender”, pretext de trecere în revistă a unor aspecte ale tematicii conştiintei de gen, ca de exemplu: „Civilizaţia paritară”, „Gender: identitate, egalitate şi diferenţă de gen”, „Egalitatea între femei şi bărbaţi: criteriu fundamental al democraţiei”, „Noua femeie, emblemă a emancipării”,…

Autoarea se constituie ea însăşi într-un model al militantismului feminin prin literatură şi artă, având o experienţă de expert la Consiliul Europei în problema egalităţii de şanse prin educaţie, iar în prezent, de Vicepreşedinte al Organizaţiei de Femei a Partidului Liberal în Republica Moldova.

Preocupată de situaţia femeii în spaţiul quasi-viril al politicului şi intitutionalului, Elena Prus vine cu câteva exemple şi interpretări legate de prezenţe feminine în Europa şi în lume, cu precădere în arealul francofon şi românesc. Autoarea încearcă să răspundă unor întrebări, precum: „Ce este egalitatea între femei şi bărbaţi?”, „Mai există oare în Europa probleme de egalitate a genurilor?”, „Ce este modul de abordare integrat de egalitate şi care sunt originile acestuia?”, „Ce obstacole pot apărea în demersul abordării modului integrat de egalitate?”. Se prezintă metodologia demersului integrat de egalitate în viziunea Consiliului Europei, tehnicile, instumentele şi actorii acestuia. Autoarea sugerează importanţa construirii unui program politic al demersului integrat de egalitate şi aduce exemple de bune practici în abordarea integrată a egalităţii.

Această recuperare a genului deschide o bio-politică a raportului dintre genuri care formează una din axele fundamentale ale modernităţii. Astfel, se apreciază că orice organizare politică este însoţită de o „redefinire a identităţilor de gen”. Elena Prus crede că marcarea diferenţelor de gen reprezintă o formă de putere, iar indiferenţa faţă de gen se situează în centrul crizelor identitare ale societăţii moderne. Mai mult decât atât, se aminteşte faptul că organismele internaţionale recomandă participarea plenară a femeilor pe picior de egalitate cu bărbaţii în toate sectoarele vieţii, ceea ce constituie o garanţie a supravieţuirii şi a consolidării sistemului democratic.

O participare reală a femeilor la viaţă politică şi publică este unul din argumentele pentru existenţa unei democraţii veritabile şi mature.

Reclame

Arta – promotor al dialogului valorilor dintre România şi Republica Moldova

februarie 22, 2010

Declaratie politica

23.02.2010

Un nou moment de întărire a dialogului valorilor care unesc Republica Moldova şi România într-un singur limbaj, cel al artei, va avea loc miercuri, 24 februarie 2010, în Sala de Expoziţii “Constantin Brâncuşi” din Palatul Parlamentului. Aflată sub organizarea Camerei Deputaţilor, expoziţia de artă plastică a cunoscutului pictor român de la Chişinău, Cezar Secrieru, intitulată “Spectacolul metafizic al culorilor”, exploatează valenţele universale ale picturii contemporane, într-o simfonie de culori şi forme ce trimit către dialogul european al culturilor şi chiar, de ce nu, către conceptul lui Mircea Eliade de “istorie a culturilor deschise”.

Oameni de cultură dar şi politicieni, artişti dar şi universitari cunoscuţi, reprezentanţi ai unor instituţii de stat de pe ambele maluri ale Prutului vor recepta mesajul artistic al pictorului Cezar Secrieru, transformat într-un discurs perfect individualizat prin care acesta părăseşte spaţiul terestru, explorând zonele vizibilului de dincolo de aparenţe, intimitatea fiinţei şi spaţiile abisale ale misterului.

Născut la Fălticeni în 1962, Cezar Secrieru este românul cu un parcurs existenţial particular, părăsind România pentru a studia artele la Chişinău unde rămâne, în continuare,  contribuind activ la unitatea spaţiului românesc. Românul – moldovean este primul artist plastic  ce a reprezentat Republica Moldova cu expoziţii personale la instituţii europene importante: Consiliul Europei (Strasbourg), Organizaţia Naţiunilor Unite (Geneva), Organizaţia Internaţională a Telecomunicaţiilor (Geneva), revenind regulat în România cu prilejul unor evenimente culturale de excepţie (Academia Română, Universitatea “Al. Ioan Cuza – Iaşi”, Universitatea “Ştefan cel Mare” – Suceava, Biblioteca “I.G. Sbierea – Suceava”). Consilier artistic al Institutului de Cercetări Filologice şi Interculturale din cadrul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, Cezar Secrieru se încadrează prin arta sa militantă în strategia de deschidere a Republicii Moldova către Europa, strategie puternic susţinută de Guvernul României şi de Preşedintele Traian Băsescu.

Evenimentul de sub cupola Palatului Parlamentului, încărcat de simbolistica “podului de flori”, demonstrează că “podul de artă”, alături de ”podul de carte” reprezintă căi de comunicare durabile între cei care (re)construiesc spaţiul românesc, profund integrat Noii Europe.

Stimaţi colegi, închei prin a vă invita miercuri, 24 februarie 2010, orele 12.00 la  “Spectacolul metafizic al culorilor” ce va avea loc în Sala de Expoziţii “Constantin Brâncuşi” din Palatul Parlamentului.

Vă mulţumesc.

Deputat PD-L,

Prof. univ. dr. Sanda-Maria ARDELEANU

Militantismul feminin în PD-L

februarie 19, 2010

Vineri, 19 februarie, a avut loc la Palatul Parlamentului, şedinţa Biroului Permanent Naţional al Organizatiei de Femei a Partidului Democrat Liberal (BPN al OFPD-L)

Am participat la această importantă reuniune în calitate de deputat în Colegiul Uninominal nr. 1 Suceava dar şi de singurul reprezentant- femeie dintre parlamentarii suceveni, alături de doamna prof. Marta Timofeiov, Preşedinta Organizaţiei Judeţene de Femei a PD-L.

OFPD-L este cea mai mare organizaţie de femei a unui partid politic din România şi îşi propune să devină cunoscută ca organizaţie activă şi generatoare de politici sociale.Astfel, OFPD-L urmăreşte 3 direcţii principale:

a) creşterea numărului de femei în politică;

b) promovarea participării active a femeii la luarea deciziilor şi în structurile de reprezentare publică;

c) promovarea femeii în domeniul antreprenorial, al cercetării ştiinţifice, inovaţiei şi educaţiei.

La Ordinea de zi a şedinţei B.P.N. al OFPD-L s-au aflat: Raportul de activitate pe anul 2009, Planul de activităţi pe anul 2010, Propuneri de modificări a Statutului PD-L.

Partidul Democrat Liberal a fost şi este un susţinător în ceea ce priveşte participarea femeii în politică. Reprezentarea politică după primele alegeri uninominale de la sfârşitul anului 2008 a demonstrat că Organizaţia de Femei a PD-L are femei competente pentru a deţine cele mai importante funcţii politice.

În prezent, situaţia femeilor din PD-L care deţin funcţii alese la nivel european, naţional şi local este următoarea:

  • 2 doamne europarlamentar;
  • 16 doamne deputat şi senator, dintre care doamna Roberta Alma Anastase – Preşedinte al Camerei Deputaţilor şi doamna Anca Boagiu – Vicepreşedinte al Senatului;
  • 20 doamne primar;
  • 23 doamne viceprimar;
  • 41 doamne consilier judeţean;
  • 671 doamne consilier local.

Cu toate acestea, faţă de procentul internaţional şi faţă de procentul de femei membre ale PD-L, chiar în condiţiile în care PD-L are cea mai bună reprezentare feminină în Parlament dintre toate partidele politice, România se situează pe locul 126 din 134 posibile, conform clasamentului World Economic Forum 2006-2009. Astfel:

  • la nivel parlamentar, procentul reprezentării femeilor în mandatul 2008-2012 a scăzut la 9,76 % faţă de 10 % în mandatul 2004-2008, în timp ce media europeană a reprezentării femeilor în parlamentele naţionale este de 24%;
  • la nivel guvernamental, procentul reprezentării femeilor a scăzut la 6 % faţă de 19 % în anul 2009, în timp ce media europeană a reprezentării femeilor în guvernele naţionale este de 25%;
  • la nivelul administraţiei locale, reprezentarea femeilor în funcţia de primar este de 3,5 %, în funcţia de consilier judeţean – 12,6%, în funcţia de consilier local -10,8%, în funcţia de prefect – 4,7%.

Luând în considerare situaţia actuală şi în scopul de a contribui activ la respectarea principiului egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi precum şi în vederea reflectării echitabile a viziunii şi intereselor femeilor în politicile publice care guvernează societatea, Rezoluţia votată în B.P.N. al OFPD-L prevede includerea în statutul PD-L a următoarelor hotărâri:

1. Partidul Democrat Liberal din România adoptă sistemul poderii de participare a femeilor, în cotă de minim 30 %, la toate nivelurile de decizie în cadrul partidului, în orice funcţie aleasă sau numită, în partid sau în afara acestuia;

2. PD-L va asigura o pondere de participare a femeilor în orice guvern la care participă, de minim 25%. În conformitate cu cutuma europeană, PD-L va acorda femeilor cu precădere domeniile Sănătăţii, Educaţiei, Protecţiei Sociale şi Egalităţii de Şanse;

3. În scopul eradicării diferenţelor de tratament între femeii şi bărbaţi în toate sectoarele de activitate, PD-L va include în strategia de acţiuni a partidului concluziile şi soluţiile avansate de Raportul anual privind starea femeii din România realizat de OFPD-L.

Organizaţia Judeţeană de Femei Suceava a intervenit în dezbatere, prin vocea doamnei prof. Marta Timofeiov arătând iniţiativele culturale promovate de femeile PD-L din judeţul Suceava ca alternative faţă de consumul de droguri în rândul tinerilor, în colaborare cu CIADO şi EURAD România. În acest sens, s-a lansat ideea organizării la Suceava a unui Festival naţional al teatrului din licee, s-a amintit tradiţionalul Festival al teatrului pentru tineret precum şi alte activităţi culturale în rândul tinerilor generate de o adevărată renaştere culturală la nivelul municipiului şi judeţului Suceava.

A fost evidenţiat în acest context rolul important al femeii intelectual – parte componentă în militantismul feminin din cadrul Partidului Democrat Liberal.

Învăţământul românesc între tradiţie şi modernitate

februarie 18, 2010

Declaratie politica

23.02.2010

Marţi, 16 februarie 2010, am participat în cadrul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din Camera Deputaţilor, la o şedinţă mai deosebită în raport cu cele de până acum. Pe ordinea de zi a fost introdusă o dezbatere cu tema: „Conţinutul manualelor de limba română şi istorie din ciclul primar şi de limba şi literatura română din ciclul gimnazial”. Invitat:  domnul Daniel Petru Funeriu, Ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Dezbaterea tematică a fost propusă de doamna deputat Adriana Săftoiu căreia i-a fost dat imediat cuvântul pentru prezentarea ideilor de forţă ale temei în discuţie.

Am asistat, pentru prima oară de când sunt membru al acestei Comisii, la o susţinere argumentativă de cel mai înalt nivel academic pe probleme de conţinut al învăţământului românesc. Un episod, poate, din „starea sistemului de educaţie din România”, la început de deceniu doi al mileniului trei.

Analiza manualelor de limba şi literatura română din ciclul primar şi gimnazial a scos în evidenţă, prin exemple şi interpretare, caracterul vetust al unor instrumente didactice care, vorba Ministrului, „sunt adevărate somnifere”. Şi încă aceasta nu ar fi cel mai rău lucru, dat fiind rolul de „reanimator” pe care îl deţine profesorul în relaţia cu manualul şi elevii săi. „Cumplit meşteşug de tâmpenie”,  după Creangă, li s-ar potrivi şi mai bine manualelor noastre iniţiatice în domeniul gramaticii limbii române.

Principiul „manualelor alternative” este doar invocat astăzi, în condiţiile în care Ministerul de resort a aprobat manuale cu un conţinut inadecvat în care regăsim, în proporţie de peste 70%,  „texte noi” din vechile manuale ale anilor ´70. Şi, dacă este să ne referim la „gratuitatea învăţământului” prevăzută în art. 32 din

Constituţie, numai la respectarea acestui drept nu conduce implementarea manualelor alternative în şcoala românească.

Învăţământul românesc, din prisma analizei conţinutului manualelor din eşantionul reprezentativ, rămâne unul „inhibitor”, „de sancţionare”, „non-euristic” (o cităm aici pe profesoara – deputat Adriana Săftoiu), iar Şcoala, un loc de uniformizare a personalităţii copiilor.

Răspunsurile Ministrului au venit imediat, ca un verdict clar, dar şi ca o imensă speranţă: „este pentru prima oară când discutăm despre elevi şi nu despre profesori”, „curriculum-ul este cea mai importantă parte a sistemului”, „în fiecare zi citesc câte un manual”, „modernizarea curriculară reprezintă prioritatea zero a mandatului meu de ministru”, în fine, „îmi asum în calitate de ministru întreaga instituţie cu întreg trecutul ei” şi „nu am pronunţat niciodată cuvântul REFORMĂ”

A mai vorbit Ministrul nostru despre ”spiritul critic”, ca despre o componentă esenţială a sistemului de învăţământ căruia „îi lipseşte structura”, despre „erorile din limbajul comun” care se datorează şcolii, dar şi despre „obsesia” creatorului de discurs public de „a distruge”.

„Să începem de undeva ceea ce vrem să facem şi să începem cu reconstrucţia la nivel discursiv”, a mai adăugat domnul Mininistru Daniel Petru Funeriu.

Au urmat intervenţiile deputaţilor. În unanimitate, ca niciodată, s-a apreciat tema discuţiei, calitatea prezentării făcută de un liberal, pertinenţa şi precizia afirmaţiilor Ministrului.

Ne-am oprit asupra unor exemple de manuale de limbă maternă din alte spaţii. Personal, am amintit  caracterul aproape sacru al manualului de limbă franceză – limbă maternă în spaţiul Hexagonului, importanţa cu adevărat specială ce se acordă metodologiei de predare – învăţare a limbii materne în şcoala franceză. Manualele noastre de limba şi literatura română sunt depăşite de metodologia de predare/învăţare a limbilor străine.

S-a mai discutat despre componenţa Comisiilor de aprobare a manualelor şcolare , despre licitaţii şi preţuri. Pentru câteva ore, am anulat în Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din Camera Deputaţilor orice barieră de partid. Am fost vocea unui singur partid, Partidul Şcolii.

Suntem pe drumul cel bun!

Prof. univ. dr. Sanda – Maria ARDELEANU

Deputat PD-L de Suceava