Archive for the ‘declaraţii politice’ Category

Declarație politică: Educația între frică și umilință

mai 21, 2015

DECLARAŢIE POLITICĂ

(21.05.2015)

Educația între frică și umilință

 

Stimate Domnule Preşedinte,

Stimaţi Colegi,

 

La finalul săptămânii trecute, am participat la întâlnirea organizată de Organizația PNL Bacău cu reprezentanți ai domeniului Educație din județele Moldovei, dezbaterea constituind un moment remarcabil în parcursul Școlii românești, pe care ni-l dorim cu toții ancorat în realitățile și nevoile societății noastre.

Am convenit, alături de cadre didactice din  învățământul preuniversitar și universitar, studenți, părinți, că o „nouă viziune în Educație”, așa cum este stipulat în Programul PNL pentru Educație și Cercetare, pornește de la respectarea Legii Educației Naționale, a principiilor acesteia, cărora li se adaugă, așa cum este firesc, o serie de priorități strategice, înscrise în Programul de guvernare al PNL.

Printre subiectele de mare interes s-au aflat: finanțarea sistemului, asigurarea gratuității învățământului general obligatoriu și, în consecință, respectarea prevederilor constituționale, adaptarea curriculei la nevoile elevilor (de exemplu, o curriculă adaptată copiilor cu dizabilități), orientarea școlară și profesională specializată și asistența psihologului școlar, stimularea fiscală a celor care vor să susțina școala, formarea educatorilor conform prevederilor existente în Legea Educației Naționale nr. 1/2011, respectarea prevederilor acestei legi și respingerea așa-zisei noii legi, scoasă din sertar și impusă de cei care nu țin cont de nevoia de stabilitate și predictibilitate în sistem, racordarea specializărilor la nevoile pieței forței de muncă, depolitizarea și debirocratizarea școlilor și universităților, prevenirea și combaterea abandonului școlar, lupta împotriva violenței în școală, fracturarea învățământului la nivelul verigilor acestuia.

Statutul profesorului în societate este o prioritate în cadrul acestei „revoluții a învățării” pe care o preconizăm, alături de finanțare, stimularea inițiativelor personale constituind o cheie de boltă a succesului Programului PNL pentru Educație și cercetare.

O parte din subiectele dezbătute sâmbătă m-au trimis către un articol de presă citit chiar în acea dimineață care atrăgea atenția asupra unor probleme din sistem. Am avut mereu în minte informația precum doar 39% din copiii care termină liceul obțin diploma de Bacalaureat, preluând apelul unui dascăl care invita cititorii să conștientizeze această tristă realitate, dar și problema lipsei unei  alternative serioase a acestor elevi în şcolile profesionale sau a scăderii dramatice a  numărului studenţilor, la jumătate, în doar trei-patru ani. Experți în educație intervievați definesc școala românească prin cuvinte grele, făcând referire la sentimentul de „frică şi umilinţă” la orele unor „profesori care nu aveau nici talent, nici voinţă să fie dascăli buni şi nici nu iubeau copiii” (Tincuța Apăteanu), aceasta fiind realitatea trăită de cei pe care îi citez dar și de elevii noștri astăzi.

Există încă speranță, am mai regăsit încă profesori care au încredere în legiuitori, în factorii de decizie, care și-au exprimat părerile constructiv, care ne-au încredințat propuneri izvorâte direct din activitatea zilnică la catedră. Vreau, pe scurt, să Vă împărtășesc câteva dintre acestea, având certitudinea că fiecare dintre Dumneavoastră, Stimați Colegi, înțelege situația în care se află sistemul de învățământ:

 • aducerea sumelor alocate elevilor români la același nivel cu cele alocate elevilor aparținând minorităților naționale;
 • extinderea bazei materiale în școli astfel încât învățământul să se desfășoare dimineața, la toate nivelurile;
 • înlocuirea manualelor alternative cu manuale unice gratuite, editate sub egida Academiei Române, care să se găseasă în librării, fără a fi nevoie de comandarea lor la edituri;
 • respectarea principiului descentralizării;
 • revizuirea curriculum-ului astfel încât să primeze calitatea demersului didactic și nu cantitatea de informație (inclusiv reducerea de cel puțin 2 ori a volumului de informație);
 • menținerea numărului de elevi într-o clasă și în momentul trecerii de la ciclul primar la cel gimnazial;
 • încurajarea, la nivel de evaluare a personalului didactic în sistem, a elevilor și dascălilor care cultiva încrederea în sine;
 • notarea cu litere și nu cu cifre care ar elimina tendința de a ierarhiza elevii după media geenrală și ar da posibilitatea acestora de a excela la anumite obiecte;
 • reducerea birocrației;
 • alegerea directorului de școală, prin vot secret, în cadrul Consiliului Profesoral, pentru a sluji interesului școlii;
 • realizarea evaluării unităților școlare de către organisme neutre, neafiliate ministerului de resort.

Școala rămâne cea mai importantă instituție care poate determina, pe termen lung, transformea pe care o așteptăm la nivelul societății românești, de aceea trebuie să ne asigurăm că elevii sunt beneficiarii unui sistem valoros, sănătos și construit pe principii corecte.

Vă mulţumesc.

Prof. univ. DHC Sanda-Maria ARDELEANU

Deputat PNL Colegiul nr.1 Suceava

parlament

Reclame

Declarație politică: Drogurile, din nou

mai 6, 2015

DECLARAŢIE POLITICĂ

(05.05.2015)

Drogurile, din nou

 

Stimate Domnule Preşedinte,

Stimaţi Colegi,

Ne aflăm în fața unei situații fără precedent care poate avea consecințe extrem de grave în rândul tinerei generații. Recent, am auzit despre apelul disperat al medicilor care atrag atenția asupra faptului că numărul de copii sub 10 ani care ajung în secţiile de toxicologie din spitalele de pediatrie în urma consumului de etnobotanice este alarmant de mare. Cele constatate de medicii de specialitate sunt confirmate și de rapoartele internaţionale care atestă că vârsta de consum a scăzut la sub 10 ani.

Drogurile, în special etnobotanicele care, deşi au efecte devastatoare, sunt preferate de copii, fiind la îndemâna acestora atât prin intermediul online, cât şi prin cel al dealerilor din şcoli. Astfel că elevii pot achiziţiona în mod special marijuana, drogul care a urcat pe primul loc în topul preferinţelor, utilizat la scară largă nu doar de liceeni, ci şi de adulţi.

Sunt cadru didactic și nu pot să îmi închipui că există profesori care cunosc cazuri de elevi consumatori și acceptă tacit fenomenul, fără a lua măsuri pentru stoparea acestuia. Sindicatul Tinerilor Profesori din România, prin reprezentanții săi, trage un semnal de alarmă arătând că situaţia este foarte gravă în mediul şcolar. Aceștia au constatat că în unele licee elevii au ajuns chiar dealeri de droguri.

Este trist să ne uităm la o generație de copii care se află în pericol de a simți efectele ireversibile ale drogurilor. Deși ne este aproape imposibil să asociem copii de 6, 7 ani cu afecțiuni ca paranoia sau atacul de panică, acestea sunt doar două dintre consecinţele consumului pe termen lung, conform experţilor în domeniu.

Stimați Colegi, este absolut necesar să ne repunem pe agenda noastră și problematica privind traficul și consumul de droguri. În sertarele comisiilor de specialitate din Parlamentul României se află diverse proiecte legislative pe această problematică. Am depus în urmă cu vreo trei ani o inițiativă legislativă în vederea reglementării condiţiilor de punere pe piaţă a plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice, psihotrope şi derivaţilor acestora care, ca și alte asemenea proiecte, nu a beneficiat însă de voință politică.

Există cel puțin trei direcții de maximă urgență asupra cărora trebuie să ne aplecăm în calitate de legiuitori :

 • actualizarea legislației în domeniu, cu precădere pe vânzarea în mediul on-line, introducând măsuri de securitate în ceea ce privește posibilitatea de a oferi spre vânzare substanțe etnobotanice ;
 • introducerea în legislație a unor pedepse puternic înăsprite pentru vânzătorii de droguri ;
 • lansarea unui set de propuneri la nivel de Guvern pentru inițierea unor campanii de combatere a traficului de droguri în școli, companiile de prevenire a consumului deja desfășurate fiind depășite de realitate.

Stimați Colegi, nu avem voie să uităm de aspectele esențiale ale activității noastre care par, în aceste zile, sufocate de o serie întreagă de alte teme, spectaculoase, dar care nu au nimic de-a face cu realitatea societății românești, cu copiii și nepoții noștrii față de care avem cea mai mare obligație și pentru care e nevoie acum de o mobilizare exemplară pentru a reduce pe cât posibil acest fenomen devastator.

Vă mulţumesc.

Prof. univ. DHC Sanda-Maria ARDELEANU

Deputat PNL Colegiul nr.1 Suceava

 

 

Declarație politică: De Ziua Internațională a Cărții

mai 6, 2015

DECLARAŢIE POLITICĂ

(05.05.2015)

De Ziua Internațională a Cărții

Stimate Domnule Preşedinte,

Stimaţi Colegi,

Ziua Internațională a Cărții și a Drepturilor de Autor a fost un bun prilej pentru români, oameni obișnuiți, persoane publice, inclusiv politicieni sau autorități ale statului, să-și exprime dragostea față de carte, față de lectură, față de cei care scriu. Ani de-a rândul, de la catedră sau de la microfonul Camerei Deputaților, în fața studenților mei, în cărți și articole, inclisiv pe blog sau Facebook, am pledat pentru puterea cărții în viața fiecăruia dintre noi, pentru rolul ei cheie în formarea noastră , în viața noastră.

Am făcut, nu o dată,  donații de carte, primind, la rândul meu, pentru Universitatea din Suceava, în care îmi desfășor activitatea, alte cărți.

De asemenea, am constatat că această Zi a Cărții a fost prilej de promovare a politicilor Guvernului Ponta, care a anunțat reducerea cotei TVA pentru cărți de la 9% la 5%. Ministrul Culturii va depune la Camera Deputatilor un amendament la Proiectul Noului Cod Fiscal, prin care TVA –ului pentru cărți să-i  fie aplicată reducerea menționată anterior. Asemenea altor reduceri de TVA, această măsură este bună pentru puținii români care mai intră în librării pentru a achiziționa cărți. Nu pot să nu susțin orice măsură de relansare a acestui obicei al lecturii care ne lipsește astăzi mai mult ca oricând, dar, Stimați Colegi, nu pot să nu mă întreb dacă aceasta va rezolva fondul problemei.

Stimați Colegi, obiceiul lecturii se deprinde în școală, în biblioteca școlii, pe băncile clasei, cu Abecedarul în mână. Ce rost mai are să scădem TVA-ul la cărți când elevii României nu au avut Abecedar, nu au avut manuale de Comunicare un semestru întreg și au învățat, cu mari eforturi, de pe fișe, sub îndrumarea învățătorului, fără cartea în mână ? Cum putem să formăm un copil de 6 sau 7 ani în spiritul dragostei față de lectură să meargă cu drag în biliotecă și, evident, în librărie, dacă primii lui ani de școală se află sub semnul abandonului, al nepăsării, al uitării. Aș dori să amintesc aici și concluziile rapoartelor inspectoratelor școlare sau ale reprezentanților ARACIP care au semnalat, ca o problemă generală, lipsa dotărilor corespunzătoare cu materiale didactice și auxiliare ale școlilor, lipsa unei dezvoltări corespunzătoare a fondului de carte din bibliotecile școlare.

Aș vrea să ne gândim la o rezolvare în profunzime a problemelor legate de carte și drumul ei către tinerii noștri. Salvarea va veni doar după ce Educația va primi finanțarea corespunzătoare. Vorbesc de acea finanțare de 6% pe care toți, pe rând, am susținut-o dar care nu a ajuns în sistem.

Specialiștii afirmă că cele mai puține neajunsuri în domeniul vânzării de carte, în ultimii 10 ani, se regăsesc în segmentul de carte pentru copii. Cumpărătorii sunt părinții, preocupați de educația copiilor lor și interesați să le pună la dispoziție toate pârghiile pentru activitatea școlară, cheltuind sume semnificative.

Să le venim în sprijin prin legislație și atitudine.

Vă mulţumesc.

 

Prof. univ. DHC Sanda-Maria ARDELEANU

Deputat PNL Colegiul nr.1 Suceava

 

Declarație politică: Centrul Bucovinean de Artă pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Românești din Cernăuți

martie 30, 2015

DECLARAŢIE POLITICĂ

(31.03.2015)

Centrul Bucovinean de Artă pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Românești din Cernăuți

Stimate Domnule Preşedinte,

Stimaţi Colegi,

Într-o întâlnire recentă, la Parlamentul României, cu președintele Centrului Bucovinean de Artă pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Românești din Cernăuți, am avut plăcuta surpriză să constat că acest Centru cultural depune eforturi semnificative, de mai mult de 10 ani, pentru revitalizarea și valorificarea moșternirii culturale românești, pentru stimularea creativității românești prin artă.

Într-o concepție integratoare, prin activități specifice, păstrând la cel mai înalt nivel identitatea națională și culturală autentică românească, Centrul Bucovinean de Artă pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Românești din Cernăuți a desfășurat o activitate pluridisciplinară, atât în cadrul cultural ucrainean, cât și al altor culturi europene.

Membrii Centrului Bucovinean de Artă au contribuit la opera de renaștere culturală națională românească, în rândurile populației mature, a tineretului român din nordul Bucovinei, nordul Basarabiei și Ținutului Herța prin activități precum:

 • stimularea și menținerea solidarității românilor pe baza culturii naționale;
 • stimularea și popularizarea cercetărilor în domneiul istoriei, culturii, civilizației, religiei, etnografiei și folclorului românesc;
 • sprijinirea pentru crearea de formațiuni artistice;
 • realizarea de emisiuni radio și TV și sprijinirea tinerilor jurnaliști;
 • organizarea de dialoguri între generații pentru conservarea și transmiterea valorilor morale, culturale și artistice ale comunității românești;
 • stimularea creativității și talentului membrilor săi, prin organizarea de sesiuni științifice, dezbateri, concursuri interpretative, expoziții de artă plastică, meșteșuguri și foto-documentare, spectacole de muzică și poezie, stagiuni de concerte, cenacluri;
 • participarea la programele și proiectele național-culturale, inițiate de organizații culturale partenere din România și Republica Moldova;
 • formarea, instruirea și perfecționarea copiilor și tinerilor de origine română în domeniile artistice.

Aș dori, cu această ocazie, să menționez și faptul că Centrul Bucovinean de Artă își desfășoară activitatea prin intermediul a 8 filiale, 15 formații folclorice de amatori, Asociația meșterilor populari români, care deține 2 ateliere (încrustare în lemn și încondeiat ouă), Studioul de artă plastică, Clubul Media „Meridian”, Organizația pentru protecția mediului „Origini verzi”, Orchestra de muzică populară „Trandafir Bucovinean”, Ansamblul etnofolcloric „Dor Bucovinean”.

Având acorduri de colaborare și parteneriat cu organizații similare din Suceava, Botoșani, Iași, București, Cluj-Napoca, Târgu-Mureș, Alba-Iulia, dar și din Republica Moldova, Centrul Bucovinean de Artă a semnat recent un acord de parteneriat cu Asociația Mondială pentru Artă Interpretativă.

În anul 2014, Centrul Bucovinean de Artă a organizat o serie de acțiuni de amploare: Festivalul muzical „Alese perle pentru Mama”, ediția a VIII-a,  Concursul de creație „Mândră floare, Dulce Bucovină”, ediția a VII-a, Simpozionul internațional de etnografie și folclor „Vatra dulce strămoșească”, ediția a VIII-a, Zilele Culturii tradiționale românești în Regiunea Cernăuți. Totodată a implementat patru  Proiecte „Transfrontaliere, în parteneriat”, finanțate de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun „România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013”.

Stimați Colegi, cred că este de datoria noastră să cunoaștem activitatea acestor organisme culturale românești, care mențin vie legătura între spațiile în care trăiesc români, cu atât mai mult acum, în condiții economice și socio-politice speciale. Activitatea deosebită a acestui Centru cultural ne demonstrează că există o nevoie a comunităților de români de a-și păstra valorile și tradițiile, indiferent unde se află, iar noi avem datoria să susținem toate aceste inițiative meritorii.
Vă mulţumesc.

Prof. univ. DHC Sanda-Maria ARDELEANU

Deputat PNL Colegiul nr.1 Suceava