Masteratul internațional francofon diplomă dublă Suceava- Chișinău Teoria și practica traducerii

Vă invit să vă înscrieți la Masteratul internațional francofon diplomă dublă Suceava- Chișinău Teoria și practica traducerii.

Vă așteptăm!

Teoria şi practica traducerii  

Masterat internaţional francofon

2 ani (4 semestre)

Diplomă dublă

Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava

Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău

 

DE CE SPECIALIZAREA TRADUCERE-INTERPRETARIAT?

 • Romania, ca ţară membră a Uniunii Europene, are nevoie de o echipă puternică de traducători-interpreţi, atât la nivel naţional cât şi internaţional.
 • Domeniul traducere-interpretariat oferă un număr mare de locuri de muncă.
 • Există numeroase oferte editoriale de traducere.
 • Traductologia este un domeniu de cercetare în plină emergenţă.
 • Aveţi posibilitatea de a vă deschide propriul birou de traducere sau de a lucra ca free-lancer. 

De CE MASTERAT FRANCOFON?

 • Limba franceză face diferenţa : există o cerere importantă de cunoscători de limba franceză în ţară şi în străinătate.
 • Limba franceză este o limba de cultură şi de tradiţie în spaţiul românesc.
 • Limba franceză asigură intercomprehensiunea altor limbi romanice. 

DE CE DIPLOMÃ DUBLĂ?

 • Două diplome şi o diversitate de competenţe în numai doi ani.
 • 80% din discipline sunt echivalate, se dau examene suplimentare doar pentru disciplinele specifice fiecăruit masterat, fără a fi necesară deplasarea în Universitatea parteneră.
 • Oferă posibilitatea de angajare într-un spaţiu mai larg.
 • Se valorifică expertiza a două universităţi consacrate în pregătirea specialiştilor în traducere şi interpretariat (la Suceava, 15 promoţii de specialişti; la Chişinău, cel mai renumit Centru de traducere şi interpretariat din spaţiul românesc).

 DE CE UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE”, SUCEAVA?

 • O universitate cu grad ridicat de încredere.
 • O echipă de profesori-specialişti reputaţi la nivel internaţional.
 • Absolvenţi cu carieră profesională de excepţie în domeniu.
 • Infrastructură educaţională unică în regiune.
 • Parteneriate internaţionale atractive.
 • Tradiţie academică de peste 50 de ani.
 • Viaţa culturală dinamică.
 • Manifestări ştiinţifice consacrate.
 • Publicaţii recunoscute.
 • Numeroase proiecte de formare şi de cercetare naţionale şi internaţionale.

 COMPETENŢE PROFESIONALE CERUTE DE PIAŢA MUNCII

 • Traducere specializată de texte (turism, literatură, ştiinţe umaniste, media).
 • Interpretariat simultan şi consecutiv pentru spaţiul Uniunii Europene.
 • Elaborare de proiecte regionale şi internaţionale.
 • Traducere şi interpretare de conferinţă.
 • Traducere editorială (cu contract).
 • Mediere interculturală.
 • Competenţe traductologice în vederea cercetării în domeniu (doctorat, post-doctorat).
 • Traducere didactică.

 OPORTUNITÃTI DE ANGAJARE PE PIAŢA MUNCII

 • Birouri de traducere.
 • Administraţia publică.
 • Administraţia Uniunii Europene.
 • Diplomaţie.
 • Învăţământ.
 • Centre de documentare şi cercetare, biblioteci.
 • Agenţii de turism.

Ce trebuie să mai ştiţi?

 • Avem locuri bugetate.
 • Pe perioada studiilor:
  • Facilităţi la taxe
  • Oportunităţi de practică şi stagii în străinătate
  • Contracte cu edituri
  • Burse de studiu/ Burse AUF
  • Continuitate prin studii doctorale
 • Pentru înscriere, aveţi nevoie de: cerere de înscriere tip; diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original; diploma de licenţă (diploma echivalentă acesteia) în original şi copie legalizată; foaia matricolă pentru studiile de licenţă în original; adeverinţă medicală tip (vizată de cabinetul medical al universităţii); certificatul de naştere în copie legalizată ; certificatul de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul); copie după buletinul /cartea de identitate; 4 fotografii tip buletin de identitate; chitanţa de plată a taxei de înscriere (eliberată de casieria universităţii);
 • Pentru anul universitar 2016-2017, înscrierile se fac in perioada: 18-25 iulie; 5-12 septembrie 2016.

Informaţii suplimentare : www.admitere.usv.ro; telefon: +40-230-216147 / 249.

Vă așteptăm la Suceava și LA Chișinău

Coordonatorii  masteratului:

 • univ. DHC sanda-MARia ardeleanu
 • UnIV. DR. Albumiţa-Muguraş Constantinescu
 • UNIV. DR. Elena-Brânduşa steiciuc
 • DR. Habilitat Ludmila Zbanţ

 

Reclame

%d blogeri au apreciat asta: