Prioritățile legislative ale grupului PNL din Camera Deputaților

Susținem prioritățile legislative ale grupului PNL din Camera Deputaților (februarie-iunie 2016):

 • Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României a Legii privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite
 • PNL consideră ca legea în sine este necesară pentru a restabili echilibrul contractual între părţi (creditor şi debitor) şi, poate cel mai mare câştig al acestei legi ar fi recâştigarea încrederii clienţilor în relaţiile cu băncile, într-un context în care, deşi dobânzile sunt la minime istorice, creditarea este încă foarte modestă.
 • PNL susţine modificarea actualului text al proiectului de lege, la solicitarea Preşedintelui României, în vederea definirii cu o mai mare claritate a beneficiarilor prevederilor cuprinse in textul în cauza .
 • PNL susţine Legea dării în plată şi propune formarea unei comisii de analiză ( alcătuită din reprezentanţi ai partidelor parlamentare, BNR, ARB, ANPC, societatea civilă) , cu scopul de a formula un set de amendamente pentru îmbunătăţirea actualei forme a proiectului de lege.

 

 • Propunerea legislativă cu privire la reprezentarea de gen în politică
 • PNL propune introducerea unei cote de gen minimă, de 30% atât în cazul femeilor, cât şi în cel al bărbaţilor, care se constituie într-o condiţie pentru validarea listelor de candidaţi la alegerile locale si parlamentare.
 • PNL va aplica la alegerile din anul 2016, prevederile cuprinse în această propunere, chiar şi în eventualitatea în care, Parlamentul nu va putea adopta acest proiect în timp util.
 • Această măsură va stimula semnificativ, în prezentul context social, participarea politică a femeilor şi implicarea în decizia publică. Soluţia propusă nu reprezintă act de discriminare, întrucât iniţiativa respectă principiul egalităţii în faţa legii şi reprezintă o formă de stimulare a participării în actul politic promovată atât în statele Uniunii Europene, cât şi în democraţii consolidate din întreaga lume.
 • Majoritatea statelor europene au în legislaţia naţională norme cu privire la reprezentarea de gen;

 

 • Completarea Legii privind votul prin corespondenţă
 • La iniţiativa şi prin eforturile PNL s-a adoptat Legea votului prin corespondenţă pentru alegerile parlamentare, chiar în condiţiile piedicilor puse constant de PSD.
 • În 16 noiembrie 2014, românii din diaspora au demonstrat că se gândesc la ţara lor, le pasă de ea şi vor să participe la toate ciclurile electorale care determină viitorul familiilor lor rămase acasă. PNL a înţeles dorinţele românilor umiliţi de PSD în anul 2014.
 • PNL va face toate demersurile necesare la nivelul Parlamentului României, pentru ca votul prin corespondenţă să poate fi funcţional şi pentru scrutinul prezidenţial din anul 2019. PNL îşi asumă acest obiectiv, în condiţiile în care pentru cetăţenii României cel mai important vot este cel acordat pentru alegerea Preşedintelui României.

 

 • Legea prevenţiei în sănătate
  • Prezentul proiect de lege a apărut în urma unor iniţiative, programe şi dezbateri ale PNL care au evidenţiat o preocupare constantă faţă de starea de sănătate a populaţiei şi viitorul acesteia. PNL consideră că Legea prevenţiei în sănătate trebuie să devină o politică publică naţională, care să fie susţinută permanent şi pentru o perioadă îndelungată (10-20 de ani) de statul român pentru a avea impactul scontat.
  • PNL este iniţiatorul Programului naţional privind evaluarea stării de sănătate a populaţiei în asistenţa medicală primară care s-a dovedit de altfel un real succes din punct de vedere al obiectivelor îndeplinite şi care a demonstrat că o prevenţie corect implementată la nivel naţional poate avea efecte semnificative privind îmbunătăţirea stării generale de sănătate a populaţiei şi în aceeaşi măsură poate contribui la diminuarea costurilor cu sănătatea.
  • ”Este mai eficient să previi decât să tratezi” şi ”Mergi la doctor ca să fii sănătos!” constituie nucleul demersului legislativ liberal prin care se doreşte o protecţie reală a individului şi reducerea costurilor din sănătate
  • Actul normativ este important întrucât introduce o noutate în materie de responsabilizare a statului în ceea ce priveşte prevenţia în sănătate, stabilind o singură instituţie cu atribuţii în domeniu şi eliminând existenţa de competenţe paralele şi difuze sau slaba delimitare a rolului actorilor implicaţi în prezent în activitatea de prevenţie. Această instituţie se creează prin reorganizarea instituţiilor existente în Ministerul Sănătăţii şi nu presupune creşterea cheltuielilor.

 

 • Legea holdingului
 • În prezent, cadrul legislativ din România nu este adaptat înfiinţării unor structuri de tip holding, ceea ce a făcut ca grupuri de societăţi româneşti să recurgă la incorporarea în jurisdicţii cu locaţii externe definite ca „paradisuri fiscale” , diminuându-se astfel beneficiile autorităţilor fiscale române.
 • Statuarea unui regim de holding va încuraja păstrarea în ţară a capitalului autohton, având ca efect creşterea atractivităţii României pentru investitorii străini şi favorizarea acumulării capitalului autohton/local, dar cel mai important aspect se referă la asigurarea finanţărilor în interiorul holdingurilor.
 • De asemenea, mai multe IMM-uri, cu capital autohton, s-ar putea constitui în holdinguri, beneficiind astfel de creşterea cifrei de afaceri, a puterii lor de negociere şi furnizării şi creditării şi a eficientizării operaţiunilor de administrare.
 • Proiectul de lege se axează pe organizarea holdingului ca entitate juridică unică, propunând să reglementeze: modul de constituire a unui holding; condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească o societate comercială, pentru a deveni filiala unui holding; relaţiile holdingului cu filiale, precum şi între filiale; sfera de activitate a unui holding şi posibilităţile de dezvoltare; constituirea conturilor consolidate şi a raportului de gestiune consolidat; facilităţile acordate holdingurilor.
 • PNL, partidul oamenilor de afaceri, are în vedere reanalizarea acestui proiect aflat în dezbatere, încă din 2010, la comisiile parlamentare şi, împreună cu grupurile politice parlamentare, să se definitiveze un set de amendamente într-o formă care să perfecţioneze proiectul existent.

 

 • Propunere legislativă privind reducerea cu 5 puncte procentuale a contribuţiilor sociale
  • PNL este cel mai mare susţinător al mediului de afaceri, singurul care creează valoare adăugată brută sănătoasă şi locuri de muncă în economie, motiv pentru care a promovat şi a condiţionat fostul guvern PSD (chiar ameninţat cu moţiune de cenzură) să aplice prima reducere a CAS cu 5 pp. în anul 2014. Efectele favorabile se văd deja, astfel mai multe contracte de muncă au fost oficializate după aplicarea măsurii.
  • Partidul Naţional Liberal, a susţinut ani de-a rândul, la discutarea Bugetelor asigurărilor scăderea CAS-ului aceasta idee
  • Abia în octombrie 2014 s-a reuşit după mulţi ani scăderea cu 5 puncte procentuale a CAS-ului, această măsură fiind cu adevarat apreciata de investitorii străini, dar şi de cei autohtoni
  • S-a observat că micşorarea cotelor a condus la crearea de noi locuri de muncă, dar şi la păstrarea celor existente la acel moment.
  • Este o măsură care va stimula angajatorii şi va reduce fiscalitatea cu forţa de muncă. Angajatorul va putea păstra sau crea locuri de muncă şi ar putea angaja şomeri. Astfel, aceştia nu ar mai căuta diverse forme de ocolire a angajărilor pe bază de contract de muncă, ceea ce va conduce la scăderea evaziunii fiscale în ceea ce priveşte plata contribuţiilor.
  • Mediul de afaceri se va dinamiza şi mai mult ca urmare a reducerii CAS.
  • PNL mizează pe măsurile stimulative pentru mediul de afaceri. Întreprinzătorii români trebuie stimulaţi, sprijiniţi, înţeleşi, nu doar ameninţaţi cu ANAF şi Antifraudă.

 

 • Lege privind conversia în lei a creditelor în valută
 • Este de apreciat faptul că unele bănci comerciale nu au aşteptat adoptarea unei astfel de legi din partea Parlamentului şi deja şi-au invitat clienţii în vederea negocierii şi conversiei creditelor din valută în lei. Sunt bănci pentru care creditele în valută nu mai reprezintă o problemă. Dacă toate băncile comerciale ar fi procedat onest în relaţia cu proprii clienţi, nu credem că o astfel de lege ar mai fi fost oportună;
 • PNL va susţine o astfel de lege numai după o atentă analiză şi dezbatere cu mai mulţi actori instituţionali (BNR, solicitări de clarificări către BCE, ARB etc), astfel încât, obiectivele generoase ale acestei propuneri să nu se transforme în risc nici pentru debitori şi nici pentru bănci;
 • Deşi relaţia dintre client şi bancă este o relaţie contractuală între privaţi, PNL nu poate ignora drama pe care o traversează zeci de mii de familii, multe nemaiputând onora nu doar ratele bancare ci şi cheltuielile curente: întreţinerea familiilor, copii la şcoală etc.

 

 • Lege pentru creşterea transparenţei decizionale
 • În România, transparenţa decizională este respectată doar formal, de multe ori nu este respectată deloc, iar procesul de consultare publică este realizat doar în etapa ex post a adoptării legii!
 • Guvernul PSD a fost duşmanul cel mai mare al transparenţei decizionale. Cea mai mare parte a actelor normative adoptate de către Guvernul PSD şi majoritatea parlamentară a PSD nu au fost cunoscute nici măcar de miniştrii sau membrii PSD, dar apoi de restul opiniei publice! Contracte publice la secret! Ordine de ministru la secret! Proiecte de legi la secret! Hotărâri de guvern la secret!
 • PNL consideră că transparenţa decizională implică:
 • Cooptarea tuturor actorilor instituţionali în procesul de decizie şi nu numai a actorilor care vor aplica legea, ci şi  a celor asupra cărora se vor răsfrânge efectele legii. În România, foarte multe legi neacceptate de societate, nu şi-au îndeplinit obiectivele – a se vedea legile asupra cărora unele guverne şi-au angajat răspunderea.
 • Respectarea termenelor.
 • Respectarea opiniilor.
 • Obligativitatea, pentru proiecte structurale, nu numai a indicării sursei de finanţare, dar şi a elaborării unor studii de impact şi a unor proiecte pilot.
  • PNL a suspus dezbaterilor publice toate propunerile legislative iniţiate de Grupul parlamentar (încercăm să invităm la dezbateri cât mai mulţi reprezentanţi instituţionali şi ai societăţii civile). În legislatura 2012-2016, cele mai importante propuneri legislative ale Grupului PNL au beneficiat de procese de consultare şi dezbateri publice reale.
Reclame

%d blogeri au apreciat asta: