Declarație politică: S.O.S. Rădăuți

Stimate Domnule Preşedinte,

Stimaţi Colegi,

Municipiul Rădăuți, considerat localitate de referință pentru Bucovina, păstrătoare a tradițiilor strămoșești, locuită de oameni harnici și ambițioși, a devenit, din punct de vedere administrativ, un caz unic în România:

  • mandatul primarului ales, domnul Aurel Olărean, al municipiului Rădăuţi este suspendat prin Ordinul Prefectului judeţului Suceava nr. 221 din 24.06.2015, pe perioada măsurii controlului judiciar;
  • Consiliul Local al municipiului Rădăuţi a fost dizolvat prin hotărâre judecătorească, respectiv Sentinţa civilă nr. 5747 pronunţată de Tribunalul Suceava – Secţia de contencios administrativ şi fiscal la data de 09.10.2014 în dosar nr. 4550/86/2014, rămasă definitivă prin Decizia nr. 1870 din 31.03.2015 a Curţii de Apel Suceava;
  • în prezent funcţia publică de conducere vacantă de secretar al municipiului Rădăuţi a fost ocupată temporar prin detaşare, numirea fiind făcută de Prefect prin Ordin, în condiţiile OUG nr. 14/2015.

Ca urmare a acestei situații de fapt, autoritatea administraţiei publice locale se confruntă cu blocaje majore privind îndeplinirea condiţiilor legale necesare validării deciziilor care să asigure rezolvarea problemelor municipiului Rădăuţi: autorizaţiile de construire/demolare/renovare se semnează de către primar,  modificarea raporturilor de serviciu/contractelor de muncă, salarizarea, acordarea tranşelor de vechime, asigurarea venitului minim garantat prin acordarea ajutorului social lunar, încadrarea asistentului personal al persoanei cu handicap, constituirea unor comisii necesare desfăşurării activităţii curente etc. se realizează prin dispoziţie a primarului, autoritate inexistentă în acest moment în Rădăuți. Cetăţenii acestui municipiu solicită ca instituţiile statului să identifice soluţii concrete de deblocare a acestei situaţii.

Am participat recent, alături de o parte din parlamentarii județului Suceava, la o întâlnire organizată de Instituția Prefectului, în vederea identificării soluțiilor necesare a fi implementate de urgență la nivel guvernamental, legislativ și administrativ, astfel încât locuitorii minicipiului Rădăuți să poată beneficia, din nou, de o viață normală în orașul în care trăiesc, muncesc, învață și cu care, până recent, se mândreau.

La nivelul lunii august, Instituția Prefectului a fost înștiințată de către Ministerul Afacerilor Interne că propunerile privind completarea art. 132 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale au fost înaintate Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru analiză și decizie.

În aceeași ordine de idei, se impune rectificarea bugetului UAT-ului pentru anul 2015 în vederea cuprinderii sumelor necesare achitării hotărârilor judecătoreşti  şi plata salariilor pentru personalul din învăţământ, salariile pentru Spitalul municipal „Sf. Doctori Cosma şi Damian”, începând cu luna octombrie 2015 şi pentru plata salariilor angajaţilor proprii, care  se aprobă de Consiliul local, dizolvat la momentul actual în municipiul Rădăuți.

O altă problemă de maximă urgență o reprezintă deblocarea tuturor proiectelor de investiţii ce se derulează la nivelul municipiului Rădăuţi.

Stimați Colegi, o asemenea situație are nevoie de o soluție clară din partea Guvernului României. Mă adresez Dumneavoastră pentru a vă informa cu ceea ce se întâmplă într-un loc minunat al Bucovinei devenit, dintr-o dată, un no man’s land, în care Statul român nu își mai exercită obligațiile înscrise în Constituție față de oamenii de care trebuie să aibă grijă.

Vă rog, Stimați colegi, să susțineți demersurile pe care parlamentarii suceveni le întreprind în vederea deblocării administrative a municipiului Rădăuți. Este nevoie de implementarea unei soluții constituționale și incontestabile care, de această dată, să meargă până la rezolvarea problemei pe care astăzi am dorit să V-o aduc la cunoștință, invitându-Vă să veniți în sprijinul cetățenilor din municipiul Rădăuți.

Vă mulţumesc.

 

Reclame

%d blogeri au apreciat asta: