Archive for 2 iunie 2015

„Zilele de studiu şi Serile culturale” – 2-4 iunie 2015

iunie 2, 2015

 

Deschiderea evenimentului – Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava

IMG_0106 IMG_0136 IMG_0158 IMG_0172

În cadrul sesiunii de comunicări științifice (1): „Metisaje culturale prin prisma diversității disciplinare” am prezentat comunicarea intitulată L’imaginaire (inter)culturel bucovinien – traits et dynamique. Éloge à la diversité.

 

IMG_0176 IMG_0178 IMG_0192

IMG_0201

În perioada 2-4 iUNiE 2015, îN SUCEAVA, ARTiŞTi ŞI CERCETĂTORi SE îNTÂLNESC ÎNTR-UN EVENIMENT CU TOTUL SPECiAL. POŢi SĂ TE îNTÂLNEŞTi Şi TU CU Ei îN CELE 3 ZiLE DE…

Conferinţe | Spectacole invitate | Teatru | Arta povestirii | Dialoguri culturale.

Tematica generoasă a Indisciplinarităţilor, metisajelor şi decalajelor artistice în Balcani este supusă dezbaterilor academice în cadrul ZiLELOR DE STUDiU, dar şi experienţei spectatoriale în cadrul SERiLOR CULTURALE.

SERILE CULTURALE vor satisface interesul publicului larg prin reprezentarea unor spectacole din spaţiul balcanic, ilustrând astfel Indisciplinarităţile, metisajele şi decalajele artistice în Balcani la nivelul artei teatrale şi al unor tradiţii populare precum ritualul sau arta povestirii. Astfel, publicul larg are posibilitatea de a asista în fiecare zi la un spectacol urmat de un dialog cu artiştii, prin care va putea afla mai multe despre universul artistic şi cultural al acestora.

ZiLELE DE STUDiU explorează în plan ştiinţific, tematica „indisciplinarităţilor interculturale în Balcani” în cadrul a patru sesiuni de comunicări şi al unei mese rotunde, la care vor participa cercetători din mai multe ţări (Grecia, Turcia, Canada, România).
 Sesiunea Metisajele culturale prin prisma diversităţii disciplinare explorează interculturalitatea balcanică prin prisma diversităţii formelor performative de la nivelul reprezentaţiei.
 Sesiunea Identitate şi alteritate: provocările punerii în scenă abordează reprezentarea temelor identitităţii, diversităţii şi alterităţii culturale prin prisma problematicilor legate de punerea lor în scenă.
 Sesiunea Adaptare dramaturgică: aspecte inter- şi transculturale abordează aspecte ale adaptării dramaturgice prin analiza transformărilor pe care le suferă un text cultural în transpunerea sa dintr-o cultură în alta.
 Sesiunea Repere interculturale dincolo de Balcani ia în discuţie fenomenele interculturale la nivelul unor practici şi opere aparţinând unor spaţii culturale din afara sferei de influenţă a Balcanilor.
 Masa rotundă Experienţa interculturală prin artă: perspective sociale, culturale şi politice în Balcani îşi propune să definească în ce mod este trăită experienţa interculturală în Balcani şi cum ar putea ea contribui, prin prisma transpunerilor artistice, la ameliorarea perspectivelor sociale, culturale şi politice. Cu alte cuvinte, ne întrebăm în ce mod şi în ce măsură abordările interculturale prin literatură şi arte (teatrală, vizuală, cinematografică, muzicală) pot contribui la redefinirea relaţiilor dintre comunităţile culturale, etnice, religioase şi naţionale, dar şi la renaşterea unui „mod balcanic de a simţi”.
__________
Organizatori: Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava şi Université Laval (Québec, QC, Canada)
Facebook event: https://www.facebook.com/events/831686363553026/

Activităţile din cadrul acestui eveniment se desfăşoară în cadrul proiectului de cercetare FRQSC (Fonds de recherche du Québec – Société et culture), intitulat Pentru o genetică a teatrului intercultural în Balcani, dirijat de Liviu Dospinescu, profesor de studii teatrale şi culturale la Université Laval. Din comitetul de organizare fac parte, din parte Universitătţii „Ştefan cel Mare” Suceava, Conf. Univ. Dr. Olga Oprea-Gancevici, profesoară de literatură franceză, ale cărei cercetări ating şi studiile teatrale şi culturale şi Prof. Univ. Dr. Sanda-Maria Ardeleanu, lingvist şi semiotician cu deschideri largi spre cercetarea în plurilingvism şi dialog intercultural. Organizarea evenimentului a primit şi sprijinul logistic, tehnic şi material semnficativ al Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava.

Reclame

Agenda mai 2015

iunie 2, 2015

Activitate la Cabinetul Parlamentar:

 • audiențe în cadrul programului săptămânal, întâlniri cu cetățenii; problematica a vizat: inițiative sau modificări legislative privind sistemul de educație, situația clădirilor reprezentative din România, situația comunităților românești din Ucraina, inserția în piața muncii;
 • redactarea de memorii, adrese și interpelări autorităților competente în vederea rezolvării problemelor venite de la cetățeni.

Activitatea în Parlament:

 • Întrebarea nr. 7133A/19-05-2015 – Aplicarea regulilor la intrarea în ţară pe Aeroportul Internaţional „Henri Coandă” din Bucureşti;
 • Declarație politică: „De Ziua Internaţională a Cărţii” – 05.05.2015;
 • Declarație politică:  „Drogurile, din nou” – 05.05.2015;
 • Declarație politică:  „Doamne ajută… şi pentru România!” – 05.05.2015;
 • Declarație politică:  „Bursele «Eugen Ionescu»” – 12.05.2015;
 • Declarație politică:  „Educaţia – între frică şi umilinţă” – 21.05.2015.

Activitate în Colegiu:

 • sprijinirea activităților educaționale, săptămânale, la Biroului Francez de la Casa Prieteniei Suceava;
 • organizarea evenimentului dedicat Zilei Europei, la Biroul Framcez de la Casa Prieteniei Suceava – 9.05.2015;
 • sprijin în organizarea evenimentului „Zilele de Studiu și Serile Culturale – Indisciplinarități: metisaje și decalaje artistice în Balcani” care va avea loc în perioada 2-4 iunie 2015;
 • sprijin acordat redactării volumului dedicat istoriei Spitalului Județean „Sf. Ioan cel Nou” Suceava;
 • organizarea vizitei directorului AUF, Fabien Flori, la Suceava (Universitatea „Ștefan cel Mare” și Biroul Francez) – 07.05.2015.

Activitate profesională:

 • în cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava;
 • participare la Reuniunea bursierilor « Eugen Ionescu » – Ministerul Afacerilor Externe – 18.05.2015;
 • participare la Colocviul Internațional „LES espaces de la littérature”, 28-29 mai, Universitatea Alecu Russo, Bălți, Republica Moldova.

Activitate în cadrul PNL:

 • participare ședință CJex a PNL Suceava – 08.05.2014, 15.05.2015, 29.05.2015;
 • participare ședință CLex a PNL Suceava – 13.05.2015;
 • participare la Dezbaterea Comisiei Regionale pe Educatie cu tema „Viziunea PNL pentru o Educatie Europeana” ce decurge din Proiectul Programului de Guvernare al PNL – Bacău – 16.05.2015;
 • participare la evenimentul dedicat aniversării celor „140 de ani de liberalism în România” – Opera Națională București – 20.05.2015;
 • participare cu intervenția intitulată Actualitatea operei savantului-politician Gheorghe I. BRĂTIANU,  la întâlnirirea OJT PNL Suceava realizată sub genericul „Liberalismul, astăzi”– 21.05.2015;
 • participare la Consiliul Național al PNL – Pitești – 23.05.2015.

Prezența în mass-media:

Blog Sanda-Maria Ardeleanu – “Cuvântul … dinspre și către mine …”:

1iunie – Ziua Internațională a Copilului

1iunie – Ziua Internațională a Copilului

„Zilele de studiu şi Serile culturale” – 2-4 iunie 2015

Personalități franceze în România, prezentate la Biroul Francez

140 de ani de liberalism în România

La aniversare

Declarație politică: Educația între frică și umilință

21 mai 2015

Personalități românești în Franța, prezentate la Biroul Francez

Reuniunea bursierilor « Eugen Ionescu » la Ministerul Afacerilor Externe

Programme Réunion des boursiers « Eugen Ionescu »

O nouă viziune în Educație

Dezbaterea Comisiei Regionale pe Educație – Bacău, 16 mai 2015

O școală minunată!

La mulți ani, Europa!

Directorul BECO AUF, Fabien Flori, la Suceava

Declarație politică: Drogurile, din nou

Declarație politică: De Ziua Internațională a Cărții

Emoții la Târgul Internațional al Studentului din Casablanca

O delegaţie a Universităţii „Ştefan cel Mare” a participat la Colocviul Internaţional „Asigurarea calităţii în învăţământul superior”

Agenda – aprilie 2015