O nouă viziune în Educație

Întâlnirea organizată de Organizația PNL Bacău cu reprezentanți ai domeniului Educație din județele Moldovei a reprezentat un moment remarcabil în parcursul Școlii românești, pe care ni-l dorim cu toții ancorat în realitățile și nevoile societății noastre.

Am convenit că o „nouă viziune în Educație”, așa cum este stipulat în Programul PNL pentru Educație și Cercetare, pornește de la respectarea Legii Educației Naționale, a principiilor acesteia, cărora li se adaugă, așa cum este firesc, o serie de priorități strategice, înscrise în Programul de guvernare al PNL.

Printre subiectele de mare interes s-au aflat: finanțarea sistemului, asigurarea gratuității învățământului general obligatoriu și, în consecință, respectarea prevederilor constituționale, adaptarea curriculei la nevoile elevilor (de exemplu, o curriculă adaptată copiilor cu dizabilități), orientarea școlară și profesională specializată și asistența psihologului școlar, stimularea fiscală a celor care vor să susțina școala, formarea educatorilor conform prevederilor existente în Legea Educației Naționale nr. 1/2011, respectarea prevederilor acestei legi și respingerea așa-zisei noii legi, scoasă din sertar și impusă de cei care nu țin cont de nevoia de stabilitate și predictibilitate în sistem, racordarea specializărilor la nevoile pieței forței de muncă, depolitizarea și debirocratizarea școlilor și universităților, prevenirea și combaterea abandonului școlar, lupta împotriva violenței în școală, fracturarea învățământului la nivelul verigilor acestuia.

Statutul profesorului în societate este o prioritate în cadrul acestei „revoluții a învățării” pe care o preconizăm, alături de finanțare, stimularea inițiativelor personale constituind o cheie de boltă a succesului Programului PNL pentru Educație și cercetare.

IMG_0124 IMG_0131 IMG_0173

IMG_0117

Reclame

%d blogeri au apreciat asta: