O gravă încălcare a normelor europene în Educație

O nouă situație paradoxală nemulțumește universitățile românești în aceste zile. Este vorba despre prezentarea spre dezbatere, prin consultare publică, a Ghidului privind „Proiecte de investiții pentru instituții publice CD / universități”. Se constată că una dintre prevederile acestui Ghid blochează accesarea fondurilor de dezvoltare, interzicând accesul universităților centrate pe educație la acestea.

Mai exact, mă refer la Capitolul 2, subcapitolul 2.2.1 Eligibilitatea solicitanților, punctul b) unde se stipulează: Performanța instituțională a solicitantului privind activitatea de cercetare a fost evaluată în conformitate cu prevederile unei reglementări naționale în vigoare și calificativul obținut sau categoria de clasificare se încadrează într-una din variantele următoare:

  • “A+” sau “A” pentru institute CD, conform prevederilor HG nr. 1062/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea şi clasificarea în vederea certificării a unităţilor şi instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare
  • “Universităţi de cercetare avansată şi educaţie” sau “Universităţi de educaţie şi cercetare ştiinţifică”, conform prevederilor HG nr.789/2011 de aprobare a Metodologiei de evaluare în scopul clasificării universităţilor şi ierarhizării programelor de studii – Se justifică prin: o In cazul institutelor naționale CD – prin Raportul de evaluare și propunerea de clasificare sau prin Copia Deciziei de clasificare. o In cazul universităților – prin Ordinul Ministrului nr.5262/2011 privind constatarea rezultatelor clasificării universităților sau prin alte acte normative ulterioare cu același obiect de reglementare.

Nu înțelegem logica în care acționează, și prin acest document, ANCS-ul împreună cu MECS, atăta timp cât se clamează, desigur populist, că învățământul are nevoie de investiții, că nu avem bani suficienți, că în politicile de educație primează interesul beneficiarilor, adică, în cazul nostru, al studenților.

A bloca dreptul de a depune un dosar de proiect de finanțare pentru o universitate sau o categorie de universități reprezintă un grav act de discriminare, un atac direct la dreptul de dezvoltare, un gest flagrant de descurajare a calității în învățămăntul academic, toate acestea rămânând doar o literă moartă în „documente programatice”, lipsite de sens și conținut.

Fac apel la responsabilii la vârf ai Educației în România să nu încalce normele europene, îngrădind șansa la educație, și să revină de urgență asupra acestui articol în interesul direct al creșterii calității și performanței în învățământul superior românesc.

În același timp, pe principiul depolitizării sistemului de educație, mă delimitez de orice încercare de dobândire de capital politic, prin atitudini și declarații, pornind de la această nouă problemă a sistemului de educație, care sper să nu se transforme într-o nouă suferință a studenților noștri.

Am certitudinea că universitățile vor găsi modalitatea de a convinge legat de justețea cauzei lor. Să luăm doar exemplul recent al subiectului „ora de religie” care a mobilizat, prin dezbateri și soluții democratice, energii ce au condus la o rezolvare națională, în interesul direct al copiilor, a unei situații ce necesita o reglementare în sistem.

Reclame

%d blogeri au apreciat asta: