La Ziua Culturii Naționale (III)

Să ne reamintim: Casa de Cultură de la Suceava

„Nicolae Porumbescu își construiește propriul edificiu teoretic și face pasul hotărâtor în evoluția sa creatoare, intrând în etapa ei nodală, semnificativă pentru însăși istoria arhitecturii românești.

Borna de hotar a acestei noi etape este Casa de Cultură de la Suceava. Aici se contopesc tradiția și inovația, într-o sinteză inedită, perfect articulată.

Axele de coordonate care o definesc sînt acumulările pe care anii de muncă și de cunoaștere a experienței mondiale în arta spațiului i le-au adus lui Nicolae Porumbescu și “matca stilistică” a folclorului din nordul țării, pe care acesta are posibilitatea și curajul să și-o apropie în mod nemijlocit în propria operă.

Posibilitate, pentru că anii petrecuți la Suceava i-au dat prilejul unor continue revelații a valorilor originare ale stilisticii creației populare din nordul țării.

Curaj, pentru că era conștient de riscul bumerangului involuntar, acela de a fi perceput ca producător de arhitectură impodobită cu arnici. De aceea și insistă în argumentarea opțiunii sale pentru alte elemente decît cele inerțial apreciate ca valori ale tradiției (armonia, proporțiile, simbioza cu natura), apte de interpretare și dezvoltare: „Arhitectul nu se poate limita la poziția unilaterală a preluării esențialității casei țărănești. Numai casa în sine, prispa, proporțiile ei, sînt elemente mult prea puține pentru a cuprinde fondul specific al creației arhitecturii populare românești sau, cum spunea Enescu, al caracterului românesc iar Blaga matca stilistică … Proporțiile pot fi comune multor creații populare, rezultate dintr-o aceeași modulare, din necesități tehnice sau estetice sau, mai mult chiar, dintr-o similitudine având la bază o matcă ancestrală comună. Specificitatea rezultă tocmai din ce s-a adăugat la ceea ce era sau este asemănător, prin intervenția sensibilității proprii care a transfigurat ansamblul unor obiecte, configurîndu-le astfel într-un caracter propriu specific”.”

Nicolae Porumbescu – O viață în arhitectură

Virgiliu ONOFREI

Tudor GRĂDINARU

(Ediția a II-a, 2003, Editura Societății Academice “Matei Teiu Botez”)

 

porumbescu 1

foto 2 porumbescu

 

Reclame

%d blogeri au apreciat asta: