Archive for 24 februarie 2014

Interpelare: Finanţarea tratamentului bolnavilor de HIV/SIDA

februarie 24, 2014

Parlamentul României

Camera Deputaţilor

Grupul Parlamentar al Partidului Democrat Liberal

 

I N T E R P E L A R E

 

Adresată: Domnului Eugen Nicolăescu, Ministrul Sănătăţii

De către: Sanda-Maria ARDELEANU, deputat PDL de Suceava

Obiectul interpelării: Finanţarea tratamentului bolnavilor de HIV/SIDA

Stimate Domnule Ministru Eugen Nicolăescu,

Ca urmare a informaţiilor apărute în presa suceveană, dar şi a celor primite de la unii pacienţi care ni s-au adresat la Biroul parlamentar, precum și a Memoriului semnat de Asociaţia Red Ribbon Fălticeni-Suceava, pe care îl anexez prezentei interpelări, mă adresez Dumneavoastră în căutarea unei soluţii urgente pentru finanţarea programului destinat bolnavilor de HIV/SIDA în Suceava şi în toată ţara.

După cum probabil cunoaşteţi, Spitalul de Urgenţă “Sfântul Ioan cel Nou” Suceava nu a mai primit bani pentru achiziţia medicamentelor destinate tratamentului bolnavilor de HIV/SIDA din luna noiembrie 2013. Finanţarea a fost reluată la sfarsitul lunii ianuarie 2014, suma de 2.827.000 lei acoperind însă doar 30% din necesar. Astfel că, pe lângă faptul că tratamentul a fost întrerupt de toţi pacienţii timp de 2 luni, aceştia sunt din nou puşi la limita dintre viaţă şi moarte, din cauza indiferenţei, incompetenţei, neglijenţei şi cinismului celor ce ar trebui să ia măsuri.

Bolnavii se întreabă cum se vor împărţi medicamentele insuficiente către pacienţi, cine stabileşte criteriile de acordare a tratamentului, cine hotărăşte cine are dreptul la viaţă şi cine nu.

Având în vedere această situaţie, Stimate Domnule Ministru, Vă cer să luaţi de urgenţă măsurile ce se impun pentru fianaţarea completă a tratamentului necesar bolnavilor de HIV/SIDA.

Rog primirea unui răspuns în scris şi oral.

Vă mulţumesc.

Cu deosebită consideraţie,

Deputat PDL,

Prof. univ. DHC Sanda-Maria ARDELEANU

Reclame

Declarație politică: ASF – salarii de domeniul SF-ului

februarie 24, 2014
Parlamentul României
Camera Deputaţilor

Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal

           

DECLARAŢIE POLITICĂ

(25.02.2014)

ASF – salarii de domeniul SF-ului

 

Stimate Domnule Preşedinte,

Stimaţi Colegi,

O altă pată a apărut recent în spaţiul public românesc, bineînţeles, aşa cum s-au obişnuit românii, în strânsă legătură cu politicul. Decredibilizarea unui Guvern USL în derivă vine, de această dată, din zona Autorităţii  de Supraveghere Financiară (ASF), un organism a cărui funcţionare pare de domeniul Science Fiction (SF).

Instituţie a statului român cu competenţe în reglementarea pieţei de capital, ASF este o sursă de salarii fabuloase pentru rudele unor importanţi politicieni români. Fără a repeta numele cunoscute azi de toţi românii, Vă reamintesc, Stimaţi Colegi, faptul că presa a prezentat ca beneficiari direcţi ai unor venituri exagerat de mari, în anumite cazuri şi de 10 ori salariul Preşedintelui ţării, soţii, soţi,  fii, fiice, ale unor membri ai Guvernului, parlamentari, primari, consilieri, deci oameni politici care au în pix destinul românilor şi pe care românii i-au votat într-o proporţie istorică în 2012. Devine o problemă de moralitate să te mai prezinţi în faţa unui popor, ca politician, ca autoritate publică de cel mai înalt rang, când lunar, în contul familiei tale intră nişte sume de bani la care cei mai mulţi dintre români nici nu visează.

ASF se află sub autoritatea Parlamentului României, nu primeşte bani de la bugetul de stat, dar se autofinanţează din taxele pe care le plătesc obligatoriu firmele din piaţa de capital pe care o reglementează, deci tot din fonduri publice: societăţi de asigurări, firme de servicii financiare, sistemul de pensii private. Cu toate acestea, funcţionarea ASF a devenit o problemă de moralitate, punând din nou în pericol credibilitatea unei întregi clase politice şi, prin urmare, este de datoria noastră să facem lumină în această gaură neagră care nu poate rămâne ca o nouă maculare pe emblema Parlamentului.

Fără a face prin declaraţia mea politică procese de intenţie, fac totuşi apel la moralitate şi, venind în întâmpinarea Asociaţiei Utilizatorilor Români de Servicii Financiare (AURSF), consider că este absolut necesar să stabilim clar anumite aspecte legate de funcţionarea acestui organism al statului român, pornind de la un principiu simplu şi sănătos: o instituţie aflată sub autoritatea Parlamentului României nu are de ce să fie una controversată din nici un punct de vedere. Informaţiile apărute în presa fac referiri directe către un evident caracter clientelar al angajarărilor şi pune sub semnul întrebării criteriile de competenţă profesională care ar trebui să stea la baza activităţii acestei instituţii cu importante atribuţii.

De aceea, Stimaţi Colegi, am considerat că trebuie să răspund solicitării AURSF, un organism îndreptăţit să facă o astfel de solicitare,  dar şi a miilor de români care privesc neputincioşi şi frustraţi ştirile, şi am semnat pentru înfiinţarea unei comisii de anchetă în cadrul Parlamentului României care să clarifice următoarele aspecte: situaţiile de incompatibilitate, criteriile clare de competenţă, atât pentru membrii Consiliului ASF, cât şi pentru personalul autorităţii, criteriile de performanţă aplicate în politica de salarizare, nivelurile maximale ale salariilor şi ale altor categorii de venituri de natură salarială, numărul maxim de posturi de conducere şi de execuţie din organigrama instituţiei.

Nu putem veni cu răspunsuri cinice de genul “salariile nu erau mai mici pe vremuri, au fost mari întotdeauna” sau cu răspunsuri care aruncă responsabilitatea dintr-o curte în alta “nu sunt la Guvern, sunt în subordinea Parlamentului”. Putem doar să luăm măsuri reparatorii dacă este cazul pentru a reglementa o activitate care trebuie să fie independentă de actul politic, care trebuie să aibă la bază doar competenţă şi care, nu în ultimul rând, nu trebuie să sfideze românii. Cred că anul 2014 trebuie să fie un an al bunului simţ, al solidarităţii, al corectitudinii. E momentul să plătească cei care fac abuz de funcţii, cei care slujesc doar clientela politică a partidelor, cei care ţintesc doar îmbogăţirea rapidă a familiilor lor. E timpul ca asemenea personaje să dispară din spaţiul public, din politică şi să nu mai păteze o instituţie pentru care muncesc şi oameni oneşti care încearcă printr-o activitate susţinută, prin sacrificii, să câştige încrederea românilor, pe bună dreptate, profund dezamăgiţi de felul în care se face politică în România. Haideţi, Stimaţi Colegi, măcar în Parlamentul României, să facem politica bunului-simţ!

Vă mulţumesc.

Prof. univ. DHC Sanda-Maria ARDELEANU

Deputat PDL Colegiul nr.1 Suceava

Declarație politică: Ciocăneşti – Satul Cultural al României 2014

februarie 24, 2014

Parlamentul României
Camera Deputaţilor

Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal

           

DECLARAŢIE POLITICĂ

(25.02.2014)

Ciocăneşti – Satul Cultural al României 2014

 

Stimate Domnule Preşedinte,

Stimaţi Colegi,

Cine nu a auzit până astăzi de Ciocăneşti, cu siguranţă va auzi de el pe parcursul acestui an şi va dori să-l cunoască în profunzimea sa deoarece a fost desemnat “Satul Cultural al României 2014”.

Iniţiat de Asociaţia cele mai frumoase sate din România şi derulat sub patronajul Ambasadei Franţei în România şi a Autorităţii Naţionale pentru Turism, Programul cultural şi turistic Satul Cultural al României 2014 a pus faţă în faţă 5 dintre cele mai frumoase comune din România, dintre care, cu mândrie declar că două sunt din judeţul Suceava.

Comunele Ciocăneşti şi Poiana Stampei s-au situat pe primele două poziţii în această competiţie, performanţă pe care mi-am luat angajamentul să o promovez atât în faţa Dumneavoastră cât şi oriunde mă voi deplasa în această perioadă. Bineînţeles că, aşa cum au declarat şi organizatorii Programului, Ciocăneşti va avea importantul beneficiu de a fi partener al principalelor evenimente din ţară şi străinătate derulate de Ambasada Franţei şi de Institutul Francez.

Reprezentată în competiţie primarul Radu Ciocan, comuna Ciocăneşti s-a remarcat prin autenticitatea şi calitatea evenimentelor care se desfăşoară an de an în zonă, de unde derivă şi incontestabila experienţă în organizarea de evenimente. Alături de acest atuu stă şi impactul pe care aceste evenimente tradiţionale de promovare a valorilor oamenilor şi frumuseţii zonei îl are asupra turiştilor români şi străini.

Declarată “comună – muzeu” în 2004, printr-o Hotărare a Consiliului Local,  ca urmare a caracterului său unitar şi unic în ţară şi în lume prin motivele naţionale tradiţionale sculptate pe faţadele caselor majorităţii gospodarilor din zonă, Ciocăneşti este recunoscută ca o oază de frumuseţe tradiţională în Carpaţii Romaniei şi chiar în întreaga Europa.

Comuna Ciocăneşti a câştigat competiţia dintre satele culturale ale României deoarece, anual, aici au loc manifestări cu o însemnatate deosebită în dezvoltarea patrimoniului cultural naţional şi universal: Festivalul Naţional al Ouălor Încondeiate, Festivalul Naţional al Păstrăvului, Festivalul Naţional de Datini şi Obiceiuri din străbuni.

Festivalul Naţional al Ouălor Încondeiate, aflat la a VII-a ediţie,  adună peste 100 de încondeietori din toată ţara, iar în cadrul acestuia se organizează şi un concurs de încondeiat ouă. Trebuie precizat că la Ciocăneşti funcţionează o şcoală de artă a încondeierii ouălor, condusă de cele mai talentate încondeietoare, şcoala fiind frecventată atât de copii din localitate, din alte zone ale ţării, dar şi din străinătate. În programul acestui Festival sunt cuprinse şi alte activităţi culturale tradiţionale inclusiv expoziţii de creaţii artistice din diferite domenii de artă populară tradiţională. Celălalt mare eveniment al comunei Ciocăneşti este Festivalul Naţional al Păstrăvului, la fel de cuprinzător în manifestări: corale creştine, spectacole omagiale, momente religioase, comemorări istorice, plutărit,  concursuri de pescuit sportiv, gastronomice, parada portului popular, spectacole folclorice şi de divertisment, expoziţii, degustări de vinuri, muzică de fanfară, baluri, mese câmpeneşti şi cine tradiţionale.

Consider că această recunoaştere a comunei Ciocăneşti este pe deplin meritată. Felicit toate  satele candidate şi am încredere că Satul Cultural al României 2014 va fructifica la maximum calitatea sa, alături de partenerii programului, de organizator a peste 20 de evenimente, expoziţii, tabere de vară,  festivaluri şi conferinţe în ţară şi Europa,  în care este automat angrenat o dată cu câştigarea acestui titlu.

Stimaţi Colegi, Vă invit să veniţi la Ciocăneşti – Satul Cultural al României 2014 care, cu siguranţă, Vă va surprinde şi de care Vă veţi îndrăgosti iremediabil.

Vă mulţumesc.

 

Prof. univ. DHC Sanda-Maria ARDELEANU

Deputat PDL Colegiul nr.1 Suceava