Archive for 14 decembrie 2012

Preluarea mandatului de deputat

decembrie 14, 2012

Astăzi, preşedintele Biroului Electoral Judeţean, domnul Maricel Nechita, mi-a  înmânat certificatul care atestă alegerea mea ca deputat în Colegiul nr. 1, Circumscripţia electorală 35, Suceava.

IMG_3186 IMG_3187 IMG_3189 IMG_3198 IMG_3206

Reclame

Agenda deputatului Sanda-Maria Ardeleanu scrisă de cetățenii Sucevei

decembrie 14, 2012

Ițcani

–         amenajarea unui Cabinet Parlamentar în Itcani;

–         demersuri pentru refacerea hărții traseului conductelor de gaz (în 2008 când a fost implementat proiectul de racordare a caselor de pe strada Grigore Alexandru Ghica la gaz, harta a fost întocmită greșit, 3 case care nu au gaz apar ca fiind racordate);

–         demersuri pentru continuarea finanțării șoselei de centură care va asigura și devierea traficului greu din zona Ițcani;

–         demersuri pentru refacerea Gării Ițcani.

 

George Enescu

–         demersuri pentru obținerea de finanțare în vederea mansardării Școlii generale nr. 8;

–         demersuri către ISJ pentru introducerea programului de after-school la Școala nr.8;

–         demersuri către Primărie pentru schimbarea coloanei de apă rece pe Aleea Jupiter;

–         demersuri către Primărie pentru modernizarea punctelor termice de pe Aleea Jupiter si cel de la Albina ( punctele termice cu cea mai mare încărcătură  de consumatori din municipiul Suceava);

–         demersuri pentru modernizarea Aleii Lalelelor și Jupiter și pentru ca acestea să devină străzi cu sens unic în vederea fluidizării traficului;

–         demersuri pentru stabilirea situației juridice a terenului fostei școli de șoferi „Volanul” în vederea unui transfer către municipalitate si amenajarea unei parcări în acest cartier;

–         demersuri pentru amenajarea unui parc în zona pădurii de la podul Șcheia până la Biserica Sf. Vineri;

–         demersuri către Primărie pentru ca vânzătorii de presă și flori să nu își mai desfășoare activitatea sub cerul liber.

 

Mirăuți

–         urgentarea finanțării gropii de gunoi de la Moara pentru îndepărtarea mizeriei și mirosului cauzat de transportul gunoiului in zonă;

–         demersuri către Primărie pentru instalarea de limitatoare de viteză (cocoașe de cauciuc) pentru ca mașinile de gunoi să nu atingă o viteză mare;

–         demersuri pentru rezolvarea problemei canalizăriidin zonă;

–         identificarea unei soluții pentru familiile de romi care au construit în zonă case fără autorizație de construcție și nu își pot face cărți de identitate deoarece nu au număr la case;

–         identificarea unor soluții pentru a furniza lemne familiilor fără posibilități din zonă;

–         inițierea unui proiect legislativ pentru ca persoanele care nu își pot plăti impozitele să desfășoare activități în folosul comunității.

 

Mărășești-Zamca

–         demersuri către Primărie pentru asfaltarea străzilor Mihail Sadoveanu, Ștefan O. Iosif;

–         demersuri către Primărie pentru amenajarea unei piste pentru bicicliști pe traseul: str. Mihail Sadoveanu – Str. Dealului – str. Cernăuți.

 

Areni-Centru

–         identificarea unor resurse pentru înființarea unui Centru de recuperare prin kinetoterapie pentru absolventii acestei specializari din USV;

–         demersuri pentru stoparea tăierii copacilor din parcurile din centrul municipiului Suceava.

 

Alte inițiative

–         demersuri pentru înființarea unei grădinițe pentru copiii cadrelor didactice din USV;

–         demersuri pentru înființarea Facultății Seniorilor în cadrul Universității Ștefan cel Mare, după modelul celei din Cracovia (Polonia);

–         demersuri pentru crearea în cadrul Ministerului Educației și Cercetării al României a unui birou special responsabil cu integrarea culturală și socială a studenților și elevilor barasarabeni aflați la studii în România şi regândirea sistemului de selecţie a burselor acordate tinerilor din Republica Moldova astfel încât aplicantul să poată demonstra atașamentul față de cultura, spiritualitatea și valorile românești (Pactul pentru Basarabia);

–         depunerea unei inițiative legislative pentru crearea posibilităţii de direcţionare a 2% din impozitul pe profit şi din cel pe venit către un fond naţional de burse de performanţă(ANOSR);

–         demersuri pe lângă Primărie pentru amplasarea de toalete publice în stațiile de taxi din muncipiu;

–         demersuri pentru generalizarea after-school-ului gratuit;

–         demersuri pentru instituționalizarea teatrului și finalizarea construcției Centrului Cultural Bucovina;

–         identificarea și atragerea unor resurse pentru construirea unei Săli polivalente și a unui Complex sportiv;

–         refacerea rețelei de cabinete stomatologice din școli;

–         găsirea de soluții pentru locuri de muncă și integrare socială a femeilor peste 50 de ani.

 

Legislativ:

Demersuri în Parlament (inițiative legislative,amendamente la legi,  declarații politice, interpelări) pentru:

–         recunoașterea grupei I de muncă;

–         indexarea pensiilor și aplicarea corecta a Legii pensiilor și salarizării;

–         siguranța în școală și în jurul școlii;

–         acordarea drepturilor legale persoanelor care au obținut titlul de  doctor în științe;

–         degrevarea directorilor de grădinițe (grădinițe cu peste 8 grupe, fiecare grupă cu peste 25 de copii);

–         crearea posibilităţii de direcţionare a 2% din impozitul pe profit şi din cel pe venit către un fond naţional de burse de performanţă(ANOSR);

–         crearea în cadrul Ministerului Educației și Cercetării al României a unui birou special responsabil cu integrarea culturală și socială a studenților și elevilor barasarabeni aflați la studii în România şi regândirea sistemului de selecţie a burselor acordate tinerilor din Republica Moldova astfel încât aplicantul să poată demonstra atașamentul față de cultura, spiritualitatea și valorile românești (Pactul pentru Basarabia);

–         crearea posibilității ca persoanele care nu își pot plăti impozitele să desfășoare activități în folosul comunității;

–         urgentarea finanțarea gropii de gunoi de la Moara;

–         clarificarea situației juridice a terenului unde a fost școala de șoferi Volanul;

–         demersuri pentru amenajarea unui parc în zona pădurii de la podul Șcheia până la Biserica Sf. Vineri;

–         finanțarea șoselei de centură;

–         refacerea Gării Ițcani;

–         generalizarea after-school-ului gratuit;

–         refacerea rețelei de cabinete stomatologice din școli;

–         găsirea de soluții pentru locuri de muncă și integrare socială a femeilor peste 50 de ani.