Archive for 2 decembrie 2012

Întrebare

decembrie 2, 2012
Parlamentul României
Camera Deputaţilor

Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal

 

ÎNTREBARE

Adresată: Guvernului României

Domnului Ministru delegat pentru Administrație, Radu STROE

De către: Prof. univ. dr. Sanda-Maria ARDELEANU

Deputat ales în circumscripţia electorală nr. 35, SUCEAVA, Colegiul uninominal nr. 1

Obiectul întrebării: Situația locatarilor blocului „Electromontaj” din Suceava

Stimate Domnule Ministru,

Vă supun atenţiei problema excepţională a familiilor care locuiesc într-o clădire de locuinţe, situată în strada Bazelor nr. 3, Suceava, care aparține societății comerciale „Electromontaj”. Reprezentanții acestor familii s-au adresat cabinetului meu parlamentar cu rugămintea de a-i sprijini în constituirea unei comisii externe, care să analizeze legalitatea actelor de proprietate pe care le dețin și care să le ofere soluții viabile.

Am analizat personal unele documente şi am constatat că aceste familii sunt purtate de la o instituție la alta oferindu-li-se soluții pe termen scurt, fără să se rezolve problema de fond. În absenţa unei clarificări legale, aceste familii nu se pot branşa individual la utilităţile esenţiale: la apă, agent termic și energie electrică. Situația aparte a acestor oameni este dată şi de faptul că în aceeași clădire trăiesc familii cu situații juridice diferite: familii cu hotărâri câștigate în instanță, prin care sunt proprietari ai locuinței în care trăiesc, familii care se află cu proces pe rol în aceeași speță, familii care locuiesc în imobil cu chirie și care nu au acționat în instanță societatea „Electromontaj”. Mi-au fost prezentate promisiunile de vânzare, hotărările judecătorești, precum și alte documente care mă duc către ipoteza că undeva există o neregulă, iar acești oameni sunt purtați pe drumuri și obligați să trăiască într-o situație greu de imaginat. Mi s-a mai semnalat şi faptul că, deși societatea „Electromontaj” se află în litigiu cu câteva din familiile chiriașe, prin care acestea încearcă să dovedească faptul că a existat o promisiune de vânzare, conducerii societății i s-a permis intabularea apartamentelor respective. De asemenea, deși nu li se permite să se branșeze separat pentru a duce o viață normală, locatarilor li se percep taxe și impozite, asemeni unor proprietari de drept ai imobilelor. Situaţia pe care v-am prezentat-o dumneavoastră este una cu notorietate în comunitatea suceveană și presa locală a prezentat-o constant în ultimii ani.

Având în vedere faptul că vorbim de o situatie de o complexitate socială deosebită, vă rog să aveți în vedere necesitatea constituirii şi trimiterii unei comisii de specialitate pentru a rezolva, după 12 ani, problema familiilor din strada Bazelor nr. 3, Suceava.

 

Solicit răspuns scris.

Vă mulţumesc.

 

Deputat  PDL,

Prof. univ. dr. Sanda-Maria ARDELEANU

Reclame

Interpelare

decembrie 2, 2012

 

 Parlamentul României
Camera Deputaţilor

Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal

 

INTERPELARE

Adresată: Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

Doamnei Ministru, Prof. univ. dr. Ecaterina ANDRONESCU

De către: Prof. univ. dr. Sanda-Maria ARDELEANU

Deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 35, SUCEAVA, Colegiul uninominal nr. 1

Obiectul interpelării: Degrevarea de ore a directoarelor de grădiniţe

 

Stimată Doamnă Ministru,

Supun atenţiei dumneavoastră o problemă deosebit de importantă pentru învăţământul preşcolar, care afectează nefavorabil, atât activitatea didactică, cât şi pe cea administrativă a directoarelor de grădiniţe, cu personalitate juridică, care funcţionează cu mai mult de 8 grupe de copii. Astfel, am primit la biroul parlamentar din colegiul meu nenumărate semnale, multe dintre ele disperate, prin care mi-au sesizat dificultatea de a îndeplini în mod optim atât sarcinile administrative, care ţin de managementul curent al unităţilor de învăţământ preşcolar, cât şi sarcinile didactice, extrem de complexe, specifice învăţământului preşcolar.

Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 /2011, prevede la articolul 263 alin. (10) că personalul didactic de conducere, de îndrumare şi de control poate fi degrevat parţial de norma didactică de predare, pe baza normelor aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

Cu toate acestea, Ordinul de Ministru nr.4865/16.08.2011, a stipulat la art. 4 faptul cădirectorii grădiniţelor cu program normal, care au personalitate juridică și care funcţionează cu peste 8 grupe de copii, nu sunt degrevați de norma didactică, ci trebuie să desfăşoare integral activitatea didactică de instruire/educare cu grupa de copii.

Având în vedere faptul că toţi ne dorim atât o ameliorare substanţială a managementului unităţilor de învăţământ preşcolar, dar şi o creştere substanţială a calităţii actului educativ, vă rog să ne comunicaţi dacă veţi dispune emiterea unui nou Ordin de Ministru, al cărui obiect să îl constitue degrevarea totală/parţială a directorilor/directoarelor de grădiniţe, de obligaţiile didactice.

 

Solicit răspuns scris.

Vă mulţumesc.

 

 

Deputat  PDL,

Prof. univ. dr. Sanda-Maria ARDELEANU